پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۱۰۰۸۲
تعداد نظرات: ۱۴۸ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۴:۳۹
من با یکی رفتم و گفتم تو زن داری؟ گفت آره زنمو دوسم دارم. گفتم فکر نمی‌کنی زنت بهتر از من باشه؟ چرا میای با من برنامه می‌ذاری؟ گفت نمی‌شه که آدم همش آبگوشت بخوره، یک شب هم باید چلوکباب بخوره.در پژوهشی سعی شد ویژگی‌های مشتریان تن‌فروشی از دیدگاه زنان تن‌فروش خیابانی شهر تهران، بررسی شود.

به گزارش مهرخانه، سهم مردان از کل موارد مثبت شناسایی‌شده ناکا (نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی)، بسیار بیشتر از زنان است. از این‌رو بهداشت در روابط جنسی مردان در کنترل و کاهش ناکا از اهمیت خاصی برخوردار است.

تفاوت بسیار زیاد سهم مردان و زنان از موارد شناسایی‌شده مثبت ابتلا به ویروس انسانی کمبود ایمنی، نگرانی از ورود جامعه ایران به موج سوم شیوع ناکا را به واقعیت بسیار نزدیک کرده است. مطابق گزارش‌های موجود از کل موارد مثبت ناکا، 93.7 درصد را مردان و 6.3 درصد را زنان تشکیل می‌دهند. از این‌رو بهداشت در روابط جنسی مردان و پرهیز از روابط پرخطر جنسی از اهمیت بسیار برخوردار است.

زنان تن‌فروش یکی از مهم‌ترین عوامل انتقال ناکا هستند که اغلب بدون اطلاع مشتری، او را بیمار می‌کنند و به این ترتیب مشتریان به طور ناخواسته چرخه پیچیده‌ای از انتقال ویروس را ایجاد می‌کنند که اولین قربانیان آن اعضای خانواده‌شان هستند.

بر این اساس شناخت مشتریان می‌تواند امکان مداخله مؤثر را برای برنامه‌های کنترل و کاهش ناکا فراهم آورد. تمایل مردان به روابط جنسی خارج از روابط خانوادگی، پدیده جدیدی در جامعه ایران نیست، درست؛ به همان دلیل که تن‌فروشی به صورت رسمی ‌و غیررسمی‌، قدمتی طولانی دارد. آنچه امروزه بر نگرانی‌ها افزوده است، تغییرات مهم مورد اشاره در الگوها و ویژگی‌های این مشکل اجتماعی در زنان تن‌فروش و مردان مشتری آنان است. با توجه به موارد ذکرشده، این پژوهش به بررسی ویژگی‌های مشتریان زنان تن‌فروش پرداخته است.

روش تحقیق
این مطالعه از نوع مطالعات پهنان‌گر و مقطعی است که در آن از جمعیت مورد نظر (زنان تن‌فروش خیابانی) درباره ویژگی‌ها، رفتارها، دانش، نگرش‌ها و باورهای آنها پرسش شده است. برای گردآوری اطلاعات از هر دو روش کمی‌ و کیفی استفاده شده است.

در این مطالعه تن‌فروش عبارت است از زنی که بدون رعایت ضوابط قانونی و شرعی و به عنوان حرفه، امرار معاش و کسب درآمد کرده و در برابر دریافت پول یا کالا، خدمات جنسی مربوط به تن خود را به دیگران ارائه می‌دهد. این زنان در این پژوهش در زمان اجرای طرح در مراکز حمایتی سازمان بهزیستی و در زندان به سر نمی‌برند.

مشتریان نیز مردانی هستند که به دعوت زنان تن‌فروش به دریافت خدمات جنسی پاسخ مثبت داده یا خود تقاضای چنین خدماتی را به زنان می‌دهند و در قبال دریافت این خدمات، به زنان پول یا کالا داده‌اند.

جامعه آماری این پژوهش زنانی هستند که در مناطق 22گانه شهر تهران تن‌فروشی می‌کنند و اطلاعات روشنی از تعداد جمعیت و ویژگی‌های آنان در دست نیست. به علاوه زنان مورد بحث، محل تجمع یا سکونت خاصی ندارند. حجم نمونه با استفاده از روش محاسبه تعداد نمونه در تحقیقات راجع به جمعیت‌های پنهان، معادل 300 نفر برآورد شد.

در این پژوهش از نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شده و به این منظور فهرستی از واحدهای بزرگی که افراد در آن جمع می‌شوند، تهیه شد. واحدهای اولیه نمونه‌گیری یا همان "خوشه‌ها" می‌توانند محلات، میدان‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، فاحشه‌خانه‌ها یا کافه‌ها باشند.

زمانی که اعضای گروه مکان ثابتی دارند، از خوشه‌های متعارف استفاده می‌شود. مثلاً زنان تن‌فروش که در فاحشه‌خانه‌ها زندگی می‌کنند؛ اما اغلب اوضاع این‌طور نیست و اعضای گروه به طرز "شناوری" رفت و آمد می‌کنند؛ مثل زنان تن‌فروش خیابان، رانندگان کامیون در ایستگاه‌ها و... در این مورد تعداد افراد، روز به روز یا ساعت به ساعت فرق می‌کند. بنابراین واحدهای اولیه نمونه‌گیری می‌تواند تنها مکان را در برنگیرد و شامل روز، هفته، یا ماه نیز باشد و یک مکان می‌تواند چندین واحد اولیه باشد، مثلاً صبح‌ها، ظهرها، شب‌ها.

با توجه به اینکه حداقل 30 واحد اولیه نمونه‌گیری برای به دست آوردن حداکثر پراکندگی نمونه است، حجم نمونه‌ای معادل 300 نفر در 40 واحد 6 الی 8 نفری طراحی و انتخاب شدند. در هر واحد اولیه نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شد. یکی از روش‌های نمونه‌گیری هدف‌مند، روش گلوله برفی است که در آن از افرادی که به هر طریق آنها را می‌شناسیم، مصاحبه را شروع می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که افراد دیگری را معرفی کنند. برای انجام مصاحبه ساختاریافته نیز از پرسشنامه به عنوان ابزار استفاده شد.

یافته‌ها
مردان میانسال؛ بیش از نیمی از مشتریان زنان تن‌فروش

اولین یافته پژوهش نشان می‌دهد بیش از نیمی ‌از تن‌فروشان معتقدند مشتریان آنها در سنین میانسالی ( 30 تا 50 سال ) قرار دارند. پس از این گروه، 18 تا 29 ساله‌ها قرار می‌گیرند که 34 درصد زنان به آنها اشاره کرده‌اند و تنها یک درصد زنان به جوانان سنین زیر 18 سال و افراد نسبتاً مسن بالای 50 سال به عنوان مشتری اشاره داشتند.

یک تن‌فروش 16 ساله که دو سال است تن‌فروشی می‌کند، می‌گوید: «بیشتر مشتریان تو مایه‌های 25 تا 35 سال هستند». تن‌فروش 20 ساله‌ای نیز که از 14 سالگی به این کار مشغول است، می‌گوید: «مشتری‌هامون خیلی جوان باشه 35 سالش هست».

تن‌فروش 50 ساله با سابقه 30 سال تن‌فروشی نیز سن مشتریان خود را بیشتر این‌گونه توصیف می‌کند: « بیشتر میانسال هستند؛ 39 ـ 40 ساله». تن‌فروش 22 ساله‌ای نیز که از 18 سالگی این کار را می‌کرده، می‌گوید: «کمترین سن 23 ـ 24 سال بود».

تن‌فروش 39 ساله‌ای نیز که از 13 سالگی تن‌فروشی می‌کرده است، حداقل سن را چنین عنوان می‌کند: « اکثرا 25 سال به بالا ». تن‌فروش 22 ساله‌ای با سابقه یک سال کار، محدوده سنی را چنین توصیف می‌کند: «از 25 سال تا 30، 40 سال».

مردان متأهل بیشتر مشتری زنان تن‌فروش هستند
طبق دومین یافته پژوهش، 51.6 درصد از زنان تن‌فروش اظهار داشته‌اند که مشتریانشان بیشتر متأهل هستند. گروه بعدی مجردها هستند که 25 درصد زنان به آنها اشاره کرده‌اند. حدود 10 درصد از تن‌فروشان در مورد وضعیت تأهل مشتریان خود اطلاعی به دست نداده و 7.8 درصد نیز به مطلقه بودن مردان مشتری اشاره داشته‌اند.

با توجه به یافته‌ها درباره سن مشتریان که مطابق آن بالاترین فراوانی مشتریان در گروه سنی 30 ـ 50 سال بود، اختصاص سهم قابل توجهی از مشتریان به افراد متأهل به نظر هماهنگ و منطقی است. به علاوه با توجه به ترکیب سنی مشتریان، احتمالاً افراد مجرد که در سنین بالاتر از 18 سال قرار دارند، بیشتر مشتری زنان تن‌فروش هستند.

پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها؛ روزهای شلوغ کاری زنان تن‌فروش
نگاهی به اولویت‌های زمان کار تن‌فروشان در طول هفته و همچنین ساعات شبانه‌روز و انطباق آن با شرایط مشتری هم به نحوی مؤید بالا بودن سهم متأهلان در بین مشتریان آنهاست. مطابق یافته‌های این تحقیق 52.2 درصد از زنان تن‌فروش روزهای پنج‌شنبه را در اولویت اول خود برای کار عنوان کرده‌اند و پس از آن نیز جمعه (26.1 درصد ) و چهارشنبه ( 12.6 درصد) در اولویت اول قرار دارند.

بررسی ساعات کار زنان تن‌فروش در 24 ساعت شبانه روز نشان می‌دهد بالاترین فراوانی ساعت کار در اولویت اول زنان تن‌فروش در حد فاصل 16 بعدازظهر تا 24 نیمه‌شب است که 69.6 درصد از زنان به آن اشاره کرده‌اند. این روزها و ساعات بیشترین انطباق را با وضعیت متأهل‌های شاغل نشان می‌دهد.

یک تن‌فروش 21 ساله با سابقه 7 سال تن‌فروشی می‌گوید: «مشتری‌ها همه‌جوره هستند. اما متأهل الان خیلی زیاد شده». یک تن‌فروش 38 ساله با سابقه 12 سال نیز می‌گوید: «من فکر می‌کنم بیشتر مردان حریص و متأهل این کار را می‌کنند، چون از طرف خانواده‌هایشان تأمین نمی‌شوند. از وقتی ماهواره و فیلم‌های سکس آمده تقاضاها بالاتر رفته و نيز پسراني كه مزه اين كار را چشيدند، معمولاً نمي‌توانند كنار بگذارند».

نمی‌شه که آدم همش آبگوشت بخوره، یک شب هم باید چلوکباب بخوره
تن‌فروش 15 ساله با سابقه يك سال كار در اين باره مي گويد: «مشتري‌ها اكثراً متأهل‌اند و پولدار، و گرنه دنبال خلاف نمي رفتن». تن‌فروش ديگري كه 20 سال دارد و از 10 سالگي اين كار را شروع كرده، مي‌گويد: «توشون مطلقه كه تنها زندگي مي‌كنه يا متأهل يا مجرد، ولي مجردها توي مشتري‌هامون خيلي كم است». تن‌فروش 50 ساله ديگري با 30 سال سابقه كار نيز علت مراجعه بيشتر مردان متأهل را چنين عنوان مي‌كند: «مردها معمولاً زن دارند ... كساني كه از زن و خونه محبت آنچناني نديده‌اند. یکیشون می‌گفت وقتي كه اون دلي كه مي‌خوام، زنم بهم نمي‌ده، من مجبورم. زنم مي‌گه چون دخترم بزرگه و پسرم بزرگ شده، من دیگه با تو تماس ندارم... می‌گفت دختر و پسر بزرگ دارم، به خاطر اینکه زنش زیاد باهاش نبود و رابطه برقرار نمی‌کرد، مجبور شد پناه بیاره به ما».

تن‌فروش 22 ساله‌ای که 4 سال است این کار را شروع کرده، می‌گوید: «مردها اکثراً متأهل هستند و ما از فرم خونه، کیف لوازم آرایش یا آینه و شمعدان می‌فهمیم که این مرد زن داره». یک تن‌فروش 39 ساله نیز که 13 سال سابقه کار دارد، می‌گوید: «اکثراً هم متأهل‌اند. زن و بچه دارن. من سعی می‌کنم با سنین بالا برم. مثلاً زن و بچه‌اش رفته خونه مادرش و میان یکی رو می‌برن ...... من با یکی رفتم و گفتم تو زن داری؟ گفت آره زنمو دوسم دارم. گفتم فکر نمی‌کنی زنت بهتر از من باشه؟ چرا میای با من برنامه می‌ذاری؟ گفت نمی‌شه که آدم همش آبگوشت بخوره، یک شب هم باید چلوکباب بخوره».

مردان مشتری چه تحصیلاتی دارند؟
چهارمین یافته تصریح می‌کند بیشترین مشتریان از طبقه تحصیل‌کرده‌اند. به گفته زنان تن‌فروش، مشتریان، بیشتر دارای تحصیلات عالی بوده‌اند. در رده بعدی 42.8 درصد زنان به افراد با تحصیلات دبیرستانی به عنوان مشتری اشاره کرده‌اند. در مجموع، بر اساس اظهارات 90 درصد پاسخگویان، مشتریان آنها، تحصیلاتی در حد دبیرستان و بیشتر داشته‌اند.

اظهارات زنان تن‌فروش در خصوص تحصیلات مشتریان گاهی ضد و نقیض است. عده‌ای از آنان تحصیلات مشتریان خود را بالا ذکر می‌کنند. یک تن‌فروش 21 ساله که خودش تا سوم راهنمایی تحصیل کرده، می‌گوید: «تحصیلات هم فرق داره. الان تو تحصیل‌کرده‌ها بیشتره. الان من خودم با یه دکتر رابطه دارم که دندان‌پزشکه، 25 سالشه، وضعش توپ، اما زن نداره. همه نوع خدمات هم می‌خواد. کراک می‌کشه». یک تن‌فروش 20 ساله با سابقه 10 سال تن‌فروشی که تا سوم دبیرستان خوانده است می‌گوید: «تحصیلات اونها دیپلم، فوق دیپلم، اما بین اونها ممکن است تحصیلات عالی هم داشته باشند». تن‌فروش دیگری که 25 سال دارد و لیسانسه است، می‌گوید: « 60 تا 70 درصدشون اکثراً تحصیل‌کرده‌اند».

در مقابل این گروه، عده دیگری نیز خبر از تحصیلات پایین مشتریان می‌دهند. یک تن‌فروش 20 ساله که تا پنجم ابتدایی تحصیل کرده است، می‌گوید: «تحصیلات اونها بیشتر دیپلم و زیر دیپلم است. البته یک مشتری داشتم که سال آخر دانشگاه بود و داشت طرح می‌گذروند».

نکته دیگری که به آن اشاره شده است تأثیر تحصیلات بر روابط جنسی محدودتر مرد با زنان تن‌فروش است. بدین معنا که مردان با تحصیلات بالاتر معمولاً روابط جنسی را با زنان تن‌فروش محدودتری تقاضا می‌کنند. یک تن‌فروش 38 ساله که تحصیلات فوق دیپلم دارد، می‌گوید: «معمولاً تحصیلات بالایی ندارند، سیکل و در حد دیپلم هستند. نه اینکه برای من این طور بوده. من آدم تحصیل‌کرده زیاد دورم بوده، ولی معمولاً قشر تحصیل‌کرده با یکی دو نفر فابریک دوست می‌شوند».

قاضی و بازپرس دادسرای مجتمع قضایی مسئول بررسی پرونده‌های تن‌فروشی نیز در این باره اظهار داشت: «تحصیلات آنها (مشتریان) معمولاً پایین است. البته افراد دارای تحصیلات بالا هم ممکن است چنین مشکلاتی داشته باشند، ولی معمولاً با زن‌هایی که از نظر مالی بهترند و آن هم فقط با یک زن ارتباط دارند. این طور نیست که با زنان خیابانی و تن‌فروش ارتباط‌های متعدد داشته باشند. چون این روابط مشکلاتی در پی خواهد داشت».

وضعیت شغل مشتریان
97.9 درصد از تن‌فروشان که به سؤال درباره وضعیت شغلی مشتریان پاسخ داده‌اند، مشتریان خود را شاغل اعلام کرده و تنها 5 نفر (2.1 درصد) از آنان معتقد بودند مشتریان بی‌کار هستند. داده‌های کیفی نیز نشان‌دهنده گستره وسیعی از مشاغل بین مشتریان است.

تن‌فروش 16 ساله در این باره می‌گوید: «همه شون شغل دارن، کار می‌کنن، وگرنه از کجا می‌آرن این پول‌ها رو پرداخت کنن. من با اکثر اونهایی که سر و کار داشتم یا فروشنده بودن یا کفاش». تن‌فروش 15 ساله دیگری می‌گوید: «شغل‌ها هم فرق داره؛ شرکتی، فروشنده، مهندس، کفاش، کارگر».

یک تن‌فروش 20 ساله نیز می‌گوید: «بیشتر بازاری هستند که بتونند اون بودجه‌ای رو که ما می‌خواهیم بدهند». تن‌فروش 22 ساله دیگری می‌گوید: «بیشتر کاسب هستن و کارمند. راجع به خودشون اطلاعات نمی‌دن و من نمی‌پرسم چون برام مهم نیست. کارمندهای دولتی، کاسب‌های بازار، مغازه‌دارها».

تن‌فروش 50 ساله دیگری می‌گوید: «شغل آزاد دارند، بازاری هستند». یک تن‌فروش 22 ساله نیز می‌گوید: «دکتر، مهندس همه چی هست. شاغل هستند و کارمند خیلی کم است، چون به سختی پول درمیاره، این کارو نمی‌کنه، ولی بیشتر بازاری، کاسب کار آزاد، اون‌هایی که شلوارشون دوتاست؛ اونها بیشترند». تن‌فروش 35 ساله‌ای در مصاحبه عمیق اظهار داشته: «کارمند هسن، کارگر هسن، بازاری هسن، بیکار هستن».

در مقابل تن‌فروشانی که بیشتر مشتریانشان شغل آزاد و با درآمدهای بالا دارند، عده دیگری نیز وضعیت شغلی مشتریان را چندان مساعد نمی‌بینند. تن‌فروش 39 ساله که در محله‌ای فقیرنشین در جنوب شهر تهران خدمات جنسی ارائه می‌دهد، در این مورد می‌گوید: «بیشتر کارگرن که حالا یا ما رو می‌برن توی اتاق مجردیشون یا محل کارشون. به ندرت پیدا می‌شه که از 10 تا مردی که میاد، دوتاشون آدم حسابی باشن و جای خوب داشته باشن».

یکی از بازپرسان دادسرای مجتمع قضایی ویژه بررسی پرونده‌های تن‌فروشی درباره یکی از زنانی که پرونده‌اش به او ارجاع شده بود، می‌گوید: «او در مناطق خاصی از تهران (ولنجک) با سرایدارهای افغانی رابطه برقرار می‌کرد و از این طریق هم یک ماشین پراید خریده و یک خانه هم رهن کرده بود. او دو سال بود که صرفاً با سرایدارهای افغانی رابطه داشت و از این راه مثلاً کسب درآمد می‌کرد».

بیش از نیمی از مشتریان زنان تن‌فروش، درآمد بالا دارند
ششمین یافته نشان می‌دهد از مجموع پاسخ‌دهندگان 19.2 درصد به سؤال درباره وضعیت درآمد مشتری پاسخ نداده‌اند، اما از مجموع کسانی که به این سؤال پاسخ داده‌اند، 54.7 درصد، مشتریان خود را بیشتر در گروه‌های پردرآمد قرار داده‌اند. رده بعدی، گروه‌هایی با درآمد متوسط هستند که 45.3 درصد پاسخ‌گویان بیشتر آنها را مشتری خود می‌دانند. در مجموع، هیچ‌یک از پاسخ‌گویان، مشتریان خود را افراد فقیر و کم درآمد معرفی نکرده‌اند. داده‌های کیفی نیز نتیجه به دست آمده را تأیید می‌کند.

تن‌فروشی 21 ساله با تقسیم‌بندی مشتریان بر اساس وضعیت مالی آنها می‌گوید: «مشتری‌ها با پول تقسیم‌بندی می‌شن، البته به شغل اونها هم بستگی داره. بعضی‌ها پول کمتری می‌دن، اما مؤدب‌تر و تمیزترن، آدم رو بهتر درک می‌کنن. توهین نمی‌کنن، بعضی‌ها هم هستند که کارشونو که می‌کنن، به آدم توهین هم می‌کنن».

تن‌فروش 20 ساله دیگری درباره وضعیت اقتصادی مشتریان می‌گوید: «از لحاظ درآمدی بیشتر متوسط هستند».

تعدادی از زنان تن‌فروش وضعیت مالی مشتری را در درخواست رابطه جنسی او چندان مؤثر نمی‌دانند. یک تن‌فروش 22 ساله در این باره می‌گوید: «هم توشون مایه‌دار هست و هم کسی که وضعش معمولی باشه ... پول هم نداشته باشن از زیر سنگ پول تهیه می‌کنن و حالشون رو می‌کنن و بعد بهمون پول می‌دن». تن‌فروش 35 ساله دیگری در این مورد می‌گوید: «اصلاً ممکن است طرف پولدار هم نباشه، ولی از نوع خواستن او آدم می‌فهمه که حاضره بده. خب من داشتم، طرف حاجی بازاری بود، ولی چونه می‌زد تا بکشونه زیر قیمت. ولیکن داشتم طرف دانشجو بود ولی می‌داد. حاضر بود».

محل سکونت مشتری
هفتمین یافته این پژوهش تصریح می‌کند زنان تن‌فروش محدوده وسیعی را به عنوان محل سکونت مشتریان مطرح کرده‌اند که نشانه پراکندگی متقاضیان در سراسر شهر تهران است و علاوه بر این نشان می‌دهد که مشتریان برای یافتن تن‌فروشان گاهی مسافت‌های زیادی را نیز می‌پیمایند.

یک تن‌فروش که بیشتر در مناطق نازی‌آباد، گیشا و جمهوری واقع در جنوب و مرکز تهران کار می‌کند، می‌گوید: «اکثراً خونه‌هاشون تو مرکز شهر بود؛ ونک، سلسبیل، بهارستان و ...».

تن‌فروش دیگری که در محدوده نازی‌آباد، خزانه و جوادیه واقع در جنوب تهران کار می‌کند، می‌گوید: «بچه‌های آریاشهر و گیشا خیلی زیادند». یک تن‌فروش که درنازی‌آباد، خزانه و یادگار امام (جنوب تهران) فعال است، می‌گوید: «محل سکونت اونها بیشتر مناطق بالا مثل نیاوران و قیطریه بود. با یکی دو تا هم توی نازی‌آباد کار کردم و چون نمی‌تونستند مبلغ خوبی بدهند، دیگه نرفتم». تن‌فروش دیگری که محدوده فعالیتش شهرک غرب، امامزاده حسن و سعادت‌آباد است، اظهار داشت: «پولدارها شمال، شمال غرب تهران زندگی می‌کنن. چون تو محدوده‌ای که خودم زندگی می‌کنم زیاد نیستن. بیشتر مشتری‌هام شمال یا شمال غرب تهران هستن».

مردان مشتری زنان تن‌فروش اغلب از روابط زناشویی خود ناراضی‌اند
هشتمین یافته تصریح می‌کند بسیاری از تن‌فروشان، نارضایتی مشتریان از روابط خانوادگی یا اختلال در روابط جنسی با همسر را عامل گرایش آنان به تقاضای رابطه جنسی عنوان کرده‌اند.

یک تن‌فروش مطلقه 38 ساله در این باره می‌گوید: « مهم‌ترین مسئله، بحث سکس است که به دلیل مسائل مذهبی و تعصبی، خیلی مردان مشکلاتی از طرف زنانشان دارند که برآورده نمی‌شود. پس عامل مهمی ‌در پناه آوردن به بیرون است. مسئله مهمم دیگر تنوع‌طلبی مردان است و این سبب می‌شود که هیجانات خودشان را تخلیه کنند».

وی در یک طبقه‌بندی از مشتریان آنها را به شش گروه تقسیم می‌کند: «اول مردانی که از طرف زنان خود تأمین نمی‌شوند. دوم مردانی که نیازهای جنسی‌شان فراتر از عقاید همسرشان است. سوم پسرهایی که اول سکس‌بازی‌شان است و با دوستانی رقم خورده‌اند که این کار را تشدید می‌کند. چهارم مهم‌تر از همه مردانی که دارای پول زیاد هستند و نمی‌دانند چطور پولشان را خرج کنند. پنجم مردانی که خیلی خوش‌گذران و رفیق‌باز هستند و با خانواده تفریح و حال نمی‌کنند. ششم مردانی که در مذهبی‌بودن فیلم بازی می‌کنند و زنشان باید طبق الگوی آنها رفتار کند، بالطبع زنانشان از مد و سکس و جامعه عقب می‌مانند و مردانشان در جای دیگر تخلیه می‌شوند».

تن‌فروش 15 ساله دیگری می‌گوید: «البته خیلی‌هاشون زن‌های گندی دارن که بلد نیستن شوهراشونو راضی کنن. باید یه دوره کلاس برن».

یک تن‌فروش 22 ساله نیز می‌گوید: «همه جور هستن، بعضی‌هاشون که دچار‌ هاری هستن و با وجود اینکه زن خوبی دارن از لحاظ روحی تشنه هستن و میان و با ما حال می‌کنن و با ما با خشونت رفتار می‌کنن که یک ذره روحشون ارضا بشه. بعضی‌هاشون هر روز این کار رو می‌کنن و اگر این کار رو نکنن مثل آدم‌های معتاد می‌مونند و بعضی‌ها هم زمانی که با زن‌هاشون نمی‌تونن این کار رو بکنن حالا زنه پریوده یا حامله است، میان سراغ ما و یک عده هم هستن که هر از گاهی میان و یک موقع یک هفته پشت سرهم میان و یک موقع می‌بینی یک ماه هم ازشون خبری نیست، ولی اکثراً با وجود داشتن زن، چون زن سردی دارن یا خوب حال نمی‌دن میان سراغ ما».

برخی از زنان تن‌فروش به تنوع‌طلبی و تمایلات شدید در رابطه جنسی مشتریان به عنوان دیگر عوامل مراجعه آنان اشاره کرده‌اند. یک تن‌فروش 50 ساله که 30 سال سابقه کار دارد، می‌گوید: «این مردهایی که می‌خواهند برنامه بروند، دوست دارند طرفشون جوان باشه. یکی هم مثلاً می‌خواد با هر زنی برنامه بره تا اون برنامه‌ای که با زنش نمی‌ره رو با زن اینکاره می‌ره. چون یه زن غریبه که 10 تومان یا 20 تومان می‌گیره، هر چی رو که مشتری بگه انجام می‌ده که با زن خودش نمی‌تونه این کار رو بکنه و اون زن که احتیاج به پول داره، هر کاری که می‌گن رو انجام می‌ده، ولی یکبار مصرف است و با هر زنی فقط یک بار می‌رن؛ این زن‌هایی که باهاشون اهل برنامه هستند. اون هم یک نوع عادت هست....، به این کار معتاد هستند. این مردها مثل زن هرزه هستند».

تن‌فروش 22 ساله دیگری می‌گوید: « همه جوره هست. مثلا یکی هست زنش مثل عروسک می‌مونه، تازه دو ماه است که عروسی کرده و هنوز جهیزیه زنش چیده نشده که میاد این کار رو می‌کنه. زمانی که خونه این افراد می‌ریم، زنش مهمونی است یا خونه مامانش یا سفر خارج از کشور».

(در همین زمینه: مردان هوسباز طعمه زنان خیابانی)

لازم به ذکر است این پژوهش با عنوان «ویژگی‌های مشتریان تن‌فروشی از دیدگاه زنان تن‌فروش خیابانی شهر تهران» توسط سعید مدنی (قهفرخی) و پیام روشنفکر انجام شده و سال 1389، در فصلنامه علمی‌ـ پژوهشی رفاه اجتماعی منتشر شده است.

انتهای پیام/ 911027

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱۱
انتشار یافته: ۱۴۸
مادرانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۶ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
5
18
چرا اینقدر سن زنان تن فروش پایینه؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۸
16
15
هرزگی مردان یه کمش بر می گرده به بیکاری و نداشتن ورزش . در تمام دنیا موضوع روسپی گری هست ولی کشورهای ی مثل آلمان با دادن امتیاز به پسران مجرد در صورت ازدواج با زنان مطلقه ف کمی این مسئله را حل کردند .
به هر صورت مرد مرد است ، مومن و غیر مومن ندارد مسائل جنسی هم کا ملا حیوانی است . مرد ها می خواهند همه مدل بهر ه کشی جنسی از زنان ببرندولی به خاطر رو دوایسی یا تظاهر به دین و ایمان ... نمی توانند .بهتر است این مردها اعدام شوند . واین زنها ی روسپی هم ذسته جمعی با سم نابود شوند . خنده تان نگیرد .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۹
6
28
مردها همیشه همه چی رو تقصیر زن می اندازن؛ حتی دلیل فساد و تنوع طلبیشون هم زنشون رو مقصر می دونن. دروغ
يك نفر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
3
15
متاسفم
mandana
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
9
28
با وجود این مردای کثیف و .......ادم میترسه ازدواج کنه. این مردا هر کاری بکنن خوبه و ایرادی نداره اما وای به حاله خانومی که چنین کاری بکنه هرچی لغب منفی بهش میدن.....
پاسخ ها
آرش
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۰۴ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۴
آره تو راست میگی فقط مردای کثیف
همه زنا تمیزن
از قدیم میگن کرم از خود درخته
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
یعنی چی؟
بنده خدا الان همه پسرای دانشگاه ما زن نمیگیرن چون دیدن دخترا تو دانشگاه چه غلطایی میکنن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۴۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۸
2
6
واقعا جای تاسفه
sara
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
3
15
واقعامتاسفم واسه این جور اقایونی که به هر بهانه ای دنبال حرزه گری خودشون هستند.واما اگر روزی بفهمند همسرشون این کارو کرده یک گناه نا بخشودنی است در نظرشون..بهتره قبل ازدواج مشاوره بشن هم زن وهم مردتا حداقل این مشکلات زندگی مشترک رو از هم نپاشونه....ممنون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۳۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
کلاس رفتن فایده ای نداره. چون مطالب توی کلاس فوقش تا یه هفته یاد آدم میمونه.
باید یه عزم همگانی شروع بشه. تا کی میخوایم اسم اسلامو یدک بکشیم و کاری نکنیم. بعدشم پُز روشنفکری بدیم که آقا زن هرجوری دلش بخواد میتونه بگرده و مردم هر کیو دلش خواست می تونه ببینه. خداشاهده همه بدبختیه مردا از همین چشم چرونیشه که تنوع طلب میشه و همه بدبختیه زنا از بی حجابیشونه که باعث میشن مردا مدل های مختلفی رو تو کوچه خیابون ببینن و شب وقتی کنار زنشون میخوابن احساس خوبی نداشته باشن.
میلاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
2
7
من هم برای چنین اقیونی که که واقعا زنان فرشته ای دارن ولی دست تنوع طلبی میزنن وهم برای خانوم هایی متاسفم که خانواده های سالمی ندادن شما درد سختی رو تحمل می کنید خب کار کنید که خیلی بهتر براتون هم ابرمندانهتره هم پول حلال میارید خونه... امیدوارم قدر همو بدونید.....
نظر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
1
12
به امید روزی که همهی هرزگی ها از سطح جامعه پاک بشوند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۲ - ۱۳۹۳/۰۶/۱۸
17
5
نودونه درصدمردان که به راه نامشروع میروندزنان مقصرنداگرمردی معتادشدیاخلاف کارشدیازندان افتادبخداقسم زنش مقصراست احمداهواز
اعظم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
4
10
یکی ازمشکلات جامعه ما یادندادن درست وصحیح رابطه جنسی هست .وازطرفی ازادی بی اندازه وبی بند وبار در فضای مجازی وسوم ازادی بیش ازحد مردا ن در جامعه که هر قانونی از آزاد بودن مردان وممنوع نبودن هر چیزی برای انها است
ارش
|
United States
|
۱۳:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
2
4
سلام، به نظر من یک جور خلا درونی و احساس پوچی میتونه انسان رو وادار به رابطه جنسی بکنه.و شخص فکر میکنه اون کمبود و خلا درونی اش رو با سکس جبران کنه که متاسفانه هر چی جلوتر میره نمیتونه هر چند که لذت میبره.اگر بخوام رک صحبت کنم و کسی ناراحت نشه 90 درصد ایرانیها دچار کمبود های روحی روانی هستن.و اونایی هم که نبودن توسط افراد بیمار ، اونها هم بیمار شدن حتی افراد با تحصیلات عالیه . یادتون باشه این موضوع فقط در مورد سکس نیست.اشتیاق به پول و اشیاء هم مثل همون مورد که توضیح دادم هستش. میبخشید اگه رک صحبت کردم قصد جسارت به کسی رو نداشتم.
نگار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۱ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۳
2
3
اقای احمدازاهواز شمامردایادگرفتین بی عرضه گی های خودتون روگردن زن بندازید اما راجب این متن اول واسه اون زنا متاسفم که خوشونوجای همسراون مردنمیزارن تروخداقبول کنین بدبختی های ازاین ماهواره بود وقتی فسادتا وسط خونه ی ادم بیاد همین میشه اینکه اومد اینترنت هاهم کم کم پرشد از پورن وفیلم های سکسی خب پسرا جذبش شدن مردا جذبش شدن زناهم واسه پول دراوردن واردکارشدن تا نیازوبخوابونن چقدر دنیا کثیف شده جدی ادم میترسه ازدواج کنه همش خیانت این بااون اون با این انگارهمه مست شدن به جون هم افتادن تا وحشی گریه بیشتری نشون بدن تویه وبلاگ یه اقایی نوشته بودزنم با ایمانه باحجابه با فامیلام دست نمیده میخوام طلاقش بدم یجای دیگه یه اقای دیگه نوشته زنم مدام با فامیلاگرم میگیره وبی حیاست میخوام طلاقش بدم ادم دلش واسه خدا میسوزه
صدف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
1
12
من 2 سال پیش بعد از فقط یک ماه زندگی مشترک متوجه شدم همسر سابقم به فاحشه خونه میره... تقصیر من بود نه؟ اون که بد ذات نبود؟ اون که مشکل روحی نداشت؟ اون که اهل ایاشی و بی بند و باری نبود؟ خودشو کشت بابامو راضی کنه بعد...! چرا هر چی میشهما زنا مقصریم؟
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۱۱
3
12
پسری 29 ساله مجردلیسانسه هستم با ماشین و پس انداز و یه شغل معمولی ، بخاطر اینکه خونه و شغل خوبی نداشتم دختری رو که میخواستم بهم ندادن. نمیخوام گناه کنم واقعا" تحت فشارم هیچ کی منو درک نمیکنه میترسم کم بیارم سمت این کثافت کاری ها کشیده شم.
خسته شدم از این دنیا ، بدم میاد از این زندگی تکراری...
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۱۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
4
5
بنظرمن اکثرزنای روسپی بخاطرفقربه این کارروی آوردن؛اگه توجامعه فقرنباشه؛اعتیادنباشه؛کمتر دختری ازخونه فراری میشه ودرنهایت به این کاراروی میاره؛دلیل دیگش فقرفرهنگی وچه بسافقرمذهبی درکشوره!ایناحل بشه تاحدودی این معظلات هم برطرف میشه...دولت مردا بایدپاپیش بذارن...علماونخبگان بایدبیدارباشن!!!ازدواج های اجباری؛توقعات بالاهم یکی ازدلایل همین فسادهاست!اختلافات شدیدطبقاتی توکشور؛عدم تقسیم ثروت ملی بصورت عادلانه وهزاران دلیل دیگه که دولتمردان بایدبفکرباشن!
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۱
2
3
متاسفم
تنها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۱/۱۷
2
4
جالب شد تو تمام این متن فقط مشکل از زنهاشون بوده خدا شکر مردها مشکلی نداشتن_من یک زن هستم از هیچ نظر هم چیزی کم ندارم_۶ساله ازدواج کردم و تا الان شوهرم رابطه جنسی با من نداشته_در صورتیکه زن خیلی گرمی هستم و میدونه هر چی بخواد پاسخگوشم_حالا مشکل من یک مرد طنوع طلبه که علاقه به همجنس بازی داره_با دخترای فامیلشونم رابطه داره_حالا من متاسفانه با طبع گرم و ذاتی که سرشار از کمبود محبته چکار کنم؟مشکل از منه که شوهرم کثیفه؟همه جوره تامینش کردم سمتش هم که میرم منو پس میزنه_این آدم ادعا داره که خیلی دوستم داره و بدون من نمیتونه زندگی کنه_مشکل روانی داره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
1
4
هر چیز خوبی نصفه و نیمه اش بده ، دین خدا هم اگه نصغ و نیمه عمل بشه جواب نمیده .
یه نیگاه کنید میبینید که دین خدا تو این زمینه داره کاملا ناقص و سلیقه ای از طرف زن ها و مرد ها عمل میشه.
امیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۴
2
6
لعنت به من 2بار به زنم خیانت کردم در حد صحبت ولی با اینکه هر روز از خودم خجالت می کشم ولی بازم خیلی وسوسه میشم
کاش می مردم انقد اشغال نبودم
واقعا پشیمونم
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
1
12
من یه جوون 33 ساله هستم .ازدواج نکردم . تا حالا هم سکس رو تجربه نکردم.دلم میخواد تجربه کنم.فکر میکنم تا الانشم خیلی دیر شده.بعضیها ممکنه خندشون بگیره اما واقعیت داره.هرکاری میکنم جور نمیشه برم سراغ روسپی ها.انگار یه چیزی مانع میشه.میدونم لطف خداست.چون نماز میخونم و اون مانعی که میگم همین نمازه.عجیبه که حتی صیغه هم جورنمیشه.من باید چیکار کنم بنظرتون؟
شاهین
|
France
|
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۳
3
10
مرد بطور ذاتی تنوع طلب هست فقط درصدش توی مردان مختلف متفاوت هست
واین قضیه هیچ ربطی به خانم ها نداره
البته در بعضی موارد بعلت کم کاری خانم این اتفاق می افته
ولی در اکثر مواقع زن مقصر نیست
مرد بعد از مدتی گوشت جدیدی رو طلب می کنه
آنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۶
8
7
جامعه باید از ریشه اصلاح شود.ما دختران ایرانی وتحصیل کرده واقعا از ازدواج با مردان ایرانی واهمه داریم به امید روزی که بتونیم با مردان خارجی راحت ازدواج کنیم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
الان مثلا مردای خارجی به زنشون خیانت نمیکنن؟
فساد جنسی تو اونا که بیشتره چون صب تا شب دوروبرشون پره
ر.ن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۲
2
9
واقعا خاک بر سره مردهایی که عوضی بودن و کثیف بودنش رو میندازن گردنه زناشون !
آدم ازدواج نکنه خیلی بهتره!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۹
0
9
به نظرم آدم باید ذاتش پاک باشه چه زن چه مرد کسایی که روسپی گری میکنند بنظرم بخاطر فقر نیس بلکه عاملش راحت طلبی و لذت هس
س
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۸
1
4
به نطر من باید مسائل جنسی توی جامعه ما حل بشه همچنین فقر و بی پولی که ریشه تموم مشکلات
خوشبخت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۹
3
1
چقدر جامعه بد شده.البته یکمم تقصیر خانوما هست .اون اقا از یجا ارضاع نمیشه که میره سراغ این کارا.
برای ظهور اقا امام زمان دعا کنیم .وقتی بیان همه چی حل میشه
اللهم عجل لولیک الفرج
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۲۹
0
1
سلام ...ابتدا برای آقایان و خانمهایی که اینگونه در جامعه باعث فساد و فحشا میشن متاسفم جدایی از این دنیا اون دنیاشونو خدا بخیر کنه چی بگم ولی کلا تو جامعه ما اگه از زنا میخوان بگن اول زنه ولی زنای زنان خوب تویی که زن داری تو دیگه چرا که الان تازه فهمیدین اقایون مقصرن تا نباشی اهل چیزی سراغش نمیری اهل خونه و خانواده باشب اینکارو نمیکنی اینا با یسری مردای دیگه که اونا هم با زناشون مشکل دارن حتی زن مریض دارن سراغش نمیرن چه فرقی دارن ننگ به شما شهدای ما این همه از وطن زن دور بودن .....مرد واقعی اونا بودن ....حالا این زنها میان قیمت میدن بزور که دستتو نمیگیرن هرز میپرین دیگه قبول نمیکنن
الی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۱
0
4
واقا متاسفم ...واقا ترسناک ...دیگه ب هیشکی نمیشه اعتماد کرد
رز سیاه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
1
2
باسلا به دوستان علت اصلی (فقر)وعلت دوم (بی فرهنگی)که باید درست بشه من شخصا 85درصد رو به فقر ونیاز زنان برای گذران زندگی میدونم
حبیب
|
United States
|
۱۷:۱۴ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۹
3
8
من حدودا 20 ساله ازدواج کرده ام . از روز اول تا حالا از نظر روابط زناشویی با زنم مشگل دارم . رفتارش . صحبت کردنش .ارایش نکردنش و .. ... و همه چیزش من را ناراحت میکنه . ازدواج ما از اول اشتباه بود حالا 2 فرزند دارم و بخاطر آنها دارم ادامه میدم در آخرین اقدامم 3 سال زن دوم بصورت موقت گرفتم . قول داد رفتارش را خوب کنه ولی فقط دروغ ميگه . مدام هر شب جمعه می خونه مادرش . درآمدم بد نیست و از نظر دینی به مسایل دینی پایبندم . نميدانم چنین همسر نادانی را که دارم چه کنم . طلاق هم نمی خواهد و زندگی هم نمی کند . بسیار زبان باز و دروغ گو و اصلا هیچ چیز را قبول ندارد و خود را فرشته و من را دیو می داند . هر شب اتاقمان جداست ولی صبح ساعت 10 به اداره ام زنگ میزنم و با تلفن جویای احوالم میشه و قول خوش رفتاری میدهد و باز شب که شد دوباره داخل هال میخوابه !!!!!! مثل این زن بسیار وجود داره که خود را طبیعی و شوهر را ناکام میگذارند . اگر دوباره برم زن بگیرم مردی بی قید و بی فکرم و اگر تحمل کنم فردی احمق و خود آزار !!!!!!
پاسخ ها
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۳۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
:-) آفرین آقا حبیب . تو یک ایرانی کامل هستی . چون آمریکائی ها که می گن تو باید دوس دختر بگیری و اسلام هم میگه تو باید صیغه کنی . ولی تو حرف فرهنگ ایران رو گوش می کنی که می گه باید تحمل کنی .
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۹
در پاسخ به آقا علی
داداچ کجای اسلام گفته اگه زنت بی محلی کرد برو صیغه کن. چرا از چیزی که علم نداری حرف میزنی بهت پیشنهاد میکنمکه بری و شرایط صیغه رو بخونی و بعدش میفهمی که صیغه اصلا فلسفه ای غیر از این چیزی داره که تو جامعه ی ایرانی ماهست.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
10
2
خداوند به این زنان هرزه لعنت کند که مردهای پاک این سرزمین را آلوده به گناه میکنند انشاالله یک روز نیروی انتظامی همه ی این زنان ولگرد را به دار بیاویزند تا درس عبرتی برای دیگران شود که بدانند مملکت حسینی جای این کار ها نیست.والنصر من الله والفتح القریب.
mah
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۹
0
3
باوجود این چیزا من واقعا از ازدواج کردن میترسم...خسته شدم ازاین وضع به هر طرف که نگاه میکنم دنیا به گند کشیده شده..فقط تعداد محدودی از ادمای اطرافم هنوز خوب موندن...با دیدن این چیزا ادم واقعا دلش میگیره دلم میخاد برم تو یک جزیره تنهای تنها زندگی کنم ولی اینهمه کثافتکاریو نبینم
تنها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۸
0
3
تاسف نميخورم چون سرزمين من با فرهنگ غالبا مردسالار در خانواده هاي نا امن دختر و پسرهاي بيگناه رو پروراندهو وارد جامعه ميكنند كه تنها يك زن يك مادر ميداندكه در اتاق خواب در بسته در خانه خودش همسري كه بايد به او حس ارزشمندي و امنيت بدهد با شعور وام گرفته از افكار خودخواهانه و انتقادو سرزنش فقط براي غريزه عمل ميكند
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
0
4
خدا را شکر که خدا هست وهمه چیز را میبینه یک زن توی خونه زحمت بکشه ومرد یک جای دیگه تخلیه میشه خدایا شکرت که این بی رحمی وقدر ناشناسی را میبینی.
تنها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۸
0
2
منم جز اون زنایی بودم که با دل و جون برای زندگی و شوهرم خدمت میکردم ولی الان یساله که بخاطر تنوع طلبیه همسرم تو مراحل طلاقم.تحمل کردن این موجود نمک نشناس واقعا برای زنای شریف غیر ممکنه
مش غلامحسین
|
United Kingdom
|
۰۲:۱۱ - ۱۳۹۴/۰۵/۲۹
1
3
خاک بر سر این مملکت
در کشور آنگولا هم این همه محرومیت وجود ندارد
دولت باید این امر مهم را سازماندهی کند تا از رواج بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت و ...... غیره جلوگیری کند ولی افسوس که مسئولان ما ......
آخوند
|
United States
|
۱۷:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
1
2
سلام بر مسلمین نظر من اینه که اگه هرکی پول داره یا قدرت داره وبراش حدالامکان مشکلی پیش نمیاد بره بکنه شما هم انقدر تعارف شابدالعظیمی نزنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۸ - ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
0
2
گاوا
بیطرف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
0
0
به نظر من هرمرد متاهلی که بازنان تن فروش رابط پیدامیکنه زن اون هم با مردانی که مشتری هستند رابطه داره . وگرنه هیچ جیزی بی حگمت نیست . شوهری که تنوع طلبه زنش هم تنوع طلب میشه. پدر مادر اگر دین را خوبشناسد فرزند مجردشان هم دنبال خلاف نمیرود . میگی نه امتحان کن . ببین جقدر خدا حکیمه.
از ارومیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۴
4
1
من یک جوان 27 ساله هستم که 5 ساله ازدواج کردم. یک دختر دوست داشتنی حاصل ازدواجمونه. با دختری ازدواج کردم که هر چند که 2 سال بود دوست دخترم بود ولی کلا شاید کمتر از 2 ساعت با هم حرف زدیم و فقط یک بار اون هم حدود 20 دقیقه رو در رو صحبت کردیم. چون ما هیچکداممون حرفی واسه ی گفتن نداشتیم. او اولین و تنها دوست دختر زندگیم بوده. خانواده ی خوبیند و خودشم زنه خوبیه و با اوضاع نا به سامانم ساخته. من اون موقع با توصیه های زیاد و اصرار بیش از حد مادر و زن برادرم زن گرفتم( چون ما 5 نفریم تو خانوادهو مادرم از کار افتاده و به زور میتونه راه بره و اونا فقط برای خدمت به خانواده اصرار داشتند- اشتباه بزرگی کردم هر چند که یه جورایی مجبور بودم به خاطر شرایط خانواده) اصلا دوست نداشتم چون شرایطشو نداشتم.(بی شغل-بی تجربه-دانشجو و دست تو جیب بابا). به شدت تنوع طلبم نمیدونم چرا بیشتر با خودارضایی حال میکنم تا آمیزش با همسرم. زیاد هم پورن تماشا میکنم متاسفانه. یه جورایی مثل یک آرزو برامه که با یکی دیگر همخواب باشم. تو بازار خیلی چشم چرانی میکنم. از خودم بدم میاد که اینجوریم. خیلی هم پایبند دین نیستم. دلم به حال زنم میسوزه. احساس میکنم او بیشتر از من لیاقتش بود. البته اون جذاب نیست و هر وقت یه گشتی تو بازار باهاش میزنم خیلی حوصله ام سر میره اینقدر که گاهی سردرد میگیرم. از طرفی نمیتونم طلاقشم بدم چون هیچ دلیل موجهی ندارم و البته بخاطر دخترمون هم. البته اون اینا را نمیدونه و فکر میکنه که من باهاش اصلا مشکل ندارم. اگه یه روزی راهم به کسی بیافته که بتونم باهاش همخوابگی داشته باشم به احتمال زیاد توی این گناه خواهم افتاد.
پاسخ ها
سعیده
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
به خاطر فیلمای پورنه. منم با اینکه زنم ولی خیلی هاتم. یه مدت فیلم پورنم نگا میکردم شوهرمم ایده آلم نبود دیگه داشتم به فنا میرفتم. ولی خدا مگهم داشت. الان سعی می کنم به این فیلما نگا نکنم خیلی بهتر شدم.
نگا نکنی درست میشه زندگیت
م ح
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۹
1
4
شما رو به این وروز عزیز قسم ای کسانی که دستتون میرسه یه کاری بکنین کهم مردان وزنان کثافت یه جا جمع بشن هر خاکی میخوان تو سر شون بریزن کل جامعه رو به لجن نکشن هم زنا هم م مردا دروغ میگن ?پول نداریم مردا میگن تفاهم ندا ریم ایناهرزه هستن تو خانواده هرزه بزرگ شدن والسلام
خر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
1
2
واقعا خدا لعنتشون بکن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
0
4
با مردی ازدواج کردم که فقط حقوق بگیر بود هیچی نداشت . دختری بودم کارمند .و یک خونه داشتم و تعریف از خود نباشه ظاهری تمیز و قیافه ی خوب دارم . و مهربان . از نظر مالی هیچ فشاری بهش نیاوردم چون دستم تو جیبم بود .همه جوره هوای همسرم رو داشتم ولی بعد از 7 سال فهمیدم همسرم با هر تن فروشی رابطه داره . اون موقع دارای 2 فرزند شده بودم بخاطر آنها کوتاه اومدم و بیشتر رابطه ام رو با همسرم نزدیکتر کردم . مهلت دادم بهش . ولی انگار رفته رفته هار تر شد بیشتر سراغ کثافت کاری میرفت . خیالش راحت بود . دیگه با دونستن من فکر میکرد دیگه چیزی برا از دست دادن ندارد . الان که 15 سال شده .نفرت تمام وجودم رو گرفته از اون مهربانیم هیچ آثاری در من نمونده شدم یه آدم بداخلاق . و دلیل کارشو الان داره میگه رفتار تو هست . ولی دلیل رفتار منو نمی پرسه چی هست . حالا شما مردا که ادعا میکنید زن مقصر ه اینجا چه جوابی دارید بگید . مگه خیلی باید رذل و کثیف باشید که بخواهید از او طرفداری کنید . او یک بیمار روانی است که زندگی خوب منو که فداکارانه زحمت میکشم داغون کرده حتی به فکر دو دختر اش هم نیست .ناگفته نمونه هم از نظر مالی هم از نظر جنسی همه جوره ساپورت کردم . و تواین شراط بخاطر بچه هام باز کوتاه اومدم .
پاسخ ها
سعیده
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
بعضی مردا تنوع طلبن و زنشون جنیفرم که باشه باز چششون میجنبه.
به نظرم باید از کاراش مدرک گیر بیاری تا حضانت بچه هارو بگیری بعدشم ولش کنی.
اون درست بشو نیس
دختر خوب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۲
2
6
به نظر من همش تقصیر ماهوارست
پسمل خوووووب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
1
3
خدا لعنت کنه هم زنای خرابو هم مردای خرابو...تا مرد خرابی نباشه زنی خراب نمیشه..تا زنی هم خراب نباشه مردی هم خراب نمیشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
1
8
من متاهلم زنم هم خوشگله ولی وقتی ماهی یه بار بهم اجازه میده پیشش برم و تو خیابون این عروسکهای رنگارنگ رو میبینم چی کار باید بکنم ؟ زنها رو تا وقتی نگرفتیدشون فرشته اند وقتی پاشون به خونه باز میشه مثل سگ هار میشند تو رو خدا کی دوست داره با یک سگ ........... مقصر خود خانمهاند که مردها رو بدبخت میکنند هم پولشون میره هم سلامتیشون اگه یه ذره محبت زبانی به مردها زنها بکنند عمرا که برند دنبال فاحشه ها
یلدا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۱۷
2
16
من چهار ساله ازدواج کردم باردار هم هستم.همه جوره شوهرمو تامین میکنم از نطر سکس.روزی چهار بار باهاش برنامه دارم.اما یه شب دیدم خابیده با زن فاحشه ای .به اون زنه زنگ زدم گفتم بهش خیلی بدبخت و حقیری. که چشمت دنبال ته مونده زندگی بقیه هست .گفت از شوهرت جدا شو شوهرت خرابه .گفتم بهش هر مردی زن فاحشه ای رو میبینند زیرشون میخابونند. چرا زندگیمو بخاطر تو الندگ خراب کنم .خانم پنجاه هزارتومنی.فقط همین قدر ارزش داری پیش شوهرم به قدر پنجاه هزار تومن.اما من. زنشم جام توی قلبشه قیمتی برای عشق من نیست .اونقدر زیرش بخاب تا له و مچاله شی بعد پرتت کنه فقط این حق شماهاست چون زنان بدبخت و عقده ای هستین که فقط شکست رو تو زندگی دیدین.بعد پوزخند زدم دست شوهرمو گرفتم اوردمش خونه.تو خونه بهش گفتم عشق و اول و اخرت من بودم نفسم .منو له کردی .غرورمو له کردی.باهات زندگی میکنم اما بخدا وگذارت میکنم چون هیچ چیز برات کم نزاشتم هم از جنسی هم از زیبایی ام هم روحی.
خدا شاهده بعد اون جریان شوهرم. تهران را ترک کرد و اومدیم شهرستان نزد خانوادمون .یه ماه دیگه هم پسرم متولد میشه شوهرم هم هر شب بعد از شش ماه میگه منو بخشیدی؟؟؟؟
خانمها ترو خدا زندگیتون رو نپاشونید بخاطر این فاحشه ها .سخته.ولی مبارزه کنین.مردها نیاز توجهن .باید با زبون و نرمی بکشونیدشون سمت خودتون حتی اگر فدا بشین.طلاق اول بدبختی و اوارگیه
پاسخ ها
علی
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
آفرین . منطقی عمل کردن برای خانمها واقعا امتیازه.
سعیده
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
درسته زندگیشو نجات داده اما دیگه اون مرد واسه این خانوم شوهر نمیشه. بابا روح زنه آسیب دیده.من نمیدونم این زنها چطوری میتونن چنین حرکتاییو ببخشن. اخه چطووووووور؟
حمدان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
0
4
خانم هاي عزيز لطفا يك طرفه قاضي نريد. زنها و از جمله زن من بر اين عقيده است كه شوهر كردن كه فقط ليست خريد بنويسن و به چشم يك مسئول خريد شوهرشون رو نگاه كنن. اي كاش همون يه ذره آرايشي كه براي يه پارك رفتن ميكردين به شوهرتون تقديم ميكردي . اما هميشه با ظاهري آشفته و داغون توي خونه ظاهر ميشين. همين كه ميفهمين شوهرتون با شما كار داره يا سر درد ميگيرين يا خسته اين يا ساعت 8 شب ميگيرين ميخوابين يا 1000 تا صلوات نذر ميكنين كه به خير بگذره... حالا مرد35 ساله ايي كه يك ماه رابطه نداشته و اهل هيچ برنامه اي هم نيست ميخواين چيكار كنه. وقتي كه يه خانم گفته كه روزي 4 بار رابطه داشتم برام غير قابل قبوله. متاسفانه خيلي از خانومها فكر ميكنن اگه ده دقيقه دير غسل جنابت كنن خدا ملك عذاب رو براشون ارسال ميكنه اما همين خانوم 3 رروز بعد پاك شدن از عادن ماهانه شك داره كه غسل كرده يا نكرده...
رحیم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
0
3
امیر خان که خودت را مستحق مردن میدونی بخاطر وسوسه ات !خیلی داری اشتباه میکنی !احساس شما کاملا نرماله !لازم نیست که اينقد خودتون را سرزنش کنيد
Mino
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
5
0
خدایا وقت نزول عذاب الهی است.
مهران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۱۳ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
3
1
اصلا این تن فروشی باید از بین بره که کسی از این کار ها نکنه............
AR
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۴/۱۱/۰۹
1
1
دیگه اینقدر اوضاع خرابه که به جز مردان ، دانش اموزان هم پیش فاحشه ها میرن
پارسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
2
3
چرا همه تقصیرو گردن اقا یا خانوم میندازین؟وقتی سن ازدواج میره بالا دخترها که از ازدواج مایوس میشند یا کسانی که شکست عشقی خوردن اینا دیگه دنیا براشون معنی نداره میرند با هرکسی باید جلوی مجرد بودن پسر و دختر گرفته بشه که طرف به هر قیمتی تن نده به این کار که با یه سرایدر افغانی رابطه داشته باشه تا پول در بیاره ابروی کشور اینجور ازبین میره اینا فقط باید ازدواج کنند تا عرضه کم بشه و مردها برند سراغ همسر خودشون
ستاره
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۹ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۴
1
2
من ۴ساله ازدواج کرد از همون دوران عقد متوجه شدم شوهرم اعتیاد داره به دیدن فیلم های پورن، هر دفعه ایهم مچشو می گرفتم میزد به حاشا که ایمیلم هک شده یا اینا تو گوشی که از قبل خریدم بوده .... حالا بعد ۴سال دیگه توجیه نمی کنه بلکه شروع به فحش دادن و کتک زدن می کنه و میڴه حرف نزن ، ای کاش یه دختر ۱ ساله نداشتم باورتون میشه نمی تونم جلوش پوشک دخترمو عوض کنم از بس حس بدی نسبت بهش پیدا کردم در کل مرد خوبی هست از رابطه با منم راضیه هفته ای ۳ بار کمتر نمیشه خوشگلم هستم اما دارم دیوانه میشم چون هیچ دلیلی برای کارش پیدا نمی کنم ازشم میپرسم جواب نمیده و دعوا میشه . حتی مطمئن نیستم بیرون ارتباط داره یا نه ، برام دعا کنید که خطایی نکنم
امید مبهوت دکتر شریعتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
1
4
دیگر حالم از این دنیا بهم میخورد... وای برما وای برما... خیلی نگرانم..
چرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۷ - ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
1
2
من یه مرد ویه ادم حسابی ودر شهرمون یه سر شناس ولی متاسفانه فقط به واسطه رفیقم دچار زنان شدم ولی افسوس با چنین ادمایی رفیق نمی شدم و والی الان یه سال توبه کردم ورفیقم قطع رابطه کردم وخانواده ام از هر چیزی برام مهمتر ودلیل روابط نامشرو ع1محیط 2 رفیق3 اعتقادات شخصی 4 کمبود محبت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
1
1
پارسا ینی سایتو قهموه ای کردی با این نظرت!!!! احوالات خانواده ی خودتو تعمیم نده - اصلا تو که پسری چی میفهمی از حس دخترا؟!خخخخخخ.....
اگه خودت سن ات بالاست و مجردی و احساس پوچی میکنی دلیل نمیشه به دخترا هم تعمیمش بدی .خوبه سن روسپی گری رو سرچ کنی تا بفهمی ربطی به سن سال نداره پروفسور.
هر بیسوادی برا ما شده کارشناس!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
0
3
وای به حال ما
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۰۹
1
1
اگه فقر نبود زن تنفروش نبود زنای تن فروش واسه هوس تن فروشی نکردن بر اثر فقر از سن پایین تو این راه افتادن
اونوقت مردا هم وقتی زن تن فروشی نبود زندگیشون زنشون اصلاح میکردن
نه وقت و پولشون اینطوری هدر بدن
پاسخ ها
سعیده
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۷
نخیر. حرفتو قبول ندارم درسته زنان تن فروش اکثرا فقیر بودن اما همه زنان فقیر، تن فروش نیستن.
نمیشه همه چیو انداخت گردن فقر. این زنها خودشون ضعف مذهبی و فرهنگی دارن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
0
3
این مردها آشغالت که به خانواده شان خیانت می کنن بهانه زنم این جوره آ ن حوزه هرکس با این جور خودشم مابهالتفاوت نگرید
REZA
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۲
1
1
فقط میتونم بگم خیلی متاسفم که مردم نیاز جنسی شون رو نمیتونن تو خونه خودشون رفع کنن
مائده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
1
3
خدایا پناه بر تو.لعنت به هرچی مرد وزن کثیفه
نگار
|
Austria
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۲
0
1
دنیا پر از کثافت نجسی هستش کاش زودتر نابود بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۷
1
0
تمام عامل این کارا این که مردم دل از بس گناه می گنن مهدی فاطمه از دست مردم چه ها می کشد همش دنیا و پول اخرش تا کجا گ
ی ایرانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
0
1
واقعا آدم تاسف میخوره ک سن تن فروشان این همه کمه!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
0
4
زنایی که شوهراتون بهتون خیانت کردن . بهشون محل سگ ندید . از زندگیتون لذت ببرید . برن بمیرن همشون .....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
0
3
من الان تو عقدم شوهرم هیچ احساسی ب من نداره فقط ادعایه دوس داشتنش زیاده از نظر ظاهری خیلی سرم پونزده سال تفاوت سنی داریم من ۱۸سالمه اون۳۳ من نیاز ب تفریح دارم و چیزایه دیگه نمیتونه رفع کنه کمکم کنید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
3
0
من یه زنم که به شوهرم خیانت کردم .شوهرم فهمید و منو بخشید.الان با اینکه هیچی ازش نمیبینم و هیچ خطایی ازش نمیبنم و اطرافیانم به پاکیش ایمان دارن همش فکرای پلید تو ذهنمه که نکنه بهم خیانت کنه که اگه بکنه میمیرم.یه جورایی عذاب وجدان دارم.اون خیلی خیلی خوبه و اشتباهمو به روم نمیاره و بهترین زندگی و برام درست کرده.به این میگن مرد.ازش ممنونم
مسعود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۳
0
2
اگر چه مردو چه زن بتواند بر ضد نفس عماره نفس شیطانی خود پیروز شود دنبال هیچ کار ی زشت و بد نمیرود هر کس به حرف شیطان گوش کند آخرش گرفتار میشود وفات میگردد
بابک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
0
1
به نظر من قریضه جنسی تو حیونم هست ما که انسانیم فرق انسان و حیوان فهم درکش پس اگه یه کم منطقی فکر کنیم شاید دیگه به زنمون خیانت نکنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۷
2
2
من با زنم ارضا نمیشم و واقعا هیچ حسی ندارم نمیتونم خیانت کنم از اون طرف دارم عذاب میکشم به نظر شما چیکار کنم؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
0
0
من پسر مجرد اهل مهابادم نمیتونم ازدواج کنم شرایط مالیم خوب نیست چکار کنم؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
0
1
همشون مثل سگ دروغ میگن ک ماتو خونه ارضا نمیشیم وزنامون مارو ارضا نمیکنن ، من یک دختر 20 ساله ام قیافمم خوبه دوبرابر ازخود شوهرم بهتر تو خونم خیلی ب خودم میرسم ب اندازه نه جوری که تکراری شم وهم تو بیرونم مرتب وتر وتمیزم ازهرلحاظم شوهرم ارضا میکنم هم نازمو کردم وهم دست رد بهش نمیزنم منظورم ازاین حرفا اینه که همه چیوباهم دارم وهم از لحاظ روحی،که ی وقت واسه شوهرم تکراری نشم ولی شماره فاحشه مشهد از تو گوشبش پیدا کردم فیلمای پورنو تو گوشیش دیدم اون 200،300 تا کلیپ! به حساب خودش نمازم میخونه ! یا من چی راضی نیستم ی لاخ موم نامحرم ببینه چی شوهری گیرم اومده همشون کثیفن از بی ایمانیشون اینا همش بهانس زنم ارضام نمیکنه وازاین حرفا ...
ستاره از ايران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
0
1
اونهايي كه اين كارو ميكنن خانواده ندارن ولي مرد هاي كه اين كاررا مبكنن خانواده كه دارن متاهلن ولي انها از خدا نميترسن توي دنياي ديگر نشونشون ميدن كه تن فروشي چيست............متاسفم براي حالشون
ناشناس
|
Netherlands
|
۲۲:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
0
0
من به جز زنم با زنان ديگر ارتباط نداشته ام ' زنم ' فردى وسواسى و خودخواه و تنبل است . هيچ فعاليتى در خانه انجام نمى دهد ' دايم از من طلب کار است و از طرف او کشش و ميل جنسى نيست و به تقاضاهاى زناشويى من هم خيلى کم جواب مى دهد ' او با بد دهانى و تحقير دايمى و بازگويى ضعف هاى من 'همه پلهاى پشت سرش راخراب کرده است ' فردى خود خواه و مغرور و دايم مرا امر و نهي و تحقير کرده است . با اطلاعاتى که بدست آورده ام ' به اين نتيجه رسيده ام که براى سلامتى و نياز خودم هم که شده ' با زنان مطلقه ارتباط بر قرار کنم ؟ فعلا با مشاوره به پيش مى روم ولى ديگر تحمل دروغ گوييها و فريبکارى او را ندارم من داراى فرزند و سابقه سى سال زندگى با خانمم هستم . بيشتر صفات بى شعورها را که در کتابى ترجمه شده براى افراد بى شعور ' نوشته و توصيف شده است را در او مى بينم . او سواد چندانى ندارد زير ديپلم ولى ادعايش از دکترا هم بالاتره . او فرصت طلبى است که عشق و محبت را نمى فهمد ' او بارها متوسل به تهديد شده و وسايلم را شکسته است . و من هم متاسفانه فردى ترسو بوده ام که دارد سو استفاده مى کند . من تلاشم بر حل مشکلات ' بر اساس قانون و حق و عدالت است و از خدا کمک مى طلبم .
masoum
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
2
2
من ۲۴زنی هستم که بعد ۵ سال فهمیدم شوهرم همجنس گراست،ما ارتباط جنسی کمی داشتیم اون تمایل به من نداشت همیشه منو پس میزد دست به زن داشت تحقیرم میکرد،که جدا شدم ،الان به عنوان یه مطلقه چهره خوبی در جامعه نداره من زنی محجبه هستم چهره بامزه ای دارم ،ولی مردای بیرون یا پسرا یه مطلقه میبینن فقط رابطه جنسی از مخشون رد میشه،اصلا نمیشه به مردا بیرون اعتماد کرد الان یه خواستگار میاد تمام تنم میلزه،زن هر کاری بکنه بازم بدبخته
masoum
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۰۷
1
3
من ۲۴زنی هستم که بعد ۵ سال فهمیدم شوهرم همجنس گراست،ما ارتباط جنسی کمی داشتیم اون تمایل به من نداشت همیشه منو پس میزد دست به زن داشت تحقیرم میکرد،که جدا شدم ،الان به عنوان یه مطلقه چهره خوبی در جامعه نداره من زنی محجبه هستم چهره بامزه ای دارم ،ولی مردای بیرون یا پسرا یه مطلقه میبینن فقط رابطه جنسی از مخشون رد میشه،اصلا نمیشه به مردا بیرون اعتماد کرد الان یه خواستگار میاد تمام تنم میلزه،زن هر کاری بکنه بازم بدبخته
ایمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
2
4
من یه مردی هستم که دوست دارم زنم خودشو مشتاق سکس نشون بده نه اینکه مثل جنازه فرعون بخوابه حالا میخواد به ارگاسم برسه یا نرسه ۰ والا این زنا فقط به خاطر وظیفه شرعیشون میان برا سکس اگه ترس از خدا نداشتن فقط یه بار تو ماه سکس میگردند اونم به خاطر خودشون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
0
2
به نظرم همه اینا دروغه مردا ،تنوع طلبن چه بسا اقایونی هستند که بهترین زن دنیا کنارشون داره زندگی میکنه ولی همیشه چشمشون به زنای دیگست ،نمیدونم دنبال چی میگردن
آیلار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
0
1
من خودم 2 ساله که عقد کردم و فقط بخاطر بحث تامین روابط جنسی ازدواج کردم الانم همچنان دوشیزه موندم و کارم به طلاق کشیده،شوهری داشتم که از طبقه کارگری به یکی از تولید کننده های چراغ مبدل شده بود و هروز که ثروتش بیشتر میشد نسبت به من سرد تر و بی انگیزه تر میشد ،مدام با کارگرهای زنش میلاسید و هره کره میکرد و نفس زنان با مشتری های زنش حرف میزد این در حالی بود که از جمله زنانی بودم که با حفظ پوششی متین و طبق جدید ترین مد روز و ظاهری مطلوب حرفه ای ترین رفتار زنانه و مهربانی بی حدو مرز رو نثارش کردم و تو ناکامی هاش شیرشمیکردم برای ترقی و نشاط و ثروت...اما سرش رفتو افتاد دنبال هوسش...
حالا سوال من اینجاست چرا باید یه زن گل جوونیشو وقف
یه مرد بوالهوسی کنه که هر لحظه قراره بره ؟
خوشبخت ترین زنهای نسل ما زنهایی هستن که وقتی مرد سالم براشون وجودنداره ،تفاله ی زیبایی و جوونیشونو وقف مردهای ناسالم برای زندگی مشترک کنند،مثلا 37 سالگی به بعدکه دیگه چیزی واسه از دست دادن نباشه،گرچه تو نسل ما با وجود بوتاکس و جراحی زیبایی رقم سن و سال منسوخه...
سحر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
0
3
من20سالمه ازشوهرم جداشدم یک درصدم راه زندگی نبودهمه چی دیدم ازش ازبداخلاقی کتک فحش بدبینی رابطه های که ازچشمم پنهان کردولی میفهمیدم هیچی ازلحاظ سکس هم کم نزاشتم درنهایت جداشدیم الان تااین لحظه همه مردایی که سمتم اومدن فقط فکرسکس بودن منم اجازشوندادم ولی یه وقتابه لحاظ نبودحامی مالی وعاطفی کم میارم واقعادردبعضی زناومرداچیه نمیدونم خودشونوبه یه نفرپابندنمیکنن منم ازایندم خبرندارم فقط خداکمک همه کنه اشتباه نکن
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
1
4
من ۶ ماهه ازدواج کردم هم خوشگلم هم هرشب برنامه دارم با شوهرم ولی اون وقتی باهاش میرم بیرون همش به زنای دیگه نگاه میکنه به تازگیم فهمیدم ک رفته پول داده پیش زنی رابطه برقرار کرده من از هیچ لحاظ کم نزاشتم براش خودم یه نگاه ب نامحرم نمیکنم ولی شوهرم اینکارارو باهام میکنه به نظر من همه مردا کثیفن .هیچ کاریم نمیشه کرد درسته زنای خیابونی زیادن ولی زن مردو مجبور نمیکنه ک بیا مرد اگه زن و زندگیشو دوست داشته باشه اینکارو نمیکنه
زن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
0
1
سلام. عوامل زیادی وجود داره. یکی تنوع طلبی مردهاست و ربطی به زیبایی و خوب و بد بودن زنهایشان ندارد. دوم اینکه میخواهند یک چیز جدید را هم تجربه کنند. سوم گشتن با دوستان ناباب است که دوستشان را به هوس میاندازند و او هم به خاطر اینکه برای یک بار هم که شده میخواهد این کار را انجام بدهد. دلیل بعدی چشم و هم چشمی مردان است. الان مردان خیلی راحت میگویند خب زن داریم که داریم خیلی هم دوستش داریم چه ربطی داره. ما که نمیتونیم همش با زنمون باشیم . دلمون میخواد دوست دختر هم داشته باشیم و تازه به صورت مد هم در آمده است. خلاصه اینکه تنوع طلبی مردان ربطی به این موضوع ندارد. ولی بعضی از زنها هم هستند که در خانه اخلاق خوبی ندارند و طبق حرفهایی که از خانواده آموخته اند که مردها آدم نیستند و بهشون رو ندهید و از این جور عقاید خرشون که از پل گذشت دیگه به مردشون اهمیت نمیدن و حتی به خودشون هم اهمیت نمیدن و خلاصه زندگی رو جهنم میکنن. و دلیل دیگر اینکه با آمدن ماهواره و اینترنت و فیلم و عکس وسوسه میشوند و به دنبال این روابط میروند. ولی بهتر است که مکانهایی باشد که این زنان تحت نظر آنجا باشند که کسانیکه به دنبال این روابط میروند حداقل کنترل شده باشد تا از شیوع بیماری و بسیاری فجایع دیگر که خودتان بهتر میدانید جلوگیری شود و این مسائل از خیابانها جمع شود و تکلیف این مسائل روشنتر باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
0
3
کامنتا رو میخونی میبینی چقدر زنها خوب و پرفکت و سالم و نجیب و همه چی تموم هستن و چقدر مردا بد و اخ و پست و هیچی ندار هستن !!!!!
یکم به خودمون بیایم
چه مرد چه زن
یکم بیشتر برای زندگیمون تلاش کنیم. خودخواهی راه به جایی نمیبره. زندگی مشترک حرمت داره. بخاطرش باید همه جور تلاشی کرد. چقدر قبح عمل کثیف خیانت ریخته توی جامعه امروزی ما
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۰
1
1
نبود تقوای الهی مرد ها رو به این سمت می کشونه
وگرنه حتی بی محلی همسرشون رو هم باید تحمل کنن...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۲
2
1
با سلام، نبود و ضعف ایمان به خدا و روز قیامت آدمی رو به سمت شیطان می‌کشه، کافیه. چند روز یک بار به مرگ فکر کنید، و قرآن بخوانید ،و زیاد استغفار کنید و از شر شیطان به خدا پناه ببرید که خداوند الرحمن الراحمینه
سلام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
1
1
من یه مجردم امکان ازدواحم ندارم (پول)
البته کارمندم
ولی هرکس یه خمیره ای داره باید تو موقعیت قرار بگیری تابفهمی
من با اینکه تشنه ی سکسم وحدودا با 120تا خانوم از مجرد و متاهلو مطلقه سرو کار دارم ولی وقتی میرم سراغشون حتی نگاهشون هم نمیکنم و خیلی هم باهاشون بداخلاقم
بنابراین این در صورتیه که میدونم بعضیاشون اهلشن یعنی معروف شدن به.........
بنابراین هرکس یه خمیره ای داره وهمیشه همیشه بهانه ها برای انجام دادن یاندادن یه کار زیادن
ناشناس
|
United States
|
۱۴:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
0
3
غريضس بايد تحملش كرد
شایان
|
United States
|
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
0
1
با سلام .بنظر من زندگی دو‌خانواده هیچوقت شبیه هم‌نبوده و نیست.و دوستان اگه کامنت گذاشتن نظر شخصی و اتفاقات زندگیشون رو بیان کردن،که نظر همه محترمه.عوامل متعددی میتونه سبب از هم پاشیدگی خانواده بشه که شاید مهمترین عامل خیانت باشه چه از طرف مرد ویا از طرف زن.من‌خودم متاهلم و زنم هیچگونه کاستی چه از لحاظ محبت و چه از لخاظ حنسی و مسایل دیگر رو برام کم نمیگذاره.ولی با این حساب خیلی وقتا وسوسه شدم‌که بهش خیانت کنم ولی باز خودمو کنترل کنم.من زنانی رو میشناسم‌ که نه بخاطر فقر یا تنگدستی و یا مسایل جنسی .بلکه صرفا به این خاطر که نمیخوان نسبت به زنان دیگه که فاحشه هستن و بخاطر فقر یا هر مسئله دیگه تن فروشی میکنن بلکه بخاطر همچشمی ویا حسادت زنانشون حاضرن به شوهرشان خیانت کنن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
0
4
مرد اگر مرد باشه زنش هر جور هم که باشه این کارو نمیکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۷
0
1
ای رورگار چقدر زن کثیف و مرد کثیف هست امیدوارم از رو زمین برداشه بشن ک زندگی مردم رو خراب میکنه آمین
روبی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۰
0
1
به نظر من اینجور مردهای هرزه رو ....زنانشون اصلا به محل سگشون هم نزارن ....چطور ٱنها در خودشان خوشند اینها هم با دنیای خودشون باشند که عالمی دارد
اصفهان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
1
1
نظرم اینه که یه زن می تونه یه جامعه رو به افتضاح ببره و نقش زن مثل یه چشمه می مونه وبایستی اون چشمه سالم باشه والا محال است مردی به خودش جرات بده دنبال یه زن سالم بره شاید مردی پیدا بشه و کاری به زن سالم و ناسالم نداشته باشه و سادیسم داشته باشه ولی تا زن پا نده حالا مرد می خواد چیکار کنه پس درصد زیادی زنها مقصر ارتباط نا مشروع هستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
0
1
اگه کسی از این خانم ها خبر دار بیشتر کجا هستن من راهنمایی کن لطفا
پاسخ ها
م
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
وسط بحثی که اینقدر جدیه، با خوندن این کامنت یه ربع خندیدم. ممنون از این نظر شگفت انگیزتون
دیوانه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
0
0
به نظر من آقایان موجوداتی هستن که در روند تکاملی در مرحله حیوانی جا مانده اند وهنوز به انسان تبدیل نشده اند چراکه انسان شرافت داره ومخصوصا خانواده اش رادر معرض بیماریها وکثافتای جامعه قرار نمیده
اتابک
|
United States
|
۰۰:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
0
0
با دعای گربه سیاهه بارون نمیباره! به جای لعن و نفرین به این بنده های خدا بهتره مواظب خودتون باشید! مطمئنم کسی که این همه ادای پاکی درمیاره خودش بدتر از اینا میتونه باشه!
مسئله ی عمیقی هستش، سطحی نگاه نکنین... به همدیگه بد و بیراه نگین! نه مرد مقصره و نه زن، تقصیر بخاطر فقره! فقر فرهنگی، کمبود مطالعه و البته سلطان همه فقرها یعنی فقر مادی!
ما تبدیل به یه اجتماعی شدیم که حتی خودمونم نمیدونیم هدفمون از زندگی چیه!؟
نمیدونم چه جوری میشه این وضع رو تغییر داد ولی خوب میدونم که ما عاقبت خوشی نخواهیم داشت!

فقط چند دقیقه تأمل کنید... دنبال مقصر نباشید چون اون موقع پای هممون گیره!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
0
0
خوب چرا ازدواج نمی کنند؟...این مردها گناهکارند و خودشون وشاید زنانشون که اجازه ازدواج مجدد رو نمیدند به نظرم مسئولند...البته نمیشه یه حکم برا همه داد .ایشالا خدا یا هدایت کنه یا عذابش رو نازل کنه.
اسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
0
2
من 5 ساله زن گرفتم دختره نازی هم دارم اندازه ی دنیا دوسش دارم زنمم زن خوبیه کم نداره ولی تاحالا خیلی کم پیش اومده که حتی یه بار منو بتونه به خودش جلب کنه خدا شاهده بوی توالت از دهانش میاد تا حالا یکبار هم ندیدم مسواک بزنه بدترین قیافشو پیشه من داره تموم زندگیش شده کار منم از لحاظ قیافه و هرچی ازش سرترم حتی با وجود اینکه چند سالی از خودم بزرگتره هیچ وقت نه واسم مهم بوده نه به روش آوردم به خدا نیاز دارم خیلی هاتم چیکار کنم هر بار مثله مومیایی فرعون خواب نه مرده با اون بوی دهانششش منم شکر خدا وضع مالیم خوبه و از لحاظ قیافه حالیم تا می تونم میپرم با فاحشه قبلنا دوست زن و دختر داشتم ولی موافق زن دوم گرفتن نیستم به نظرم تو چهارچوب خاص خودش فاحشه بازی از زن دوم گرفتن بهتره با احتیاط کامل
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
0
3
برای اون آقایی می نویستم که نوشته دهان خانومش بوی توالت میده .آقای محترم به جای خیانت می توانید خانومتان را به دکتر داخلی و دندان ببرید .مشکل خیلی راحت برطرف میشه تا این که با زنانی که خودشان توالت عمومی هستند مشکلتان را برطرف کنید .
ای بابا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
0
1
اینا نمیترسن ایدز بگیرن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
0
1
بنظرم ازدواج زود برای اقایون صلاح نیست .دخترا ظاهربین شدن .حیا تو جامعه ازبین رفته .محبت هزبین رفته .من میخاستم بادختری ازدواج کنن مادرش نذاشت .خدالعنت کنه ادمای نفهم
پاک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
0
0
بنده در یک روز خرید از مغازه خواربار فروشی مرد مسن میگفت تا عروسی از رابطه جنسی چیز خاصی نمیدانستم تا اینکه آرایشگر اوضاع و احوال را به من گفت ولی الان ماشا الله بچه هفت ساله همه داستان را میداند ولی بنظر بنده باید الان فرهنگ ایجاد و تقویت بنیه مذهبی و آگاه به مسایل روز و آگاه کردن بچه از این مهلکه را برای خود وظیفه بدانیم و برای مرد ها هم میگویم همه زنها از لحاظ زنانگی عین هم است و فقط صافکار ها باعث تفاوت زنها شده (ارایشگرها )باید باز به واقیعتها فکر کنیم
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
0
1
تقصیر من پسر 25ساله چیه وقتی دختره اغلب خانم ها با نیپ سکسی میان بیرون می بینمشون حلم ..... میشه
یه دختر سن بالا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
0
2
سلام
مشکل از اینجاست که با وجود این همه زن و دختر سن بالا تک همسری در جامعه ی ما عرف شده

فحش و ناسزاگویی به زنان بی سرپرست دردی دوا نمی کنه
اگر مقابل سنت پیامبر و فرمایش قرآن نایستاده بودیم الان زن و مرد فاسد کمتری در جامعه بود

عرف جامعه باعث میشه زنی که در جوانی بیوه شده در خیلی موارد تا آخر عمر بیوه بمونه

وقتی رحمی نسبت به همجنس از جانب متاهلین نیست ناخواسته جنس زن بی سرپرست گرفتار تن فروشی، اجاره یا سواستفاده ی جسمی و روحی و عاطفی گوشه ی کارخونه ها و... میشه


این قصه ادامه خواهد داشت چون با آتش ریختن به دامن حساسیت و حسادت زنانه روز به روز زنان و دختران بیشتری رو از داشتن همسر و زندگی محروم کردیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
0
1
این چه تصویر زشت و ارایشکرده ایه که گذاشتین؟؟ طوری راجع به این عمل حرام و فاحشگی حرف میزنید انگار دارید راجع به یک شغل صحبت میکنید؟؟؟ هیچ کدوم از دلایل ، فحشا و نجاست و حرام رو توجیه نمی کنه...شرع و عقل حد و حدود و چهارچوب داره...شرم بر رواج دهنده ها...شرم
درد های اجتماع
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
0
0
به نظر من مشکل اصلی از ذات میل جنسیه . میل جنسی یک میل کثیف و پلیده. ای کاش وجود نداشت. اگه وجود نداشت این همه آدم هم بد بخت نمیشدند. برای بقای نسل هم یه ورد میخوندن یه بچه به دنیا میومد. لعنت بر میل جنسی, این میل کثیف و نجس و پلید.
ح:م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
0
1
من میخوام ک با زنم خوش باشم پولی رو ک میخوام خرج دوس دختر کنم خرج زنم کنم )بشینیم:می بزنیم:برقصه واسم)اما ب هیچ. صراتی مستقیم نیس )همش میگه پریوده :بنیه و توان جنسی نداره !ده ساله دارم تحمل میکتم:بخاطر بچه هام/م تا کتون خیانت نکردم :اما موندم چه کنم حسوده میگه برو زن بگیر :اما برم خودکشی میکنه
چ خاکی ب سر کنم /بایس یکی پنهانی پیدا کنم :درسته؟؟؟37سالم شد وضعم خوبه لما خوشحال و خوشیکبخت نیسم :باز بگین زن ها تقصیر ندارن :خدایی ندارن؟
سینا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
0
0
مسلما دختر هرزه نباشه مردا همشونم هرزه باشن بازم کاری نمیتونن بکنن چون فاحشه ایرنیست که بتونن باهاش رابطه داشته باشن درکل با پسرا و دخترایی که قبل ازدواج رابطه نامشروع داشتن تنوع طلب میشن و ازشون همسر خوب در نمیاد
ستی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
1
0
به نظر من اگه هم زن هم مرد با عشق و علاقه با هم عهد ببندن و ازدواج کنن، این مسائل پیش نمیاد . راه زندگی معنوی چیزی جز عشق نیست ... ارضا نشدن نیازهای جنسمی بهانست .. رابطه جنسی نداشتن تا حالا کسی رو نکشته. این تن فروشا هم از لذت عشق واقعی خودشونو محروم می کنن. برن کار کنن. واقعا این چه شغلیه واسه خودشون دست گرفتن .
بانوی مسلمان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
0
2
خاهرو برادرای خوبم خاهش میکنم پورنو نگاه نکنین چشم چرونی نکنین بدحجابی نکنین عامل بدبختیهای ما خودمونیم ایناهان ک باعث تنوع طلبی مردا میش بنظرتون چرا قبلن این خبرا نبود؟؟؟چون همه مشغول کارای خودشون بودن کسی ب ناموس بقیه کاری نداشت واین همه رنگارنگیو تو خیابونا نمیدیدو همسرش بنظرش بهترین بود.از ازدواج نترسین پاک زندگی کنین عقلانی پیش برین و بقیه رو بسپارین ب خدا اون جای حق نشسته.البته با ازدواج مسئولیتای دوطرف تازه شروع میشه و مسئولیت خانوما ب مراتب سختتراز اقایونه بیخود نیس ک میگن جهاد زن خوب شوهرداری کردنه.خانومای گل اقایون عزیزلطفن کلاسای همسرداری و اتاق خواب رو بریدماداریم از بی اطلاعی و فقدان مهارتمون ضربه میخوریم متاسفانه میش گف تو ایران بخاطر حیاهای بیجامسائل جنسی کم مطرح میش و اطلاعات زوجین خیلی پایینه درنتیجه روابط جنسی بدون لذت دارن و همین عامل خیلی از خیانتاو طلاق هاس.خاهش میکنم خانوما اطلاعاتتونو راجع ب جنس مرد ،مسائل جنسی و ...خیای بالاببرین واجراکنین .آرایش،لباس ،عطر،مکان و پوزیسنای متنوع رو استفاده کنین تاشوهرتون سیراب بشه وگرنه کلاتون پس معرکه س یادتون باشه" مردی ک تو خونه سیر نشه میره سراغ فست فود".علت خیلی از انحرافات آقایون اینه ک خانوم میازهاشونو برطرف نمیکنه و اینها برای اقایون هم صادقه تا روابط مطلوبیو تجربه کنن چ از نظرجنسی،جسمی،عاطفی.واس کسانی هم ک مجبورن واس فرارتز فقر این کارو بکنن دعامیکنم اینقدرپول داشته باشن ک حتی ب این کار فکرم نکنن.امیدوارم همه خوشبخت شین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
0
0
ما طبقه بالایمون چندروز یه بار یا ماهی یه بار زن مییارن من خیلی ازاین موضوع ناراحتم آدمهای کثیف خدا لعنتشون کنه خدا نابودشدون کنه از نطفه حرام بودن این آدما از خدا هم نمی‌ترسند اینها هوس بازن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
0
0
ای بابا من کسی رو میشناسم زنه میگه من دوست دارم روزی هرچه قدر که شوهر بخواد شوهر ماهی 1باراگه بیاد میگفت دارم زجر میکشم درک نمیکنه بهشم میگم میگه نمیشه نمیخوام زیادی خوب نیس
میلاد
|
United States
|
۰۱:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
0
0
من موندم با این همه گناه چرا خدا مارو نابود نمی کنه غذاب نمی فرسته واقعا اوضاع مملکت داغون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۳
0
0
لعنت ب مردای هوس باز
دختر تنها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۹
0
0
منم با یک مرد متاهل ده ساله رفیقم اگه جلوشو نگیرم هر شب میخواد رابطه برقرار کنه.ولی از این قابل اعتمادتر پیدا نمیکنم میخوام ولش کنم عذاب وجدانم دارم میدونمم راهم اشتباه ولی چاره ای ندارم.پسرها اغلب قابل اعتماد نیستند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
0
0
به نظر من اگه دولت یه قانون محکم و مجازات خیلی خیلی بزرگ مثل اعدام واسه روابط نامشروع وضع کنه اوضاع خیلی بهتر میشه.اینجوری مردم از ترس هم شده نمیرن دنبال رابطه نامشروع
یک زن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
0
0
خلقت مرد طنوع طلب هست به خاطر حفظ بقای نسل اما از راه درست نه از راه حرام.مرد از راه چشم زودتر به گناه میافتد پس باید جلوی چشمش را بگیرد که به گناه نیفتد.تا زن نکند دست درازی،مرد نکند بوسه بازی.مثلی از قدیمترها،زنها هم در رفتار وهم در پوشش جلوی نامحرم باید درست باشند.مرد باید ایمانش خیلی قوی باشد یعنی خدا ترس باشد که به دنبال این کار نرود که اگه مزه این کار را چشید برگشتش با خداست،
مهین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
0
0
سلام من یه زنه چهل ساله هستم ولی کمتر به نظر میرسم شوهرم نه سال پیش بهم خیانت کرد بخشیدمش دوباره با به زنه 50سال دیدنش بازم بخشیدمش باز هم 11 بهمن 95 یا زنه دوستش قرار داشت مچش رو گرفتم توی تموم سختیها کنارش بودم خیلی بد اخلاقه ودست بزن داره سه تا دختر دآرم دیگه نمیتونم باهاش زندگی کنم ودرخواست طلاق دادم خدا مردان وزنان ناپاک رو لعنت کنه.چرا زندگی بقیه رو خراب میکنن
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
0
0
سلام این مسئله خیلی پیچیده است وشرایط هرکسی با فرد دیگری متفاوت است اما نباید اقایان وخانمها به بهانه چیزهای کوچک زندگیشان را نابود کننددر رابطه بازنان خیابانی باید بگم که درست است که یک دلیلش فقر هست اما دلیل مهم دیگه نداشتن اعتماد به نفس هست که باید روی انها کارشود که به انها فهماند که می توانند روی پای خود بایستند وبعد انها را به سمت خود اشتغالی وکارافرینی برد
اقا با شمام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۳۰
0
0
سلام به نظر همه اقایون رابطه جنسی بزرگترین مسعله توی زندگی هست ...که درسته اما به بعدو قبلش نگاه کنید وقتی میشینی پای پورن حق داری تنوع طلب تر بشی ...وقتی یاد نگرفتی نگاه زنت بشه نگاه همیشگی جشمات بجای دخترای عروسک خیابون ...و قتی یاد نگرفتی مشکلات زندگیتو حل کنی نه اینکه حلشو بزاری توی گذشته بری سمت خیانت...وقتی یاد نگرفتی غیرتتت جزیی از مرد توی هر شرایط ..مرد برای تو کلمه ایست بس بیشرمانه ..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
0
0
سلام من چندساله ازدواج کردن شوهرم اعتیادداره به خاطره تیپ وقیافش توکل فامیل سرزنشم میکنندتواین چندسال حتی یه قدم باهاش جایی نرفتم ازاین زندگی خسته شدم باهاش اصلانزدیکی نمیکنم میترسم نکنه بیماری داشته باشه ایااگه کسی توزندگیم دوس داشته باشم باهاش رابطه جنسی داشته باشم گناه محسوب میشه یاخیر
شقایق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۲
0
0
خاک برسرهرچی معتادها که همسرشون تاابدبدبخت میکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
0
0
اگر هر کسی به داشته خود قانع باشد هرگز گناه نمیکند اگر مثل من یه مشکل بزرگ مثل داشتن یک بچه معلول داشتید خوب بود؟قدر داشته هایتان را بدانید والکی دور برندارید
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
0
0
هر چی مشکل جنسی تو جامعه است واسه اینه که آدما به دین عمل نمیکنن , یکیش حجابه .
به خدا من جوون بیست و سه ساله میترسم برم پارک یا لب دریا که چشمم به زنای رنگ و وارنگ نیوفته , که نکنه از همسرم سرد بشم .
از زنای شهر و کشورم راضی نیستم که واسه آزاد گشتن و ولنگاری خودشون , آزادی رو از مردایی مثل من که دوست دارن پاک زندگی کنن میگیرن .
خداییا هدایتشون کن !
a
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۹
0
0
واقعا لازم شد تو این موضوع هم تحقیق جدی کنم یه کتاب خوب در بیارم, یه نتیجه گیری کلی بعدش به زنا و مردای مملکتمون بدیم .خدا خدا خدا ,حرمت خدا یادتون نره .
نفیسه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۳
0
1
من توو یه دفتر کار میکنم که صیغه هم میخونن بنظر من مردهایی که 40تا 50ساله هستند خیلی آشغالن چون همشون دخترای هفده ساله باکره رو گول میزنن بکارتشونو میگیرن دوماه صیغشون میکنن و بعد میرن بایکی دیگه دخترها و زنهان که باید منطقی باشند و گول نخورن و اینکه یه سری پسرهای احمق 19تا 22ساله هستن اونا میان زنهای 50ساله صیغه میکنن و خرج میکنن واقعا موندم میمرن با یه دختر که حالا اصلا حجابم نداره ولی خانواده داره عقد کنه و زندگی درست کنه؟چطوره وقتی میخوان صیغه با زن 50ساله بخونن پول دارن خرج کنن اما تا به ازدواج میرسن فرار میکنن؟ بخدا که زنهایی هم هستند میان زن دوم میشن و میگن تا زن اولو طلاق نده ول کن نیست این مسئله و مشکل امروزی ما از ذات آدمهاست خدا خودش باید به داد ما برسه خدا ذات پاک به همه عطا کنه ... آمین
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۸
0
1
اگر ادم از راه حلال پول در بیاره هیچوقت سراغ کار حرام نمیره
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
0
0
خداوند متعال در قران کریم میفرمایند
سمت زنا نروید که بد مسیری است.خاک تو سر اون مرد و زنی که این کارو انجام میدن.بیچاره ها این گناه کبیرس اگه تو دنیا توبه نکنی خدا تو اخرت نمیبخشه.والسلام
مریم
|
United States
|
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۴
0
0
بهترین راه واس خانوما مجرد موندنه مرد هرچقدرم خوب باشه باز ذات ش کثیفو خرابه بقران قسم همینه جلو چشام دارم میبینم اعتماد نکنید خانوما
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
0
0
فقر که باعث تن فروشی نمیشه زنی رومیشناسم فقط بخاطرحسادت به خواهر شوهرش وبرای اینکه بتونه بره مسافرت به شوهروخواهرشوهرش خیانت وتن فروشی میکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
0
1
من یه دختر نوزده ساله امکه بابام فوقالعاده هرزست خیللللی از همون اولش که یادم میاد اینطوری بود توخونه دوسه کلمه حرف میزنه توی بیرون حتی با دختر گدایی که شیشه ماشینو تمییز میکنه لاس میزنه واقعا مردا چرا اینجوری هستین البته زنا هم خدایی خیلی بدن ولی من الان راجبه مردا میگم مثلا مازندگیمون خیلی خوبه پدر و مادر هردو ساغل خونمون جای خوبیه ولی بابام همیشه یه اثری از خیانت داشته توی هر سالی واقعا هدفتون چیه من که دیگه تا بمیرم سراغ هیچ مردی نمیرم عمرا بابام هرزه بود پس طبق قانون طبیعت خدا برای اینکه حالشو بگیره من و بدبخت میکنه شوهرم میشه هرزه بعدشم بابی من به خاطر هرزگیش نتپنست عشق و محبت به خوانواده رو به من بده نتونست پدر یه دختر باشه اگه شوهرمم آدم خوبی از آب در بیاد من برد نیستم چه طوری عشق بورزم و این چرخه دوباره ادامه داره توروخدا آقایون آدم باشین و ادامه دهنده چرخه نباشین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
0
1
من یه زن بیوه هستم از صبح تا شب کارگری میکنم با ماهی شصد هزارتومان با این پول چگونه میتونم خرج زندگی خودمو بچمو بدم مگه جز تن فروشی چاره ای دیگه ای دارم.حقوقم که اونم همیشه سرماهم نمیدن کفاف کرایه خونه و پول اب و برق و گازوتلفنم میشه بقیه مخارج زندگیمو از کجا تامین کنم من لیسانس مهندسی دارم از دانشگاه دولتی درس و مدرکم به دردم نخورد الان تنها چیزی که به دردم خورد زیباییم بود من یک سال هست که متاسفانه افتادم تو این کار اولاش خیلی برام سخت بود خیلی عذاب وجدان داشتم ولی الان دیگه عادی شده برام.
پسر مجرد
|
United Kingdom
|
۱۴:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
0
1
به نظرم مشکلات جامعه از اقتصادی به فرهنگی و اجتماعی کشیده شده. من با مدرک فوق لیسانس و کار خوب و خونه و ماشین.. خانواده دخترا واسه خواستگاری رفتن هم کلی بهانه میارند. اینقدر سخت گیر شدن که بقیه دوستام هم نسبت به ازدواج بی انگیزه شدن. حداقلش فکر دوبی و تایلند و.... رفتن هستن. دخترا هم که خودشون کلی توقع و ادا اطفار دارن. بعدش هم سریع مهریه میخان. باید اوضاع روز به روز بدتر بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۳
0
1
من شوهرم میمرد واسم ،خودشو کشت تا به من برسه ولی همینکه بچه دار شدم ،بیشرف ترین مرد شد ،یه ذره شعور ،درک ،همکاری،هیچی نداره .اگه واسه بچه هام نبود ثانیه ای باهاش نمیموندم.همه مردا لجنن ،لجن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۵۸ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
0
1
خاک برسره هرزه چه مردباشه چه زن
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: