پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۱۲۹۱
تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۶
کمترین آمار ازدواج ثبت‌شده در کشور مربوط به خراسان جنوبی با رقم 12.42 درصد است و اصفهان، سمنان، البرز و تهران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.


مدیرکل ثبت احوال استان خراسان جنوبی گفت: در 4 ماهه اول سال جاری این واقعه با کاهش 8.3 درصدی مواجه بوده؛ به‌طوری که تعداد وقایع طلاق ثبتی در این مدت 363 واقعه و در مدت مشابه سال قبل بالغ بر 396 واقعه بود. به نظر می‌رسد به دلیل کاهش وقایع ثبت ازدواج، تعداد وقایع طلاق به‌ثبت رسیده نیز رو به کاهش می‌رود اما همچنان شاخص نسبت طلاق به ازدواج که وضعیت دو رویداد ازدواج و طلاق را در جامعه توأمان بررسی می‌کند، روند افزایشی خود را طی سال‌های اخیر دارد. این شاخص به درصد بیان شده و نشان می‌دهد که از هر 100 ازدواج چند مورد طلاق به ثبت رسیده و گویای افزایش تعداد طلاق یا عدم افزایش تعداد ازدواج در جامعه است.

به گزارش مهرخانه، آگاهی از وضعیت جمعیتی هر استان در شناخت بهتر آن منطقه و برنامه‌ریزی روی آن کمک‌کننده است. براساس سرشماری سال 1395، استان خراسان جنوبی دارای 768 هزار و 898 نفر جمعیت است که 389 هزار و 917 نفر از آن‌ها مرد و 378 هزار و 981 نفر زن هستند. سهم این استان از جمعیت کشور 0.96 درصد است که نسبت به سرشماری سال 1390، 0.8 درصد رشد داشته است. همچنین 1.4 درصد از جمعیت این استان را مهاجران تشکیل می‌دهند. خراسان جنوبی سومین استان پهناور و دومین استان کم‌تراکم کشور است. این استان با 3.02 درصد بالاترین نرخ رشد سالانه جمعیت را در کشور داشته است.

چندی پیش محمد حسین بیرجندی، رییس هیأت مدیره بنیاد فرزانگان بیرجند اعلام کرد که خراسان‌جنوبی سومین استان رو به سالمندی است.

با این وجود کمترین آمار ازدواج ثبت‌شده در کشور مربوط به خراسان جنوبی با رقم 12.42 درصد است و اصفهان، سمنان، البرز و تهران در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در کنار آمار کاهشی ازدواج، نرخ طلاق در این استان در حال افزایش بوده است؛ به‌طوری که در سال 1392 نسبت ازدواج به طلاق در استان خراسان جنوبی برابر 8.6 بود (به عبارتی در برابر 8.6 ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده است). در سال 1393 نسبت ازدواج به طلاق در استان خراسان جنوبی برابر 7.9 بوده است. در سال 1394 نسبت طلاق به ازدواج در استان خراسان جنوبی برابر 14.8بود (به عبارتی در برابر 100 واقعه ازدواج، 14.8 واقعه طلاق به ثبت رسیده است). در سال 1395 نسبت طلاق به ازدواج در استان خراسان جنوبی برابر 16.3 بود ( به عبارتی در برابر 100 واقعه ازدواج، 16.3واقعه طلاق به ثبت رسیده است). در سه ماهه اول سال 1396 نیز نسبت طلاق به ازدواج در استان خراسان جنوبی برابر 14.3 بود (به عبارتی در برابر 100 واقعه ازدواج، 14.3 واقعه طلاق به ثبت رسیده است).

کاهش آهنگ رشد جمعیت
برای شناخت بهتر وضعیت جمعیتی استان خراسان جنوبی با مجتبی فاطمی، مدیرکل ثبت احوال استان خراسان جنوبی همراه شدیم. او در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهرخانه در مورد اطلاعات مربوط به ولادت در این استان تصریح کرد: آمارهای موالید ثبت‌شده استان نشان می‌دهد در سال 1395، تعداد 18هزار و 332 واقعه ولادت به ثبت رسیده که این تعداد نسبت به سال 1394، نزدیک به 2.72 درصد کاهش داشته است. روند تغییرات ثبت رویداد ولادت در پنج سال اخیر (1391-1395) نشان می‌دهد، رشد سالانه ثبت رویداد ولادت در استان مثبت اما آمار آهنگ رشد آن طی سال‌های مذکور کاهش یافته و در سال 1395 این واقعه با کاهش 2.72 درصدی آن نسبت به سال قبل روبه‌رو بوده است. همچنین در چهار ماهه اول سال 1396 تعداد 6231 واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که بالغ بر 6348 واقعه است. کاهش 1.84 درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش میزان فوت
او با تأکید بر کاهش ثبت رویداد فوت ادامه داد: روند تغییرات ثبت رویداد فوت در استان طی پنج سال اخیر (1391-1395) نشان می‌دهد رشد سالانه فوت در استان طی سال‌های 91 و 92 افزایش و از سال 93 تا 95 با کاهش روبه‌رو بوده؛ به‌طوری که در سال 1395، تعداد 3753 واقعه فوت به ثبت رسیده که این تعداد نسبت به سال 1394 کاهش داشته است. اما در چهار ماهه اول سال 96، تعداد 1219 واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که بالغ بر 1204 واقعه است، افزایش 1.25 درصدی را طی این مدت نشان می‌دهد.

کاهش نرخ ازدواج
مدیرکل ثبت احوال استان خراسان جنوبی با بررسی روند تغییرات ثبت واقعه ازدواج استان طی سال‌های 1391 لغایت 1395 شاهد کاهش ثبت این واقعه طی سال‌های مذکور بودیم؛ به‌طوری که تعداد ازدواج ثبت‌شده در استان در سال 1395 برابر با 7350 واقعه بوده که نسبت به سال قبل 3.2 درصد کاهش داشته است. همچنین در چهار ماهه اول سال جاری (2528 واقعه) با کاهش 10.2 درصدی ثبت این واقعه نسبت به مدت مشابه سال قبل (2816 واقعه) روبه‌رو بوده‌ایم.

تغییرات قابل توجه نرخ طلاق
فاطمی با اشاره به تغییرات رخ‌داده در زمینه آمارهای مربوط به طلاق تأکید کرد: در سال 1395 تعداد 1169 واقعه طلاق در استان به ثبت رسیده که این رقم در سال 1394 برابر با تعداد 1122 واقعه است. که نسبت به سال قبل 6.6 درصد رشد نشان می‌دهد. آمارهای ثبت رویداد طلاق طی سال‌ها 1391 تا 1395 نشان‌دهنده رشد مثبت این واقعه در سال‌های اخیر است. اما در 4 ماهه اول سال جاری این واقعه با کاهش 8.3 درصدی مواجه بوده؛ به‌طوری که تعداد وقایع طلاق ثبتی در این مدت 363 واقعه و در مدت مشابه سال قبل بالغ بر 396 واقعه بود. به نظر می‌رسد به دلیل کاهش وقایع ثبت ازدواج، تعداد وقایع طلاق به‌ثبت رسیده نیز رو به کاهش می‌رود اما همچنان شاخص نسبت طلاق به ازدواج که وضعیت دو رویداد ازدواج و طلاق را در جامعه توأمان بررسی می‌کند، روند افزایشی خود را طی سال‌های اخیر دارد. این شاخص به درصد بیان شده و نشان می‌دهد که از هر 100 ازدواج چند مورد طلاق به ثبت رسیده و گویای افزایش تعداد طلاق یا عدم افزایش تعداد ازدواج در جامعه است.

وضعیت ازدواج و طلاق در زنان کمتر از 15 سال
او درباره وضعیت آماری زنان مطلقه استان تصریح کرد: براساس گزارش جمعیت 10 ساله و بیشتر استان بر حسب وضع زناشویی در سرشماری سال 1395 تعداد 3798 زن بی‌همسر بر اثر طلاق و 21 هزار و531 زن بی‌همسر براثر فوت در استان وجود دارد. همچنین براساس آمارهای ثبتی ازدواج طی سال‌های اخیر حدود 5.5 درصد از ازدواج‌های چهار ماهه اول سال 1396، 6.2 درصد از ازدواج‌های سال 95، 5.4 درصد از ازدواج‌های سال 94 و 5.4 درصد از ازدواج‌های سال 93 مربوط به دختران زیر 15 سال است. همچنین آمارهای طلاق ثبتی استان نشان می‌دهد حدود 0.6 درصد از طلاق‌های چهار ماهه اول سال 96، 0.4درصد از طلاق‌های سال 95، 1.2 درصد از طلاق‌های سال94 و 0.6درصد از طلاق‌های سال 93 مربوط به زنان زیر 15 سال است.

60 درصد ازدواج‌ها در مناطق شهری است
مدیرکل ثبت احوال استان خراسان جنوبی به تفاوت نرخ ازدواج در روستا و شهر اشاره کرد و گفت: براساس آمار ثبتی ازدواج در سال 1395 حدود 60.1 درصد ازدواج‌ها مربوط به مناطق شهری و 39.9 درصد از ازدواج‌ها مربوط به مناطق روستایی بوده که این رقم نسبت به سال قبل به ترتیب 3.43 درصد و 2.82 درصد کاهش داشته است. سهم ازدواج شهری و روستایی استان از کل ازدواج‌های ثبتی سال 1394 نیز به‌ترتیب 60.2 درصد و 39.8 درصد است. شایان ذکر است تعداد ثبت واقعه ازدواج در سال 1395 نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

چگونگی امکان ازدواج زنان با اتباع بیگانه
فاطمی درباره وضعیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه در استان خراسان جنوبی اظهار کرد: موضوع ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه مربوط به اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری است که در صورت دارا بودن شرایط و پس از سیر مراحل قانونی نسبت به صدور پروانه زناشویی برای آن‌ها اقدام و سپس سند ازدواج صادر می‌شود که تمامی مراحل باید از طریق مرجع مذکور انجام پذیرد. در خصوص کودکان این افراد چنان‌چه ازدواج والدین ثبت و ورود و اقامت پدر (تبعه بیگانه) به ایران به‌صورت قانونی بوده و مشمول ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مهرماه سال 1385 باشند، می‌توان گواهی ولادت اتباع خارجی جهت آن‌ها صادر کرد و جهت صدور شناسنامه پس از پایان 18 سال که در ایران اقامت داشته باشند، از طریق وزارت کشور مجوز صدور شناسنامه صادر می‌شود.

او به تشریح سیستم ثبت وقایع ازدواج و طلاق اشاره و بیان کرد: از آغاز دهه 90، با گسترش فناوری اطلاعات (فراگیر شدن دانش و کاربرد آن) توجه به بهبود کیفی داده‌های ثبتی، به‌ویژه کاهش و نهایتاً حذف فرم‌های واسطه آماری مورد توجه جدی قرار گرفت. از سال 1387، داده‌های ثبتی ولادت و وفات و از سال 1390 داده‌های ازداج و طلاق به‌صورت الکترونیک در پایگاه اطلاعات حمعیت کشور ثبت می‌شود. با هدف بهبود وضعیت ثبت ازدواج و طلاق و بهبود تولید آمارهای مرتبط با آن، از سال 1395سیستم اعلام و ثبت ازدواج و طلاق در کشور به‌طور کلی متحول شد و با حذف اعلامیه‌های کاغذی ازدواج و طلاق، کلیه رویدادها به محض ثبت در محضر به‌صورت الکترونیکی به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور منتقل می‌شود. لذا با تغییر شیوه انتقال داده‌های ازدواج و طلاق از دفاتر ازدواج و طلاق به پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از انتقال کاغذی به الکترونیکی باعث بهبود نظام ثبت رویداد‌هی مزبور شد و می‌توان امیدوار بود به شرط تکمیل تمامی عوامل ناظر بر آن، شاهد ثبت به هنگام این رویداد و دستیابی به داده‌های دقیق‌تر باشیم.

انتهای پیام/ 940502

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: