پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۳۹۲
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۱
نشست "بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک" به همت پایگاه مهرخانه و با حضور فعالان حوزه زنان در این دو کشور، در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها برگزار شد./ عکس: محمد دهقانی
نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زناننشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان

نشست تخصصی بررسی وضعیت زنان افغان و تاجیک با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان
مطالب مرتبط :
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: