پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۲۵۲۷
تاریخ انتشار: ۰۲ اسفند ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۲
برنامه‌هاي تنظيم خانواده در مفهوم اخص در سطح جهاني قدمتي حدود 50 سال دارد. امروزه حدود 85 درصد از كشورهاي جهان سوم از خدمات تنظيم خانواده حمايت مي‌كنند

به گزارش مهرخانه: برنامه‌هاي تنظيم خانواده در مفهوم اخص در سطح جهاني قدمتي حدود 50 سال دارد. امروزه حدود 85 درصد از كشورهاي جهان سوم از خدمات تنظيم خانواده حمايت مي‌كنند.

کنترل جمعيت قبل از انقلاب

در ايران قبل از انقلاب اين سياست به عنوان پايه توسعه مد نظر برنامه ريزان بود، سياست هاي تنظيم خانواده در زمان پهلوي دوم و از سال 1337 به صورت غيرمتمرکز در شکل‌هايي در حال اجرا بود، در سال 1346 در وزارت بهداري «معاونت جمعيت و تنظيم خانواده» زير نظر هويدا تاسيس شد، در آن دوره نرخ رشد به طور متوسط سالانه 3/1 درصد بود كه با اجراي سياست‌هاي «فرزند كمتر، زندگي بهتر» در دهه ???? - ???? فقط با اندكي كاهش به 2/7درصد رسيد.
                                                                                          
کنترل جمعيت باشد يا نباشد!
بعد از انقلاب با تلقي استعماري بودن کنترل جمعيت، تبليغات رسمي حول نقض آن شکل گرفت و سياست‌هاي اجرايي هم در تشويق تکثير جمعيت سوق پيدا کرد، امتيازاتي چون اعطاي وام، زمين، توزيع کوپن ارزاق عمومي با ملاک جمعيت بيشتر، باعث گرديد تا نرخ جمعيت تا حدود 4 درصد افزايش يابد .
پس از سه سال اقتصاد دانان نگراني خود را نسبت به واردات سالانه يكصد ميليون دلار شير خشك ابراز کردند، تأمين پوشاك مدارس، بهداشت و كلاس‌هاي آموزش و بچه‌هاي تازه متولد شده، مسايل بعدي بود. در مقاطعي حتي دولت نمي‌توانست كلاس‌هاي آموزشي مورد نياز را تأمين كند و مدارس چند شيفته در سيستم آموزش و پرورش ايجاد شد، سازمان برنامه و بودجه به موازات گزارش‌ها، تحقيقات اقتصادي خود را در زمينه مسايل جمعيتي و آثار منفي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي آن به نخست وزير وقت ارايه ‌داد، ادامه اين سياست به مرور آثار خودش را در اقتصاد، آموزش، اشتغال نشان داد در نتيجه مسئولان وقت مجبور به چاره انديشي شدند.
در شهريور ماه سال ???? و پس از پايان جنگ هشت ساله، سازمان برنامه و بودجه وقت، سميناري در مشهد برگزار كرد و از تمام سياستگذاران و ?? دستگاه مرتبط دعوت کرد تا در اين سمينار شركت كنند. در قطعنامه پاياني سمينار، مخاطرات ناشي از تداوم نرخ رشد طبيعي جمعيت ذكر شد؛ علاوه بر آن كه به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعيت فعلي نرخ بيكاري به ?? درصد افزايش خواهد يافت، آن هم در شرايطي كه جمعيت كشور ?? ميليون نفر بود، وضعيت ناشي از فرسايش جنگل‌ها و مراتع و تخريب منابع طبيعي نيز ترسيم شد.        
 دکتر مرندي وزير بهداشت وقت از دستگاه ها خواست با تغيير سياست‌هاي گذشته، شيوه‌هاي کنترل جمعيت را درپيش گيرند و از آن به بعد فضاي عمومي کشور و نظام بهداشتي، به طرف تحقق شعار فرزند کمتر= زندگي بهتر، گرايش پيدا کرد.

تصويب سياست کنترل جمعيت

سرانجام در تاريخ ? اسفند سال ???? و يك ماه پيش از آن كه برنامه دوم  توسعه كشور در دستور كار مجلس قرار گيرد، اين سياست‌ها به هيات دولت ارائه شد.                                                                                                                          
در اين سياست، تعديل مواليد تا سقف ? فرزند به عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هر خانواده ايراني و تضمين‌كننده ضريب جانشيني و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلي منظور شده بود، اقداماتي چون توسعه انساني، گسترش مشاركت‌ها به ويژه مشاركت‌هاي اقتصادي زنان، كاهش مرگ و مير اطفال، كودكان و مادران، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي عمومي و همگاني به عنوان عوامل پشتيباني و تسهيل‌كننده پيشبرد اين هدف در متن راهكارهاي سياستي گنجانده شد.
در سال ???? و پس از ارتحال امام (ره) اين سياست رسمي، تحت عنوان «تنظيم خانواده» اتخاذ شد و اجراي آن به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و آموزش عالي، آموزش و پرورش، صدا و سيما و سازمان‌هاي ذيربط ديگر واگذار شد. در سال ???? شورايي به نام «شوراي تحديد مواليد» با تصويب دولت و به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل شد و در سال ???? با ايجاد «اداره كل جمعيت و تنظيم خانواده» برنامه‌هاي جمعيتي گسترش يافت، در تاريخ ?? ارديبهشت ???? قانون تنظيم خانواده مشتمل بر ? ماده و ? تبصره در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و نهايتا در تاريخ دوم خرداد ???? به تاييد شوراي نگهبان رسيد. براساس اين قانون كليه امتيازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدوديت‌هايي براي كثرت اولاد در نظر گرفته شد.

کنفرانس قاهره نقطه عطف در تاريخ فعاليت هاي جمعيت و توسعه
در سال 1994 (1373) كنفرانسى در شهر قاهره برگزار شد كه برخي جمعيت شناسان آن را نقطه عطفى در تاريخ فعاليت‏هاى مربوط به جمعيت و توسعه و همچنين حقوق زنان به شمار مي آورند، در اين سمينار به نقش اساسى زنان در اجرا و موفقيت برنامه‏هاى تنظيم خانواده اشاره شد، در كنفرانس بين‏المللى جمعيت و توسعه نمايندگان 179 كشور جهان حضور به هم رسانيدند تا نيازهاى آموزشى و بهداشتى زنان را در سراسر جهان مد نظر قرار داده و براى ارتقاى كيفى زندگى زنان كه يكى از پيش‏شرطهاى اساسى دستيابى به توسعه است، گام بردارند و از اهداف اصلى اين همايش كاهش مرگ و مير نوزادان، كودكان و مادران و تضمين دسترسى همگانى به آموزش و بهداشت بارورى از جمله تنظيم خانواده، پيشگيرى از عفونت‏هاى قابل انتقال، ايدز و توانمندسازى زنان بوده است. (1)
همچنين در اين كنفرانس برنامه عمل 20 ساله‏اى تدوين شد كه بر توجه به نيازها و حقوق افراد به عنوان اهداف جمعيتى تأكيد داشت، برنامه عمل مذكور، دولت‏هاى حاضر را تشويق مى‏كرد تا براى پيشبرد اين اهداف، اقدامات، طرح‏ها و برنامه‏هايى را اتخاذ نمايند و مقرر شد اين برنامه عمل تا سـال 2015ميلادي امكـان دستـرسـى همه کشورهاي شرکت کننده به خدمات و اطلاعات مربـوط به كنترل جمعيت و بهداشت بارورى فراهم شود.
اين كنفرانـس را مـى تـوان اوليـن مكانى دانست كه كشـورهاى اسلامـى در آن به صراحت مـواضع خـود را در زمينه مسايل جمعيتـى و بهداشت بارورى ابـراز كردنـد، كشـورهاى اسلامـى اگرچه بسيارى از نكات مثبت بـرنامه عمل كنفرانـس قاهره را پذيرفتنـد؛ اما همگـى متفقا اذعان داشتنـد كه ايـن برنامه عمل بايد متناسب با نيازها و ويژگي هاى جوامع و مطابق با مفاهيـم ارزشى, قانونى, اخلاقى, فرهنگى و دينى آنها به اجرا درآيد. از ايـن رو بسيارى از كشـورهاى اسلامى شـركت كننـده در كنفرانـس از جمله جمهورى اسلامـى ايران, مصر, سـوريه, ليبى, كـويت, امارات متحده عربـى, برونئى, مالت, اردن و ... بيانيه ها و تحفظ هايى را بـر روى بنـدهايـى از قطعنامه و بـرنامه عمل قاهره اعلام كردنـد. مهمتـريـن تحفظات يا شروط كشـورهاى اسلامـى بـر دو محـور تعريف زوج و خانـواده و سقط جنيـن استـوار بـود. چنـانچه در تحفظات جمهورى اسلامــى ايران آمـده است: "اگـرچه بـرنامه عمل داراى مسايل مهم و نكات مثبتى است اما آن طور كه بايد به نقـش مذهب و سيستم هاى دينى در امور توسعه تـوجه نكرده است. در ضمـن ايران نسبت به استفاده هر واژه و اصطلاحـى كه روابط جنسـى را خـارج از قـالب ازدواج مطـرح مى كند اعلام تحفظ مى نمايد."

نقش رسانه ها در تعديل جمعيت

پـنج سال بعد،‌ پس از سمينارى كه سازمان هاى غيـر دولتـى بـراى بـررسـى مسايل جمعيتـى و نتايج مصـوبه هاى قاهره در ماه فـوريه سال 1999 در شهر لاهه كشـور هلند بـرگزار كـردنـد, نـوبت رسـانه هاى كشـورهاى مختلف رسيـد تـا در سمينارى منطقه اى به بازنگـرى نقـش خـود و كشـور خـود در نيل به اهـداف كنتـرل كمـى و كيفـى جمعيت بپـردازند.
بـديـن منظور بيـش از 30 تـن از نماينـدگان رسانه ها و انجمن هاى تنظيـم خانواده 7 كشـور منطقه جنوب آسيا در روزهاى 26 ـ 24 ماه مـى سـال 1999 ميلادى مطابق بـا 5 ـ 3 خـرداد 1378 شمسـى در شهر داكا پايتخت كشـور بنگلادش گردهـم آمدند تا شايد با تبادل نظر و تجربيات بتوانند با انجام رسالت اطلاع رسانى خود بـه ويژه در زمينه مسايل جمعيتـى بارى را از دوش كشـورهاى خـود برداشته و تا حـدى معضل جمعيت را كه مانع تـوسعه كشـورهاست تعديل نماينـد. جمهورى اسلامـى ايران نيز با دو نماينده، يكـى از سـوى رسانه ها و ديگرى از طرف انجمـن تنظيم خانواده ايران، در كنار 6 كشور ديگر منطقه جنـوب آسيا يعنى هند، پاكستان، بنگلادش،سريلانكا، نپال و مالايـو حضورى فعال داشت.
ايـن سمينـار و كـارگـاه آمـوزشـى 3 روزه كه بـرگزار كننـده آن فـدراسيـون جهانـى تنظيـم خانـواده و ميزبـان آن انجمـن تنظيـم خانواده كشـور بنگلادش بـود، با ايراد سخنراني هايى از سـوى وزير مشاور در امـور بهداشت بنگلادش، يكـى از مديران فدراسيـون جهانى تنظيـم خانـواده و يكـى از تـوليدكنندگان برنامه هاى تلـويزيـون بى بـى سى BBC كه همگى بر اهميت تـوجه رسانه ها بر مسايل جمعيتى تإكيد داشتند، آغاز شد.
افزايـش آگاهى در زمينه مسايل مطروحه در برنامه عمل كنفرانـس جهانـى جمعيت قاهره، ايجاد امكانات و تسهيلات براى رسانه ها در زمينه پوشـش خبرى مسايل جمعيتى مورد بحث در فرآيند بازنگرى پنج سـاله بـر دستـاوردهاى كنفـرانـس قاهـره، تشكيل شبكه هايـى از روزنامه نگاران كه در زمينه مسايل مـربـوط به تنظيـم خانـواده و بهداشت بارورى آمـوزش ديـده انـد، حساس كـردن روزنامه نگاران و ساير دست انـدركاران رسانه هاى گـروهـى نسبت به مسايل مطـروحه در كنفـرانـس جهانـى جمعيت قاهره و فعاليت هاى صـورت گرفته در ايـن زمينه طـى پنج سـال گذشته، كمك در جهت اهميت يـافتـن مســايل جمعيتـى و بهداشت بـارورى بـراى رسانه ها در زمينه ايجاد پـوشـش خبـرى دائم نسبت به ايـن مسـايل، تبـادل نظر و تجـربيــــات دست اندركاران رسانه هاى گروهـى كشـورهاى مختلف در زمينه چالش هاى مـوجـود براى پـوشـش دادن به مسايل جمعيتى و بهداشتى، فراهـم آوردن زمينه براى ايجاد تعهدى هميشگى در رسانه ها براى پرداختـن به مسايل توسعه از جمله اهداف اين سمينار بود.
در ادامه، نمـاينـدگـان انجمن هاى تنظيـم خـانـواده هفت كشـــور شـركت كننـده از جمله ايران در زمينه فعاليت ها و چالش هاى انجمـن خود به ايراد سخـن پرداختند و متعاقب آن جلسات بحث و گفتگو ميان نمايندگان رسانه ها و انجمن هاى تنظيـم خانواده به شكل يك كارگاه آموزشى برگزار شد.
در آخريـن روز سمينار، شركت كنندگان از پروژه موفق انجمـن تنظيم خانـواده بنگلادش در روستاى پانچـدونا در حـومه شهر داكا كه بـا كمك مـالـى يك شـركت ژاپنـى و صنـدوق جمعيت سـازمـان ملل متحـد راه انـدازى شـده است، بـازديـد كـردند.

فعاليت هاي  اجرايي در حوزه کنترل جمعيت
وزرات بهداشت با راه اندازي خانه هاي سلامت و بهداشت، فاصله‌گذاري بين زايمان‌ها را از طريق گسترش دسترسي به وسايل مدرن پيشگيري از باروري‌هاي ناخواسته، وازكتومي داوطلبانه براي مردان متقاضي، برگزاري سمينارهاي مختلف انجام داد. البته برخي از اين روش ها از ديدگاه مراجع هيچ تطبيقي با احكام شريعت نداشت از جمله شيوه "وازكتومي و داروهاي ضدبارداري " ولي به هر حال به مردم و مراجع تحميل شده بود. بيمارستان ها عمل‌ وازكتومي‌ و توبكتومي‌ را رايگان‌ انجام‌ مي دادند، زنان‌ بارداري‌ كه‌ متقاضي‌ عمل‌ توبكتومي‌ بودند هزينه‌ زايمان‌ آنها اعم از سزارين‌ و طبيعي‌ رايگان‌ بود، کميته امداد به‌ خانواده‌هاي‌ زير پوشش‌ داراي‌ قدرت‌ باروري‌ در صورت‌ توبكتومي‌ يا وازكتومي‌ مبلغ‌ 0 5 هزار ريال‌ به‌ عنوان‌ پاداش‌ اهدا مي‌ نمود و در ارائه‌ خدماتي‌ نظير واگذاري‌ مسكن‌، وام‌، هزينه‌هاي‌ درمان‌ در اولويت‌ قرار مي داد.
سياست هاي موسوم به کنترل جمعيت به گونه اي بود که بعدها حتي شرط‌ اصلي‌ مساعدت‌ کميته‌هاي‌ امداد نيز ارائه برگ‌ تنظيم‌ خانواده‌ دانسته شد و در سوم بهمن سال 1372 کميته امداد اعلام کرد:"کليه‌ خانواده‌هاي‌ کم‌ بضاعت‌ داراي‌ سه‌ فرزند که‌ قدرت‌ باروري‌ دارند، تنها پس‌ از وازکتومي‌ و يا توبکتومي‌ و ارائه‌ مدرک‌ از سوي‌ مراکز بهداشت‌ مي‌توانند زير پوشش‌ کميته‌هاي‌ امداد در مي آيند."
صدا و سيما در راستاي شعار دو بچه کافيست، آموزش ها و تبليغاتي را از طريق پخش تيزر و فيلم هاي کوتاه انجام داد و  نقش بزرگي در همگاني شدن اين شعار ايفا کرد و برنامه ها و سمينارهايي را که در حوزه کنترل جمعيت بود، پوشش مي داد.
سازمان آموزش عالي کتاب تنظيم خانواده را در سرفصل تمام رشته هاي دانشگاهي قرار داد، که در آن راه هاي پيشگيري از بارداري آموزش داده مي شود.
آموزش و پرورش به صورت‌هاي مختلف بينش والدين را در تعيين تعداد فرزندان و اندازه خانواده تغيير داد و با ترويج شعارهايي چون رفاه بيشتر با داشتن فرزند کمتر در کاهش باروري نقش موثري را ايفا کرد.
در روستاها قرص ضد بارداري و توبکتومي بيشترين سهم و  وازکتومي و IUD پايين ترين سهم را در بين روش هاي تنظيم خانواده داشت. کاندوم و آمپول نيز از روش هايي بود که در روستاها مورد استفاده قرار مي گرفت. به طوري که در برخي از اين ‌روستاها علي رغم فقدان آب، برق، حمام‌ و داروهاي ابتدايي‌ و ضروري‌، قرص‌ ضد بارداري‌  به طور مجاني در اختيار اهالي‌ قرار مي گرفت.
در تمام مراکز و سازمان ها، پوسترهايي در راستاي تبليغ فرزندآوري کمتر مشاهده مي شد و حذف كليه سياست‌هاي تشويقي ? اولاد به بالا به عنوان اساس فعاليت‌هاي اجرايي مدنظر قرار گرفت و اين گونه جمعيت ايران کنترل شد.  
                                                                                                                                                             
 اهميت تنظيم خانواده
ايران با سياست پيش رو گرفته در پايين نگه داشتن جمعيت کشور، مورد تقدير يونسکو هم واقع شد. نرخ رشد جمعيت در فاصله دو برنامه پنج ساله، حدود 61 درصد کاهش يافت و اين گونه اصل تنظيم خانواده از حوزه دولت به حوزه عمومي انتقال پيدا کرد.    
فشارهاي اقتصادي به ويژه بر طبقات متوسط شهري، رشد نرخ شهرنشيني و تغيير الگوهاي فرهنگي و همچنين افزايش سطح تحصيلات موجب شده بود سياست تنظيم خانواده از منظر تنظيم اقتصاد خانواده و آينده فرزندان مورد توجه عموم مردم قرار گيرد. با گسترش شهرنشيني، سواد و مشارکت اقتصادي زنان در خانواده، تنظيم خانواده به امري معقول و پذيرفته شده تبديل شد. بسياري از زنان که به طور سنتي از مسئوليت اقتصاد خانواده فارغ بودند در دوران جديد، مسئوليت تحصيل کودکان و تنظيم مخارج خانه را بر عهده گرفتند. از اين رو در دهه 70 بيشترين استقبال از سياست هاي تنظيم خانواده از سوي زنان صورت گرفته است. سياست تنظيم خانواده به عنوان نماد عقلانيت و آينده نگري در گفت وگوهاي عمومي جامعه ترويج شد و تنظيم خانواده به عنوان يکي از مظاهر تجدد در پايين ترين لايه هاي اجتماعي و در سنتي ترين حوزه هاي اجتماعي هم نفوذ کرد.

ايران الگوي نمونه در کنترل جمعيت
سياست کنترل جمعيت در ايران در سال‌هاي اخير يکي از موفقيت آميزترين سياست هاي اجرايي بوده و ايران را به الگوي جهاني در كاهش شديد رشد جمعيت و نرخ باروري تبديل کرده است.
خانم نفيس صديق مدير اجرايي صندوق جمعيت ملل متحد در زماني که دکتر مرندي وزير بهداشت بود به ايران سفر کرد و در سخناني هدف اصلي سفرش را کمک به کنترل جمعيت در ايران عنوان کرد و صراحتا گفت : "همه‌ معتقدند كه‌ براي‌ جلوگيري‌ از رشد نامعقول‌ جمعيت‌ ايران‌ بايد كاري‌ كرد."
وزارت بهداشت پس از آن، روز به روز بر تعداد وسايل ضد بارداري اضافه مي کرد تا به تعهداتي که به صندوق جمعيت ملل متحد داده است عمل کند. هزينه هايي که نهادهاي بين المللي براي اعمال اين سياست ها در اختيار اين وزارتخانه قرار داده بودند، کمک هاي شاياني به روند کنترل جمعيت در ايران کرد.
قانون تنظيم خانواده از سال 72 تغييري نداشنه است، در آن دوره عمل وازکتومي به صورت رايگان انجام مي شد؛ حال آنکه عمل هاي جزيي تر با قيمت گزافي صورت مي گرفت. با تصويب مجلس فرزندان چهارم از هرگونه امتيازي که فرزندان اول تا سوم داشتند، محروم شدند. جواناني که تصميم به ازدواج داشتند بايد قبل از ازدواج حتما دوره هاي تنظيم خانواده را مي گذراندند. در اين کلاس ها به آنان توصيه مي شد که بعد از گذشتن سه سال از زندگي اقدام به بارداري نمايند.
و اين گونه شد که پس از 17 سال با ترويج اين سياست ها و عدم تغيير در آن تعداد فرزندان از 7 و 8 به 1 و يا حداکثر 2 رسيد و جمعيت ايران در زمينه باروري و تعداد فرزندان به يک همگرايي رسيده و ايران در اين زمينه الگويي براي تمام کشورهاي جهان سوم شده است.

فراز و نشيب تغيير در سياست هاي کنترل جمعيت

سياست کنترل جمعيت تا پايان دولت اصلاحات پيگيري شد؛ اما با روي کار آمدن دولت نهم تجديد نظرهايي در اين سياست ها صورت گرفت، رئيس جمهوري در سال 88 تبليغ «دو بچه كافي است» را توطئه استثمارگران دانست و گفت : "ما با توجه به منابع غني موجود در كشور مي توانيم تا سه برابر جمعيت كشور را هم تغذيه كنيم " و تغيير در اين سياست ها را خواستار شد.
رهبر انقلاب در مرداد ماه سال جاري از ظرفيت منابع ايران براي 150 ميليون نفر خبر دادند و کارشناسان از روند تغييرات جمعيت کشور سخن گفته اند و زنگ خطر را در اين زمينه به صدا در آورده اند. اگر ميزان نرخ باروري افزايش پيدا نکند، ايران در کمتر از سه دهه، جمعيتي سال خورده خواهد داشت و اين مسئله به افزايش فشارهاي اقتصادي و اجتماعي به رفع دغدغه‌ خيل عظيم سالخوردگان منجر مي شود.
به گفته يک مقام آگاه صحبت هاي احمدي نژاد در اين مبحث، با مخالفت هاي شديدي مواجه شد؛ وزات بهداشت هم در صف مخالفان تغيير در سياست ها قرار گرفت و مدتي بعد براي تمامي مديران مراکز بهداشتي-درماني تحت پوشش خود دوره بازتواني برگزار کرد و همان سياست هاي قبل را برايشان ديکته نمود.
اين وزارت خانه در حال حاضر يازده روش ضد باروري را در اختيار خانواده ها قرار مي دهد، که البته تعدادي از آن ها توسط مراکز بهداشتي و درماني در اختيار عموم مردم قرار مي گيرد.

وزارت بهداشت مخالف با تغيير در سياست کنترل جمعيت

شهلا کاظمي‌پور، معاون پژوهشي مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در خصوص تغيير در سياست هاي کنترل جمعيت به مهرخانه گفت: طبق بررسي‌هايي که ما داشته‌ايم و نيز بر اساس آماري که ثبت‌ احوال به ما اعلام کرده شاخص تعداد کل فرزندان کاهش يافته است.
وي با اعلام اين‌که بررسي تحولات جمعيتي در ايران نشان مي‌دهد رقم 6/5 فرزند در اوايل انقلاب به تدريج کم شده تا اين‌که در سال‌هاي اخير به 1/8 فرزند رسيده، به خبرنگار ما گفت: طبق آمار، اگر زوج‌ها به طور متوسط 2/1 فرزند داشته باشند و فرزندان جايگزين آنها شوند، جمعيت ثابت مي‌ماند.
به گفته کاظمي پور اگر تعداد فرزندان والدين کمتر از اين مقدار باشد، جمعيت جايگزين نمي‌شود و هر چه اين‌ رقم کم شود، تعداد کل فرزندان زوجين کم مي‌شود.
خبرنگار مهرخانه با مراجعه به چند مرکز بهداشت در مناطق مختلف شهر تهران پي به اين نکته برد، که همچنان وسايل ضد بارداري به صورت رايگان در اختيار افراد قرار مي گيرد، آموزش ها همچنان همسو با کاهش و کنترل جمعيت است و ابلاغيه اي در خصوص تغيير در سياست ها مطرح نشده است؛ از طرفي همچنان قانون کشور ما به اين صورت است که هيچ امکاناتي به فرزند چهارم تعلق نمي‌گيرد و زماني که يک خانواده صاحب فرزند چهارم مي‌شود، اين فرزند از امکانات مملکتي محروم مي‌‌شود.
امروز با کنترل جمعيت هنوز نتوانسته ايم به فهرست کشورهاي پيشرفته اضافه شويم، شايد فردا با جمعيتي سالخورده به شاخص هاي کشورهاي توسعه يافته از نظر پيري جمعيت افزوده شويم و اين همان چيزي است که وزارت بهداشت از آن غافل است و ما اميدواريم تغييري در نگرش مسئولين حاصل شود.

پي نوشت :
1-    نشريه پيام زن شماره 90


برچسب ها: کنترل جمعيت ،
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: