پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

کد خبر: ۷۹۳۶
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۴
معرفی کتاب
از آنجا که امروزه، جنبش فمينيسم و انديشه‌هاي فمينيستي صرفاً ناظر بر حوزه نظر نيست،‌ در بخش دوم کتاب،‌ آثار عملي فمينيسم مورد بررسي قرار گرفته است؛ چراکه اين آثار به حيطه عمل در عرصه جوامع مختلف خصوصاً‌ کشورهاي غربي که خاستگاه اصلي آن است،‌ کشانده شده و آثار و پيامدهاي خاص خود را حتي در جزيي‌ترين ابعاد زندگي بشر نمايانده است.
بررسي مباني فلسفي، اخلاقي، کلامي و آثار عملي فمينيسم
نويسندگان: غزاله دولتي، هاله حسني اکبرنژاد، حوريه حسيني اکبرنژاد
ناشر: دفتر نشر معارف، چاپ اول؛ 1388

فمينيسم صرفاً يک مکتب سياسي يا اقتصادي نيست، بلکه حرکتي است همه جانبه که فلسفه، هنر،‌ روان‌شناسي، ادبيات، ‌سياست و جامعه‌شناسي را تحت‌تأثير خود قرار داده و به عرصه‌هاي علوم تجربي از قبيل زيست‌شناسي و حتي پزشکي هم قدم نهاده است.

شعارهاي فمينيستي به هدف بهبود بخشيدن وضعيت زنان از دامن تحولات خاص اجتماعي- سياسي حاکم بر برخي جوامع اروپايي و آمريکايي در قرن نوزده و بيست سربرآورد، اما پس از چندي داعيه جهان‌شمول به خود گرفت و شعارهايش را بر تمامي زنان جهان تسري داد. امروزه تأثيرات فعاليت‌هاي فمينيستي را مي‌توان در تمام عرصه‌ها از قطعنامه‌هاي بين‌المللي گرفته تا قوانين مصوب کشورها، تا نحوه عملکرد احزاب سياسي و تشکل‌هاي اجتماعي رسمي و غيررسمي و حتي در فرهنگ ملت‌ها از رشته‌هاي علمي و دانشگاهي، کتاب‌ها، مجلات و روزنامه‌ها گرفته تا فيلم‌ها و سريال‌هايي که اذهان مردم را با مدل‌هايي از زندگي تغذيه مي‌کنند و حتي در نوع روابط همسران در خانواده‌هاي امروزي مشاهده نمود.

اين کتاب از دو بخش تشکيل شده است؛ در بخش اول، مباني نظري فمينيسم با رويکرد فلسفي، اخلاقي و کلامي بررسي شده، و در بخش دوم آثار عملي فمينيسم مورد مطالعه قرار گرفته است. آنچه در بخش اول بر آن تأکيد شده، بيان سؤالات مختلفي است که از سوي فمينيست‌ها در هر يک از اين قسمت‌ها مطرح شده است، نکته قابل تأمل اينکه مباني نظري– فلسفي– اخلاقي و کلامي در گفتار فمينيستي به شدت در هم تنيده و با يکديگر مرتبط هستند.

از آنجا که امروزه، جنبش فمينيسم و انديشه‌هاي فمينيستي صرفاً ناظر بر حوزه نظر نيست،‌ در بخش دوم کتاب،‌ آثار عملي فمينيسم مورد بررسي قرار گرفته است؛ چراکه اين آثار به حيطه عمل در عرصه جوامع مختلف خصوصاً‌ کشورهاي غربي که خاستگاه اصلي آن است،‌ کشانده شده و بالتبع آثار و پيامدهاي خاص خود را حتي در جزيي‌ترين ابعاد زندگي بشر نمايانده است.

بخش اول کتاب از چهار فصل تشکيل شده است، که فصل اول به معرفي فمينيسم مي‌پردازد. در اين فصل معناي لغوي، اصطلاحي،‌ نقطه اشتراک و تفاوت نظريات فمينيستي،‌ شيوه مطالعه فمينيسم و موج‌هاي سه‌گانه فمينيسم معرفي و همچنين زمينه‌هاي ظهور و افول موج‌هاي فمينيستي و روند تاريخي و نظريات فمينيستي مورد بررسي قرار گرفته است.

گفتار اول اين فصل مباني مدرنيته از قبيل اومانيسم و سکولاريسم، برابري، آزادي و ليبراليسم را مورد کنکاش قرار داده است.

اگر چه اومانيسم و سکولاريسم اغلب به عنوان تفکراتي مجزا بررسي مي‌شوند، ولي در واقع اومانيسم بدون سکولاريسم و سکولاريسم بدون اومانيسم قابل ريشه‌يابي نيست.

پس از استقلال از تفکرات کليسا، انسان به دنبال محوري براي اتکاي وجودي خويش به توانايي‌هاي عقلي و ذهني خود متوسل شد و اين درک جديد به سرعت در ادبيات، هنر و فلسفه تأثير گذاشت.

بعد از اينکه لوتر براي اولين بار مفهومي کاملاً نو از رابطه انسان با خدا ارائه داد، ريشه‌هاي سکولاريسم شکل گرفت و سر منشأ بسياري از انديشه‌هاي بعدي از جمله آزادي و برابري گرديد.

اومانيسم هم سرمنشأ تفکراتي نظير ليبراليسم، کاپيتاليسم و درجنبه‌هاي اصالت اجتماعي خويش، اساس و بنيان تفکراتي نظير سوسياليسم و مارکسيسم شد.

مباني پست‌مدرنيته هم که کاملاً متمايز از عصر مدرنيته است شامل خوشه‌اي پيچيده از عناصر معارضي نظیر تفکراتي بر ضد معرفت‌شناسي، ماهيت‌گرايي، واقع‌گرايي، شالوده‌گرايي و برهان‌هاي استعلايي و به طور مشخص معارضت با هرگونه شناخت به معناي بازنمايي حقيقت و نفي هرگونه توصيف کلي و مطلق، تأکيد بر سبک و شکل به قيمت فدا کردن ذات و جوهر و نفي هرگونه فراروايت يا روايت کلان در علم، دين، ‌هنر و در حوزه‌هاي مدرنيسم و مارکسيسم که تفکرات مطلق و جهان‌شمول را ارائه مي‌دهند، است.

فصل دوم از اين بخش به نقد و بررسي مباني فلسفي مدرن و پست‌مدرن فمينيسم مي‌پردازد. فصل سوم نیز مباني اخلاقي فمينيسم را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين مباني معرفت‌شناختي، اخلاق فمينيستي و پيامدهاي اخلاقي فمينيسم را نشان مي‌دهد.

نقد و بررسي مباني کلامي فمينيسم عنوان فصل چهارم از بخش اول کتاب است که در گفتار اول از اين فصل تاريخچه شکل‌گيري الهيات فمينيستي مورد بررسي قرار گرفته و در گفتارهاي دوم و سوم، الهيات فمينيستي معرفي شده و آموزه‌هاي ديني مسيحيت در ارتباط با تفکرات فمينيستي مورد بررسي قرار گرفته است.  

بخش دوم نیز شامل 2 فصل است که در نگاه کلي به بررسي آثار عملي فمينيسم مي‌پردازد، فصل اول به کلياتي درباره فلسفه که شامل مروري بر سير تحولات فمينيسم، بازخواني برخي از مهم‌ترين آموزه‌هاي فمينيسم و جهاني‌سازي فمينيسم است، اختصاص دارد.

فصل دوم چالش‌هاي فراروي فمينيسم در خانواده و اجتماع را با بررسي فمينيسم و تحول روابط خانوادگي، فمينيسم و تغيير الگوهاي سنتي خانواده و هزينه‌هاي اجتماعي زوال خانواده مورد مطالعه قرار داده است.  

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: