پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۴۹۳۴
تعداد نظرات: ۱۱۸ نظر
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۹
اجرای صحیح و گسترش احکام الهی به ویژه احکام بانوان، مستلزم تدوین درست و تفهیم آن به مخاطب است. در همین راستا پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه بنا به درخواست کاربران و عمومیت بخشیدن و تسریع در اجرای آموزشی احکام خاص بانوان به معرفی این احکام پرداخته است.
در این قسمت احکام غسل‌ های اختصاصی زنان برای اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهی افراد آموزش داده می ‌شود.

به طورکلی غسل های مربوط به زنان به چهار دسته غسل حیض، استحاضه، نفاس و جنابت تقسیم می ‌شود، که در ادامه به معرفی هر یک از آنها می ‌پردازیم:

1.     غسل حیض
در این رابطه لازم است به تعریف چند اصطلاح پرداخته و حکم چنین حالتی را بررسی نماییم:
1.1.    تعریف حیض: حیض خونی است که غالباً در هر ماه، به مدت چند روز از رحم زن‌ خارج می‌ شود .

1.2.    حائض: زن را در موقع دیدن خون حیض، حائض می‌ گویند. زنان سالم بالغ از سن بلوغ(پایان نه سال قمری) تا سن يائسگی(زنان سادات 60 سال قمری و زنان غيرسادات بعد از 50 سال قمری)، در يک زمان ‌بندی معلوم هر ماهه(پريود) خون می ‌بينند.

1.3.    حکم حائض: در حالت ديدن چنين خونی، شارع اعتبار حائض(حيض بودن) براي زن كرده است و در چنين وضعيتی بنا به اعتبار و حكم وضعی، مقرر کرده است که زن براي خارج شدن از اين حالت بايد ايام خون ديدن حيض را گذرانده و سپس غسل حيض انجام دهد .در طول زمان حیض،‌ زن نماز و روزه را ترک نموده و پس از پاک شدن باید روزه‌ ها را قضا نماید، اما نمازهایی را که نخوانده است، نیاز به قضا کردن ندارند.

1.4.    ویژگی های خون حیض
خون حیض غالب اوقات، تیره رنگ و غلیظ است و با حرارت و سوزش بیرون مى‏ آید. افزودن قید «غالب» بدین جهت است كه خونى كه زن در ایام عادت مى ‏بیند، محكوم به حیض است، هرچند فاقد ویژگی ‌هاى یاد شده باشد.

1.5.    شرایط معتبر در خون حیض
1.5.1.    از حیث سن زن
خونى که زن قبل از نه سالگى (بلوغ) و نیز بعد از یائسگى مى‏ بیند حیض نیست، هرچند داراى صفات حیض باشد

1.5.2.    از حیث زمان و طول دورانی که خون دیده می ‌شود
به لحاظ زمان، کمترین مدت حیض سه روز و بیشترین آن ده روز است. بنابراین، خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز حیض نیست، اقلّ پاکی از حیض ده روز است. در نتیجه فاصله‌ بین دو حیض کمتر از ده روز نخواهد بود، امّا در فاصله‌ دو حیض محدودیتى وجود ندارد.

1.6.    یک نکته
بنابر قول مشهور، سه روزى که زن خون مى ‏بیند باید پى در پى باشد، از این رو اگر این سه روز در ضمن ده روز باشد، لیکن پى در پى نباشد- مانند آنکه روزهاى اول، چهارم و هفتم خون ببیندـ حکم به حیض بودن آن نمى ‏شود.

1.7.    حکم خون دیدن زن باردار
از نظر بیشتر فقها جمع بین حیض و باردارى ممکن است، لیکن در این‌که جمع بین آن دو مطلقاً امکان پذیر است یا تنها در صورت آشکار نشدن حاملگى، اختلاف است.
از منظر مشهور امامیه: خونى که زن حامله در ایام عادت مى‏ بیند و ویژگی‌ هاى حیض را دارد، خون حیض است، لیکن در اینکه وجود هردو ویژگى (در ایام عادت بودن و صفات حیض داشتن) شرط است، یا وجود یکى از آن دو کافى است یا هیچ کدام شرط نیست، احتمالاتى به شرح ذیل مطرح است:

1.7.1.    خون ایام عادت یا همراه یا کمى قبل از آن را حیض دانسته و خون پس از آن را در صورتى که پس از بیست روز از ایام عادت ببیند، حیض نمى‏ دانند.
1.7.2.    خون دوران پس از عادت و قبل از سپرى شدن بیست روز را نیز مطلقاً حیض دانسته ‏اند.
1.7.3.     برخى، حکم به حیض بودن خون یاد شده را منوط به وجود صفات حیض در آن کرده‏ اند.
1.7.4.    برخى دیگر، اوصاف حیض را مطلقاً ملاک دانسته و گفته ‏اند: خون واجد صفات حیض، حیض است، چه در ایام عادت باشد یا در غیر ایام عادت.
1.7.5.    برخى نیز وجود یکى از دو امر یاد شده (در ایام عادت بودن و صفات حیض داشتن) را در حکم به حیض بودن کافى دانسته ‏اند.

1.8.    چند نکته
1.8.1.    خونى که زن در حد فاصل بین سه و ده روز مى ‏بیند و امکان حیض بودن آن مى ‏رود، بنابر مشهور، بلکه بنابر اجماع ادعا شده، حیض محسوب مى‏ شود، خواه در صفت متحد باشند یا مختلف.
1.8.2.    حیض شدن دختر دلیل و کاشف تحقق بلوغ قبل از آن است.

2.    غسل نفاس
2.1.    تعریف نفاس: خونی است كه همراه با بيرون آمدن اولين جزء نوزاد از رحم مادر به دنيای خارج رحم، از زن خارج می ‌‌شود.

2.2.    نفساء: زنان در اين حالت را نُفساء يا نَفساء می ‌نامند.

2.3.    حکم نفاس: زن در پايان خون ديدن بعد از زايمان بايد غسل نفاس كند و بنابر احتياط براي نماز بايد وضو بگيرد و به همان غسل اكتفاء نكند.

2.4.    مدت نفاس:
كم ‌ترين مدتی كه زنان اين خون را می‌ بينند یک لحظه و بيشترين آن ده روز است.

3.    غسل استحاضه
3.1.    تعریف استحاضه: استحاضه، استمرار خونریزی در بعد از مدت زمان معمول عادت فرد است؛ (ابن منظور،1414ق. ج7، ص143)، به بیانی دیگر به طور معمول، هر خونی که غیر از خونریزی های متداول حیض و نفاس و بیماری باشد، استحاضه نامیده می شود.(يزدى، 1419ق. ج1، ص589) این یک حکم کلی و بدون تعیین زمان و سن است، یعنی همان طور که در دوران حیض می توان دچار استحاضه شد، پیش از بلوغ و بعد از یائسگی نیز امکان دیدن خون استحاضه وجود دارد. در حقیقت قبل از بلوغ و بعد از یائسگی، تنها خونی که امکان دارد زن ببیند، خون استحاضه است، و او دیگر پس از یائسگی خونی تحت عنوان حیض یا نفاس، نخواهد دید.

3.2.    تشخیص استحاضه:
برای تشخیص نوع استحاضه، زن باید مقدارى پنبه یا مانند آن را داخل فرج نموده، کمى صبر کند تا وضعیت خود را دریابد.
اگر خون در دستمال یا پنبه ‌ای که زن داخل فرج خود نموده، نفوذ نکند(حضرت آیت الله بهجت) و تنها روی آن را آلوده کند، از طرف دیگر ظاهر نشود؛‌ استحاضه قلیله است.(حضرات آیات خمینیره، سیستانی، وحید خراسانی، بهجت، فاضل لنکرانی، خویی‌)
اگر خون در پنبه فرو رود، ولی از پنبه به دستمالی که معمولاً زن ها برای جلوگیری از خون می ‌بندند نرسد،(حضرات آیات خمینیره، فاضل لنکرانی، بهجت) اگرچه در یک گوشه آن باشد،(حضرات آیات خویی، سیستانی، وحید خراسانی) استحاضه متوسطه است.
اگر خون پنبه را فراگرفته،(حضرات آیات خویی، سیستانی، وحید خراسانی)، از پنبه گذشته(حضرات آیات بهجت، فاضل لنکرانی) و به دستمال برسد(حضرات آیات خمینیره، خویی، سیستانی، وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، بهجت) استحاضه‌ کثیره است.

3.3.    مستحاضه: زن را در موقع ديدن خون استحاضه، مستحاضه می گويند.

3.4.    وظایف مستحاضه
3.4.1. وظیفه هر مستحاضه ‌ای آنست که پس از رسیدنِ وقت نماز و پیش از انجام آن، همان طور که گفته شد، وضعیت خود را بررسی کند تا بفهمد که استحاضه وى از کدام قسم است. نباید فراموش کرد که وارسی پیش از وقت، کفایت نمى کند؛ مگر آنکه یقین داشته باشد حالش فرقى نکرده است.(حضرات آیات خمینیره، خامنه ایدام عزه، سیستانی، خویی)

3.4.2. نکته
اگر کسی امکان آزمایش و بررسی خود را نداشته باشد، چند حالت برای او وجود دارد:

3.4.2.1. حالت سابقه ای از اقسام استحاضه را دارد: در این وضعیت، فرد به همان وظیفه سابق خود عمل می کند.(حضرات آیات خمینیره، خامنه ایدام عزه، سیستانی، وحید خراسانی،‌ بهجت)

3.4.2.2. حالت سابقش، به هر دلیلی، روشن نیست: در این حالت نظرات مراجع با یکدیگر متفاوت است. برخی از مراجع معتقدند احتیاط آن است که هم وظیفه استحاضه‌ کثیره را انجام دهد و هم قلیله را.(حضرات آیات خامنه ایدام عزه، مکارم شیرازی)، بعضی دیگر گفته ‌اند که باید به آنچه مسلماً وظيفه‌ اوست عمل كند، مثلاً اگر نمى ‏داند استحاضه‌ او قليله است يا متوسطه، بايد كارهاى استحاضه‌ قليله را انجام دهد، و اگر نمى‏ داند متوسطه است يا كثيره، بايد كارهاى استحاضه‌ متوسطه را انجام دهد؛(حضرات آیات خمینیره، سیستانی) چراکه نسبت به این حد یقین دارد.(حضرت آیت الله خویی) عده‌ای دیگر معتقدند احتیاط واجب آن است كه وظیفه‌ بیشتر را انجام دهد تا یقین كند كه به تكلیف خود عمل كرده است.(سایت حضرات آیات بهجت، وحید خراسانی)

3.4.3. دیگر وظیفه مستحاضه آنست که اگر بداند پیش از گذشتن وقت نماز بکلى پاک مى ‌شود و یا به اندازه‌ خواندن نماز، خون قطع مى‌ گردد، بنابر احتیاط باید صبر کند و نماز را وقتى كه پاک شد، بخواند.(حضرات آیات خمینیره، خامنه‌ایدام عزه، سیستانی، وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی) و وقتی که خونریزی او قطع شد، برای اولین نمازی که می‌ خواهد به جای آورد، اعمال استحاضه را انجام می دهد،(حضرات آیات خمینیره، خامنه‌ایدام عزه، بهجت، سیستانی، وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی) یعنی مستحاضه‌ قليله، براى اولين نماز فقط وضو مى گيرد و مستحاضه متوسطه و كثيره بايد غسل انجام دهند.

3.4.4. یکی دیگر از وظایف مستحاضه،‌ جلوگیری از خروج خون در هنگام وضو و غسل و پس از آن، به وسلیه داخل کردن پنبه در مهبل است.(حضرات آیات خمینیره، خامنه‌ایدام عزه، بهجت، سیستانی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی)
اما قاطبه مراجع معتقدند که این امر تنها به شرط عدم مشقت و ضرر برای فرد، خصوصاً دختران جوان است.(حضرات آیات خامنه‌ایدام عزه، بهجت، سیستانی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی)

3.4.5. مهم ترین امر در تمام مراحل و مواردی که جزء وظایف مستحاضه بیان می شود، توجه به این نکته است که در تمام مواردى که غسل بر زن مستحاضه واجب مى‌ شود، اگر غسل ‌هاى مکرر براى او ضرر دارد، یا مایه‌ مشقت زیاد است، مى ‌تواند به جاى آن تیمم کند.(حضرات آیات خامنه ایدام عزه، مکارم شیرازی)
این امر به این معناست که توجه به حال مخاطبین و در نظر داشتن مشکلات ناشی از احکام همواره مدنظر شارع قرارداشته است و اینگونه نبوده که تنها از موضع برتر و بالاتر و بی توجه به مشکلات بندگان، نسبت به آنان حکم کند.

3.5.    احکام انواع استحاضه
3.5.1.     مستحاضه‌ قلیله
اولین وظیفه مستحاضه قلیله آنست که برای هر نماز، به تفکیک، وضو بگیرد.(حضرات آیات خمینیره، وحید خراسانی، سیستانی) البته حضرت آیت الله خامنه‌ ایدام عزه آن را از باب احتیاط واجب دانسته اند؛ و معتقدند اگر مستحاضه قلیله، بین نماز ظهر و عصر، هیچ خونی نبیند، در این صورت لازم نیست وضو بگیرد.(حضرات آیات خامنه ایدام عزه، مکارم شیرازی)
مستحاضه، بنابر احتياط باید پنبه را عوض كند و اگر خون به جایی از بدن رسيده، بايد را آن آب بكشد.(حضرات آیات خامنه ‌ایدام عزه، مکارم شیرازی) برخی این احتیاط را واجب دانسته ‌اند، (حضرات آیات خمینیره، بهجت، وحید خراسانی) و برخی مستحب.(حضرت آیت الله سیستانی)

3.5.1.1.    نکته
برای خواندن نماز احتیاط و سجده‌ فراموش شده و تشهد فراموش شده و سجده‌ سهو، اگر آنها را بعد از نماز فوراً بجا آورد، انجام کارهای استحاضه و تجدید وضو لازم نیست.(حضرات آیات خمینیره، خامنه ایدام عزه، سیستانی، خویی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی)

3.5.2.    مستحاضه‌ متوسطه
در استحاضه متوسطه، به محض دیدن خون باید غسل کرد و برای هر نماز آن روز، وظائف استحاضه قلیله را انجام داد.(حضرات آیات وحید خراسانی، سیستانی، بهجت، فاضل لنکرانی) این بدان معناست که اگر قبل از نماز صبح استحاضه شد، یک غسل کرده و تا نماز عشاء اعمال استحاضه قلیله را به جای می آورد؛ کارهایی مانند وضو گرفتن برای هر نماز، تعویض پنبه و تطهیر خود و....

3.5.2.1.     نکته
اگر عمداً يا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نكند، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نكند، بايد پيش از نماز مغرب و عشا غسل نمايد، چه آنكه خون بيايد يا قطع شده باشد.(حضرات آیات وحید خراسانی، سیستانی، بهجت، فاضل لنکرانی)

3.5.3.    مستحاضه کثیره
در استحاضه کثیره، علاوه بر کارهایی که بر قلیله و متوسطه واجب بود، باید برای نماز ظهر و عصر یک غسل و برای نماز مغرب و عشا یک غسل دیگر به جا آورد، به شرط آن‌که میان آن دو فاصله نیندازد؛ اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر و عشا دوباره غسل کند.(حضرات آیات خمینیره، خامنه ایدام عزه، وحید خراسانی، سیستانی، بهجت، خویی) برخی از فقها معتقدند که در استحاضه کثیره، غسل از وضو کفایت می کند؛ و اگر بخواهد وضو بگیرد بهتر است که وضو قبل از غسل باشد.(حضرات آیات خمینیره، وحید خراسانی، سیستانی، خویی)‌ و برخی دیگر غسل را برای نماز کافی نمی دانند و معتقدند که برای هر نماز باید وضو گرفت؛ تفاوتی ندارد که وضو پیش از غسل باشد یا بعد از آن.(حضرات آیات خامنه ایدام عزه، بهجت،‌ مکارم شیرازی)

3.6.    تغییر حالت استحاضه
گاه ممکن است زنی که استحاضه قلیله است، استحاضه ‌اش به کثیره یا متوسطه تغییر کند و یا بالعکس؛ در این حالت باید وظایف را به طریق دیگری انجام داد.

3.6.1.     تغییر به مرحله بالاتر
قلیله به متوسطه- قلیله به کثیره- متوسطه به کثیره

3.6.1.1.    پیش از نماز
باید وظایف مرحله بالاتر را انجام دهد، و اگر برای استحاضه متوسطه غسل کرده و کثیره شده است، باید دوباره غسل کند.(حضرات آیات خمینیره، سیستانی، وحید خراسانی، بهجت، خویی)

3.6.1.2.    در حال نماز
اگر در بین نماز، استحاضه متوسطه زن، کثیره شود، باید نماز را بشکند و اعمال استحاضه کثیره را به جای آورد و دوباره نماز بخواند؛ همین طور اگر استحاضه قلیله او تبدیل به کثیره شود.(حضرات آیات خمینیره، سیستانی، وحید خراسانی، بهجت، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی)

3.6.1.3.    بعد از نماز
نمازهای خوانده شده او صحیح است و نیازی به اعاده ندارد، اما برای نمازهای بعد باید وظیفه مرحله بالاتر را انجام دهد.

3.6.2.     تغییر به مرحله پایین تر
کثیره به متوسطه- کثیره به قلیله- متوسطه به قلیله
اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود، باید برای نماز اول عمل کثیره و برای نمازهای بعد، عمل متوسطه را بجا آورد. مثلاً اگر پیش از نماز ظهر استحاضه‌ کثیره متوسطه شود، باید برای نماز ظهر غسل کند و برای نماز عصر و مغرب و عشا فقط وضو بگیرد و اعمال قلیله را انجام دهد.(حضرات آیات خمینیره، سیستانی، وحید خراسانی، بهجت، فاضل لنکرانی، خویی، مکارم شیرازی)

3.7.     نکته
اگر مستحاضه، يكى از كارهایى را كه بر او واجب است ترک كند، نمازش باطل می شود.(حضرات آیات خمینیره، سیستانی، وحید خراسانی)

3.8.    فروعات

3.8.1. تفاوت خون های حیض، نفاس و استحاضه
3.8.1.1. خون حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نیست. خون نفاس بیشتر از ده روز نیست ولى امکان دارد که کمتر از سه روز باشد. خون استحاضه می تواند کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز باشد.

3.8.1.2. در خون حیض و استحاضه برخلاف نفاس، صفات و علایم مطرح است. اینکه خون استحاضه غالباً زردرنگ و سرد و رقیق است، و بدون فشار و سوزش بیرون مى ‌آید.(حضرات آیات خمینیره، خامنه ایدام عزه، مکارم شیرازی، بهجت، وحید خراسانی، سیستانی)

3.8.1.3. تنها خون استحاضه داراى اقسام دو یا سه گانه است.

3.8.1.4. از حائض و نفسا، نماز و روزه ساقط است، هرچند باید قضای روزه ها را به جای آورد. ولی هیچ تکلیفی از مستحاضه ساقط نمی شود. 

3.8.1.5. طلاق حائض و نفسا بر خلاف مستحاضه، باطل است؛ و علاوه بر آن زن یائسه عده طلاق نیز ندارد.(خمینی، بی‌تا. ج2، ص332- علامه حلی،‌ 1411ق. ج7، ص463)

3.8.1.6. امکان دیدن خون استحاضه در تمام طول عمر، از پیش از بلوغ تا بعد از یائسگی، براى زن وجود دارد؛ ولى خون نفاس فقط هنگام زایمان و خون حیض بعد از بلوغ تا یائسه شدن است.

3.9. نقش دارو و جراحی در قطع شدن یا ادامه یافتن خونریزی ها
زنی که قبل از سنین معمول یائسگی دچار یائسگی شده باشد و به وسیله دارو عادت ماهیانه شود، تمام احکام خون حیض و استحاضه بر او جاری خواهدشد.(استفتائات حضرت آیه الله مکارم شیرازی)
و حتی اگر بعد از یائسگی با تقویت هورمونی خونریزی قاعدگی ادامه یابد نیز در صورتى که تمام شرایط قاعدگى در آن جمع باشد، حیض محسوب مى‌ شود.(استفتائات حضرت آیه الله خامنه ایدام عزه)

اما اگر زنی در سن معمول حیض، به وسیله عمل جراحى رحمش برداشته شده باشد، اگر خونى از او خارج شود، حکم عادت ماهانه و استحاضه را ندارد، و تنها باید محل را بشویند.(استفتائات حضرت آیه الله خامنه ایدام عزه)

4.    غسل جنابت
4.1.    تعریف غسل جنابت: جنابت غسلي مشترك میان زنان و مردان است است. جنابت همان طور که در مردان اتفاق می ‌افتد، در مورد زنان نیز با حصول شرایط آن، محقق می ‌شود و فرقی بین خانم مجرد با خانم متأهل وجود ندارد.

4.2.    تعریف جنابت: جنابت در اصل، اسم مصدر از اجناب و به معنای دوری است و در اصطلاح، به حالت نجاست باطنی گفته ‌‏شده که پس از نزدیکی یا خروج منی حاصل می ‏‌شود. انسان جنب، از آن جهت که بدون طهارت و غسل، از نزدیک شدن به نماز منع و نهی گردیده، «جنب» نامیده شده است.

4.3.    تشخیص جنابت:
حصول جنابت در بانوان به دو طریق، دخول و آمیزش جنسی از طرف جلو و یا پشت(ولو این‌که منی هم خارج نشود) و بیرون امدن منی(از آلت تناسلی زن و مرد)، چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی‌شهوت، با اختیار باشد یا بی‌اختیار صورت می پذیرد.
هر یک از دو مشخصه‌ یاد شده، به تنهایی باعث وجوب غسل جنابت می ‏‌گردد؛ بنابراین، ممکن است مرد با همسر خود، نزدیکی کند و منی از او بیرون نیاید که در این صورت نیز بر هر دوی آنان غسل واجب شود.

4.4.    شرایط جنابت در زنان: ازآن‌جاکه نظر مراجع، اندکی متفاوت است نظرات مراجع عظام به طور جداگانه ذیلاً ذکر می ‌گردد:

4.4.1.    همه مراجع(غیر از آیت الله بهجت و آیت الله تبریزی و آیت الله نوری همدانی) معتقدند خروج ترشحات زن، اگر همراه با شهوت(اوج لذت جنسی) باشد، حکم به جنابت آنان می ‌‏شود و لازم نیست با جستن بیرون آید و بدن سست شود و اگر بدون شهوت باشد، حکم به منی نمی ‌‏شود، مگر آنکه از راه دیگری یقین کند منی است.

4.4.2.    آیت‏ الله بهجت(ره): خروج ترشحات زن اگر همراه با شهوت و اوج لذت جنسی و با جستن بیرون آید، حکم به منی می‏‌ شود و اگر هیچ یک از دو علامت و یا یکی از آنها را نداشت، حکم به منی نمی شود؛ مگر آنکه از راه دیگری یقین کند منی است.

4.4.3.    آیت الله تبریزی و آیت الله نوری: خروج ترشحات زن اگر همراه با شهوت خاصی(اوج لذت جنسی) باشد و بدن، پس از آن سست شود، حکم به منی می ‏‌شود و اگر هیج یک از دو نشانه یا یکی از آنها را نداشت، حکم به منی نمی‏‌ شود؛ مگر آنکه از راه دیگری یقین کند منی است.

4.5.    تشخیص منی در زنان
"منی" به مایع غلیظی گفته می ‌شود که از غدد تناسلی مرد، به وسیله نزدیکی یا احتلام و یا استمنا بیرون می ‌آید. بانوان مانند مردان، منی ندارند، ولی مایعی که همراه با اوج لذت جنسی است اگر از زن خارج شود حکم منی را دارد و موجب جنابت می ‌شود. این مایع، در اوج شهوت(ارگاسم) خارج می ‌شود و به دنبال آن، بدن سست شده و انسان لذت می برد.

4.6.    تعریف حالت ارگاسم
حالت ارگاسم(اوج لذت جنسی یا اوج شهوت) یک واکنش غیرعادی است که در حالت اوج لذت جنسی در اندام جنسی انسان پدید می ‌آید و همراه با شهوت و لذت بسیار و احساس آرامش است که به دنبال انقباض تمام عضلات بدن، نوعی سستی عمومی، تمام بدن را فرا می ‌گیرد. در این حالت، ترشحات غدد جنسی در ناحیه‌ مهبل افزایش می یابد، ضربان قلب بسیار زیاد می ‌شود، گرمای شدید و تعریق و... مجموعه‌ این حالات زنجیره‌ ای را ارگاسم می‌ نامند که جنابت، حاصل می ‌شود ولی اگر صرفاً چند تکان عضلانی باشد و سستی بدن در کار نباشد، لذت و شهوت جنسی زیاد به همراه نداشته باشد، ارگاسم نیست و جنابت حاصل نشده است. علامت ارگاسم معمولاً سست شدن بدن یا به تعبیر دیگر رعشه، اوج لذت جنسی و خروج مایع است.

ترشحات و رطوبت ‌‏های زنانه ‌ای که غالباً هنگام برانگیختگی مختصر جنسی مانند دیدن برخی صحنه های محرک فیلم ‌ها یا بازی و ملاعبه با همسر و... خارج می‏ شود پاک است و به آن اصطلاحاً مذی می ‌گویند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۳
انتشار یافته: ۱۱۸
پریا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۳۵ - ۱۳۹۲/۰۲/۲۸
3
12
این مطالب شما عالی بود خیلی خووووووووووووووشم اومد دمت ون افتابی ممممممرسیییییییی
خانم لطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۵
0
14
بسیار قابل استفاده بود. تشکر می کنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۴/۲۶
1
15
baraye qhosl ha bayad muhaye zayed khod ra tamiz konim ya na?
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۶/۲۹
1
10
منکه جوابمو گرفتم ممنون
بهار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۶
2
7
مفید بود خيلي، ممنونم از زحماتتون
راز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۷/۰۷
2
6
بسیار آموزنده بود . سپاس از زحماتتان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۰
1
5
مرسی بسیار عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۳
1
17
لطفا طريقه ي صحيح غسل را توضيح دهيد .
ناشناس
|
United States
|
۲۱:۱۲ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
3
8
ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
4
5
تشکرعالی بود
baran
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۵
2
4
aaaaallllllllliiiiiiii bod
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
1
2
سلام مرسی خیلی خوب و آموزنده بود از شما کمال تشکر رو دارم
ناشناس
|
France
|
۱۹:۱۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۷
1
2
عالی بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
2
3
عالی بود
سحر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۳
1
1
سلام مرسی خيلی عالى بود
نسیم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
1
1
کامل و خوب بود ممنون
سحر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۱/۰۶
0
1
واقعاعالی بود!!تقریباب همه ی سوالاتم جواب داد!!مرسی خسته نباشید...
فاطمه رنجبر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۳۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۱
0
1
خیییییییلی عالی بببببببببودمممممنون
محمد3612
|
United States
|
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۰
0
4
آموزنده بود
فرق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۵
0
0
منم جواااااابموووووو گرفتم مررررسی
م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۸
0
0
ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۲۶ - ۱۳۹۲/۱۲/۰۹
0
0
بسیار مطالب مفید و کاملی بود خدا خیرتان دهد.
طناز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۱/۰۸
0
1
عالی بود مرسی
نیاز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۱۶ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۰
0
0
خیلی ممنونم کامل بود
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۶
0
0
متشکرماستفاده کردم
اف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
0
2
کامل و جامع بود .بسیار ممنونم.
ف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۰۶
1
9
اگر کسي تا الان وظايف شرعيش رو تا الان انجام نداده بايد چيکار کنه ؟راهنمايي کنيد لطفا
س
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۴
0
1
خوب بود
آرام
|
United States
|
۱۲:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۲/۱۹
0
1
خوب بود.... ممنون
ر.م
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
0
1
ممنوووون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۹ - ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
0
1
خوب بود
H- n
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
0
1
مطالبتون خیلی خوب و کامل بود . دست شما مرسی
زيبا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۲ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۹
0
0
خيلي ازتون ممنونم...
mahsa
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۳
0
0
Mamnon
Man javabamo gereftam
Aaaaaali booood
Merc
فاطی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
0
0
مرسی از راهنماییتون من جوابموگرفتم
یاسمین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
2
1
من دختری۱۶ساله ام واین مطالب برام خیلی اموزنده بود.ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۲
0
1
ﻣﺮﺳﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩ
فاطمه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۰۴ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۷
0
0
عالییییی
ناشناس
|
Afghanistan
|
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۷
1
0
متشكرم بسيار آموزنده
ناشناس
|
Afghanistan
|
۱۱:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۴/۲۷
0
0
متشكرم بسيار آموزنده
رها
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
0
0
عالییییییییییییییییییییی بود مرسیییییییییییییییییی داری
الهام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۵
0
1
مرسی.خیلی خوب بود.با احکام آشنا شدیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۶
0
0
خیلی ممنون منم جوابمو گرفتم
سمیرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۳۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۰۷
0
0
خیلی خیلی ممنون جوابمو گرفتم:-)
مهتاب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
0
0
عالی بود
آرزو
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۶/۰۶
0
0
به این میگن جواب کامل و کافی . خدا خیرتون بده
نسیم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۴۰ - ۱۳۹۳/۰۷/۱۷
0
0
جوابه سوالمو گرفتم ممنون و متشکر.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
0
1
چقدر قشنگ توضیح داده بودین .... الهی که خیر ببینی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
0
0
مرسی
بتول
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
0
0
خیلی خوب بودمنک جوابموگرفتم مرسی
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
0
0
بسیارخوب بود
مهديه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۰۷
0
0
جواب سوال گرفتم خيلي خوب توضيح دادين ممنونم
ناشناس
|
United States
|
۰۹:۱۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
0
0
خوب و کامل بود
masoud
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۰
0
0
واقعا عالی یود خدا خیرتان بدهد.آمین.
ف-ک
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۱
0
0
خیلی عالی بود
Z.S
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۳
0
0
بسیار عالی و توضیحات کامل و جامع بود، مشکلی ک سالها پی آن بودم سپاسگذارم
مطهره
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۱ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۴
0
0
عالی بود
زهرا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۴
0
0
عالی بود
الی
|
United States
|
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۶
0
0
منون.خوب بود
معصومه
|
United States
|
۱۷:۵۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
0
0
خیلی عالی بود با تشکر.
الی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
1
0
خیلی خیلی ممنوپ
توحید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۱/۰۵
0
2
خیلی عالی بود خیلی چیز های را یاد گرفتم ممنون
پروین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۱/۲۹
0
1
مرسی عالی بود
فاطمه
|
Afghanistan
|
۲۲:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۳
0
0
تشکر از معلومات تان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۴:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
1
0
ممنون واقعا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۱
0
0
عالی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۴
0
0
مرسی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۱:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
0
0
دمتون جلیز ولیز
سعی میکنم هر روز دوش بگیرم تا مخمو پر از این چیزا کنم
شما خوش باشین
farnaz
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۵:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
0
0
واقعاً عالی و کاربردی بودن مچکرم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
0
0
ممنون از اطلاعاتتون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
0
0
من بلدنیستم غسل کنم لطفابگیدچ
راحیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۷
0
0
عالی بود
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
0
0
خیلی عالی بود منم جوابمو گرفتم مجکرم...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
0
0
خوب بود مرسی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
0
0
عالی بود مرسی جوابمو گرفتم aaa
ا...
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۳
0
0
عالی بود,خسته نباشید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
0
0
ممنون بسیار مفید و اموزنده بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
0
0
ممنون بسیار مفید و اموزنده بود
فرشته
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
0
0
خیلی ممنون واقعا عالی بود تحقیقاتم کامل شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۸
0
0
عالی بود
ثنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۶:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
0
0
عالیه
ماهی جون
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
0
0
عالی وکامل بود ،خسته نباشید
حامد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۰
0
0
سلام متشکر خیلی خوب و واضح بیان شد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۵
0
0
ممنون جوابمو گرفتم
نسیم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
0
0
ممنونم خیلی خوب بود
.....
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۴۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
0
0
سلام .زمانی ک غسل نفاس به گردن داری نزدیکی انجام بشه چه حکمی داره و باید چجوری غسل انجام بدم ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۳
0
0
اگر بعد از سقط از ده روز بیشترخون ریزی داشتی چه غسلی باید کرد
پریسا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۷
0
0
با سلام من چند روز پیش عکس رنگی از رحم انداختم که خونریزی داشتم میخواستم بدونم آیا هر خونی که از رحم بیرون می آید غسل دارد؟چه غسلی در این شرایط باید انجام دهم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
0
0
سلام خیلی کامل و عالی بود ممنون از زحماتتون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۱
0
0
تشکر خیلی عالی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۵
0
0
سلام اگر بخوای همه غسل را یک جا انجام بدی این چه عسلی میباشد
پاسخ ها
نویسنده یادداشت
| Iran, Islamic Republic of |
۱۱:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
سلام
میتوان یک غسل را با چند نیت انجام داد
zahra
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
0
0
سلام واقعاعالی بود.خداخیرتان بدهد.آمین!
ساغر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
0
0
نام غسل بعد زفاف رو میخواستم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
0
0
عالی بود استفاده کردم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۹
0
0
عااااااالی بود ممنون
رعنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۶
0
0
اگر ده روز از اولین خونریزی زایمان بگذرد و فرد فراموش کند غسل نفاس کند،چه باید کرد؟
پاسخ ها
نویسنده یادداشت
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
در اولین زمان غسل را انجام دهد و اعمال از دست رفته را قضا نماید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۲
0
0
مرسی ممنون
نا شناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۲
0
0
ایا شستن داخل دهان در غسل واجب است
پاسخ ها
نویسنده یادداشت
| Iran, Islamic Republic of |
۱۴:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
خیر، شستن داخل دهان و گوش و چشم در هنگام غسل لازم نیست.
مهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
0
0
سلام مطالب واقعا عالی بود .
آیا خونریزی پرده بکارت غسل بخصوصی داره ؟؟
پاسخ ها
نویسنده یادداشت
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
سلام
در صورتی که خونریزی ناشی از رابطه باشد، همان غسل جنابت کافی است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
0
0
غسل بعدازنزدیکی برای زنان چیست
پاسخ ها
نویسنده یادداشت
| Iran, Islamic Republic of |
۱۵:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
غسل جنابت
یه دوست
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
0
0
واقعا عالی بود، با تشکر
خدا جزای خیر دهد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
0
0
متشکرم جوابمو گرفتم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۸
0
0
ده روزه ک عادت ماهینم تموم نشده و علائمشم همونایی بود ک برای حیض توضیح داده بودین.ب نظر شما چ غسلی باس انجام بدم؟
پاسخ ها
نویسنده یادداشت
| Iran, Islamic Republic of |
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
اگر ده روز به پایان رسیده است، لازم است احکام استحاضه را انجام بدهید. براساس شرایطتان، قلیقه، متوسطه یا کثیره.
سمیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
0
0
عالی‌بودممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
0
0
مرسی از زحماتتون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
0
0
خیلی عالیه ممنون که وقت میگذارید.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۳:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
0
0
عالی بود
مهدیه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۳۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
0
0
مرسی‌خیلی‌مفید‌بودن
Fateme
|
United Arab Emirates
|
۰۴:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۳
0
0
سلام ممنون از مطلب مفید که در اختیار ما گزاشتین
ببخشیددمتوجه غسل نفاس نشدم یعنی زن وقتی زایمان میکند چطور فقط ۱۰ روز خونریزی میکند ؟ ۴۰ روز خونریزی دارند یعنی بعد ۱۰ روز نماز خوندن واجب میشه ؟ یا از روز اول زایمان باید نماز بخوند؟
نظری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
0
0
با سلام من تازه زایمان کردم امروز هم ده روزم تموم شد و غسل نفاس انجام دادم. الانم خونریزی دارم الانم غسل جنابت بر گردن دارم باید چه غسلی انجام بدهم؟
نظری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
0
0
مطالبتون عالی بود
فائزه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
0
0
ممنون عالی بود جواب سوالمو گرفتم ....
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار