پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۳۸۲
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۱ - ۰۹:۲۹
معرفی کتاب
کتاب حاضر درباره گفتگوی جاری میان فمینیسم و سایر اندیشه ها و نظریه های اجتماعی و سیاسی در غرب با محوریت بحث "تفاوت" و به تبع آن "شناسایی" است.
زنان و نظریه اجتماعی و سیاسی
مناظرات و گفتگو های جاری
نویسنده: جانیس مک لافین
مترجم: حمیرا مشیرزاده
انتشارات شیرازه ، 1389

به گزارش مهرخانه، کتاب حاضر درباره گفتگوی جاری میان فمینیسم و سایر اندیشه ها و نظریه های اجتماعی و سیاسی در غرب با محوریت بحث "تفاوت" و به تبع آن "شناسایی" است. منظور از نظریه های اجتماعی- سیاسی، آن دسته از مفهوم سازی ها، آرای اجتماعی- سیاسی و نظریه پردازی هایی است که فراتر از صرف توصیف، تفسیر و تبیین واقعیت، شامل ابعادی فلسفی و هنجاری نیز هستند.
در حال حاضر لیبرالیسم، مارکسیسم، مکتب انتقادی و پساتجدد گرایی از مهم ترین نظریه های اجتماعی- سیاسی غرب محسوب می شوند که به دلیل تاثیری که در مناظرات زنان در حوزه نظریه اجتماعی- سیاسی داشته اند، در این کتاب نیز به نحوی مورد توجه بوده اند و به طور خاص پاسخ آن ها به مسئله تفاوت و شناسایی، با توجه خاص به زنان و زنانگی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.  
به ادعای مترجم کتاب، با توجه به آن که رشته مطالعات زنان در ایران هنوز نظریات بومی خود را نیافته است ترجمه متونی از این دست می تواند اولاً دانش پژوهان و دانشجویان را با مباحث موجود آشنا سازد، ثانیاً به آن ها کمک می کند با شناخت صحیح از ریشه های مباحث و تحولات نظری دریابند که مبانی نظری لازم برای این رشته در هر جامعه ای باید به نوعی در پیوند با زمینه های نظری موجود در آن جامعه باشد، ثالثاً با نگرشی جامع به بحث و نقد و ارزیابی مباحث مطرح شده بپردازند.
فعالیت اجتماعی و سیاسی زنان را معمولاً به دو دوره تقسیم می کنند؛ اواخر سده نوزدهم (معروف به موج اول) و دهه های 1960 و 1970 (موج دوم).

کتاب حاضر از هفت فصل تشکیل شده است. "حقوق برابر"، "تئوری نظرگاه"، "اخلاقیات مراقبت و توجه"، "پساتجددگرایی"، "فراتر از فوکو"، "مطالعات اجتماعی فناوری" و "نتیجه"

فصل نخست کتاب که به بررسی حقوق برابر می پردازد، حاصل گفتگو با لیبرالیسم است و در آن اشاراتی هم به برخی از مباحث نظریه انتقادی و به طور خاص آرای یورگن هابر ماس می شود. این فصل در آغاز به اجمال به این مسئله می پردازد که لیبرالیسم معاصر چگونه به استدلال هایی که درباره تفاوت می شود، پاسخ می گوید. سپس به بررسی برون گذاری هایی می پردازد که فمینیست ها در پیشنهادهای لیبرال ها می بینند و بدیل هایی را نشان می دهد که فمینیست ها برای جذب کامل تر تفاوت در دعاوی خود درباره حقوق تولید کرده اند. مزایا و محدودیت های استفاده از چارچوب متفاوتی از حقوق برابر از طریق ارائه خلاصه ای از مباحثات جاری درباره ارزش و محدودیت های چهارمین کنفرانس جهانی زنان ملل متحد در پکن مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل دوم، کانون توجه معطوف می شود به حوزه دیگری از اندیشه اجتماعی و سیاسی که فمینیسم در گذشته می کوشید از آن برای مدنظر قرار دادن نابراری استفاده کند؛ یعنی مارکسیسم. این فصل به بررسی این مسئله اختصاص دارد که چگونه تئوری نظرگاه فمینیستی از دل تعامل با مارکسیسم سربرآوردند و چگونه این نظریه ها با توجه به ملاحظات مربوط به تفاوت و هویت، باز صورتبندی شدند.

در فصل سوم پس از تشریح تفصیلی چالش فمینیستی در برابر چگونگی تعریف روان شناختی از زنان به عنوان موجوداتی فاقد کفایت اخلاقی، خلاصه ای از نخستین بدیل اصلی فمینیستی یعنی کتاب "با صدای متفاوت" اثر کارول گیلیگان ارائه می شود. سپس نقدهای فمینیستی در این کتاب و اشکال سیاسی جدید اخلاقیات مراقبت که از دل انتقادات سربرآورده اند، مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش کاربردهای سیاسی، چگونگی امکان استفاده از چارچوب اخلاقیات مراقبت برای بررسی برخورد مناظرات و سیاست های رفاهی با مسئله مراقبت مورد بحث قرار می گیرد.

در فصل چهارم، پس از روشن کردن انگاره های اصلی پساتجدد گرایی، به بررسی دلایل این امر می پردازد که چرا فمینیست ها واکنشی تند علیه آن نشان داده اند. سپس این بحث مطرح می شود که چگونه سایر فمینیست ها از طریق شکل دادن به چشم اندازی پسامدرن که به نظر آن ها برای عرصه سیاست فمینیستی ازشمند است، به این نگرانی ها پاسخ داده اند. در بخش "کاربردهای سیاسی" این دعوی پسامدرن که شالوده شکنی از سوژه ارزش سیاسی دارد، به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد و به دو نمونه از فعالیت هایی که پسامدرن محسوب می شوند، اشاره می شود.

در فصل پنجم نویسنده نشان می دهد که فمینیست ها چند انگاره مهم درباره قدرت و سوژگی را از آثار فوکو برگرفته اند. اما به شکلی چشمگیر و معنادار از محدودیت های موجود در آثار او فرا گذشته اند. در این فصل نگاهی به آثار فوکو صورت گرفته است و مباحث تحلیل گفتمانی، قدرت، انضباط، همه نگری، ظرایف و روابط قدرت، شناخت، سوژگی و زیبایی شناسی در آثار فوکو بررسی و به نقدهای فمینیستی درباره این مباحث پرداخته است که نشان می دهد تعدیلات آن ها چیزی بیش از پذیرش منفعلانه انگاره هاست.

یکی از حوزه های مهمی که مورد توجه فمینیست ها قرار گرفته، تحلیل تاثیر اجتماعی فن آوری است که در فصل ششم به این حوزه پرداخته شده است. در این فصل پس از بررسی شکل گیری و تحولات مطالعات اجتماعی فناوری و دغدغه های فمینیستی در مردان، به تشریح این موضوع می پردازد که چگونه فمینیست ها با تعدیل این چشم انداز کوشیده اند دریابند نابرابری های جنسیتی چگونه به فن آوری شکل می دهد. در بخش کاربردهای سیاسی به اجمال به این نکته می پردازد که مطالعه اجتماعی فن آوری چگونه می تواند به تحلیل های فمینیستی از فن آوری های بازآوری بیافزاید.

این کتاب که با بخش نتیجه به پایان می رسد، در 311 صفحه توسط انتشارات شیرازه در سال 1389 به چاپ رسیده است.

انتهای پیام/900916
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: