پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۲۳۰
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۰
هم اندیشی "بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان" به همت پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه و با حضور برخی نویسندگان وبلاگ های مادرانه و پدرانه در نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار شد./ عکس: محمد دهقانی
نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان

نشست بررسی مادرانه و پدرانه نویسی در وبلاگستان
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: