پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۵۸۴۰
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۹:۴۴
پایگاه تحلیلی- خبری مهرخانه با همکاری کانون جنبش نرم افزاری دانشگاه تهران و پژوهشگاه قوه قضائیه، نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب» را برگزار کرد./ عکس: محمد دهقانی
نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

دکتر سهیلا صادقی فسایی

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

دکتر سهیلا صادقی فسایی

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

دکتر سهیلا صادقی فسایی

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»

نشست «دفاع مشروع؛ دفاع نامتناسب/ بررسی پرونده مهاباد فاتحی»
مطالب مرتبط :
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: