پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۱۲۴۱۳
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۹
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد؛
چهارمین یافته حکایت از آن دارد که بین عوامل تشویق‌کننده مشارکت زنان در فعالیت‌های اوقات فراغت و فعالیت‌های رسانه‌ای رابطه معنی‌دار وجود دارد. از آن‌جاکه میزان عوامل بازدارنده مشارکت زنان در فعالیت‌های فراغت در سطح پایین و میزان عوامل تشویق‌کننده در سطح بالاست، باید به این مسئله به منزله یک نقطه قوت نگریست و تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، به هرچه بهتر شدن این شرایط کمک شود.در پژوهشی سعی شد نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان بررسی شود.

به گزارش مهرخانه، باتوجه به فقدان امکانات مناسب برای گذران اوقات فراغت، رسانه‌های گروهی می‌توانند نقش مهمی‌ در این زمینه داشته باشند و درصورت عملکرد صحیح، مانع سوگیری به سمت تفریحات ناسالم شوند.

از میان انواع مختلف رسانه‌های ورزشی؛ تمرکز بر تلویزیون، رادیو، مطبوعات و اینترنت ضروری است؛ چراکه در مقایسه با سینما، کتاب و... درتماس آنی یا مستمر با اکثر افراد جامعه هستند.

مهم‌ترین نقش مثبت رسانه‌های گروهی در ورزش عبارتند از: اطلاع‌رسانی همگانی، بسترسازی برای مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) و اصلاح اخلاق ورزشی، بیان مشکلات و تحلیل علمی‌ و کمک به رشد و پیشرفت ورزش.

حضور زنان در فعالیت‌های ورزشی و تبیت بدنی، ضرورتی انکارناپذیر در تأمین سلامت و بهداشت جسم است که با پیشگیری از انواع انحرافات اجتماعی، موجب کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش تولید و بهره‌وری می‌شود. ورزش از بارزترین نمودهای فرهنگی هر جامعه است که غفلت از آن می‌تواند نظام فرهنگی جامعه را با مشکل مواجه کند.

صرف‌نظر از عوامل فرهنگی که بیش از همه بر چند و چون فراغت مردان و زنان جامعه تأثیر می‌گذارد، وقت فراغت زنان تابعی است از خدمات اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی عمومی، مشارکت سایر اعضای خانواده در کار خانگی، گسترش فضاها و تسهیلات تفریحی و ورزشی عمومی ‌برای زنان، تدارک غذای کودکان از طرف مدرسه، درآمد قابل توجه، اعتماد به نفس، وسیله حمل و نقل و ایمن بودن فضاهای فراغتی.

باتوجه به توضیحات ارائه‌شده آنچه در این تحقیق مدنظر است تعیین نقش رسانه از نظر زنان در جذب آنان به سمت ورزش در اوقات فراغت است.

روش‌شناسی
روش تحقیق حاضر، از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده‌ها به صورت میدانی جمع‌آوری شده‌اند. جامعه آماری کلیه زنان شاغل در دانشگاه‌های شهر تبریز در سال 90-89 را شامل می‌شودکه طبق گزارش دفتر آمار استان 2226 نفر بوده‌اند و با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، تعدا 96 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند.

ویژگی‌های جمعیتی نمونه آماری
نتایج به‌دست آمده از ویژگی‌های فردی نمونه آماری نشان می‌دهد که 78.7 درصد از افراد، متأهل و 23.3 درصد مجرد هستند. 21.1 درصد از نمونه‌ها در گروه سنی 20 تا 30 سال، 50 درصد در گروه 30 تا 40، 25.6 درصد در گروه 40 تا 50 سال و 3.3 درصد در گروه بالای 50 سال قرار دارند.

همچنین بررسی وضعیت استخدام نمونه آماری نشان می‌دهد که 43.3 درصد رسمی، 18.9 درصد پیمانی، 35.6درصد قراردادی و 2.2 درصد آزمایشی هستند و از این تعداد 78.9 درصد مدرک کارشناسی و 21.1 درصد مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر دارند. بیشترین سابقه مربوط به 6 تا 10 سال با 27.7 درصد گزارش شده است.

بیش از نیمی از نمونه مورد مطالعه فعالیت بدنی داشتند
آمار حاصل از بررسی میزان وقت صرف‌شده برای مطالعه رسانه ورزشی نشان می‌دهد که بیشتر افراد کمتر از یک ساعت با 41.1 درصد و بین 1 تا 2 ساعت با 38.9 درصد، زمان صرف مطالعه رسانه‌های ورزشی می‌کنند و فقط 51.1 درصد نمونه فعالیت بدنی انجام می‌دهند و از این میان 14.9 درصد در ورزش‌های تیمی ‌و 85.1 درصد در ورزش‌های انفرادی شرکت می‌کنند. بیشترین افراد با 42.5 درصد به تعداد 2 جلسه در هفته فعالیت بدنی دارند و زمانی بین 30 تا 90 دقیقه را به این فعالیت اختصاص می‌دهند.

برنامه‌های تلویزیون؛ محرک اصلی در انجام فعالیت ورزشی زنان
دومین یافته بیانگر آن است که بیشتر افراد نمونه مورد مطالعه پخش برنامه از تلویزیون را عامل و محرک اصلی در انجام فعالیت‌های ورزشی دانسته‌اند. (30.4 درصد ) در این میان، مطالعه کتاب‌های ورزشی و علمی؛ ‌21.7 درصد، الگوگرفتن از اعضای خانواده؛ 19.5 درصد و سایر موارد؛ 28.2 درصد را به خود اختصاص می‌دهد.

بیشترین میزان فعالیت بدنی در سالن‌های سرپوشیده با 34 درصد گزارش شده است و اغلب، سالن‌های ورزشی را برای انجام فعالیت‌های ورزشی ترجیح می‌دهند.

نقش سطح آگاهی زنان و استفاده از ورزش در اوقات فراغت
سومین یافته تأکید دارد که بین سطح آگاهی زنان از منافع بهداشتی خاص ورزش در اوقات فراغت و فعالیت رسانه، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. میان بی‌میلی و عوامل بازدارنده نسبت به شرکت در فعالیت‌های اوقات فراغت و فعالیت‌های رسانه نیز رابطه معنی‌دار وجود ندارد.

چهارمین یافته حکایت از آن دارد که بین عوامل تشویق‌کننده مشارکت زنان در فعالیت‌های اوقات فراغت و فعالیت‌های رسانه‌ای رابطه معنی‌دار وجود دارد. از آن‌جاکه میزان عوامل بازدارنده مشارکت زنان در فعالیت‌های فراغت در سطح پایین و میزان عوامل تشویق‌کننده در سطح بالاست، باید به این مسئله به منزله یک نقطه قوت نگریست و تلاش کرد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، به هرچه بهتر شدن این شرایط کمک شود.

انتخاب ساعات پربیننده
تلویزیون عامل و عنصر اصلی در پرکردن اوقات فراغت گزارش شده است. با توجه به نقش تلویزیون در اوقات فراغت و باتوجه به اینکه زنان شاغل، اوقات فراغت خود را بعدازظهرها می‌گذرانند، توصیه می‌شود که برنامه‌های مرتبط با ورزش خانواده و زنان، در ساعاتی پخش شود که همه امکانات دسترسی و تماشای آن را داشته باشند؛ درحالی‌که اغلب برنامه‌های ورزشی و خانواده در ساعات صبح تا ظهر شبکه‌ها پخش می‌شوند و زنان شاغل در عمل، هیچ‌گونه دسترسی به آنها ندارند.

توجه بیشتر به برنامه‌های ورزشی
درخصوص موانع شرکت زنان در فعالیت‌های ورزشی که مهم‌ترین مانع ناآشنایی افراد خانواده با فرهنگ ورزش ذکر شده است و با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، به نظر می‌رسد که نقش رسانه ملی بیش از پیش پررنگ و محسوس می‌شود؛ چراکه یکی از وظایف اصلی رسانه، فرهنگ‌سازی در تمام زمینه‌ها و به‌ویژه ورزش و سلامتی است. از این‌رو توصیه می‌شود برنامه‌های بیشتری از طریق رسانه‌های ملی از جمله تلویزیونو رادیو در خصوص فواید بهداشتی ورزش پخش شود تا افراد بیشتری به این موضوع جذب شوند.

لازم به ذکر است پژوهش حاضر با عنوان کامل «نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان» توسط فاطمه عبدوی و فرناز فخری انجام و سال 1390 در مجله پژوهش‌های ارتباطی منتشر شده است.

انتهای پیام/ 911027
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: