پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

برچسب: انشگاه تهران
دانشگاه تهران اهدا و وقف این دانشگاه کرد به گزارش... نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران مجید سرسنگی معاون فرهنگی و... علی محقر معاون دانشگاه و رییس سازمان توسعه سرمایه گذاری... را وقف دانشگاه تهران کرد این هنرمند و واقف خیراندیش...
کد خبر: ۳۱۰۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲