پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

برچسب: تراجنسیتی
در نشست کار جنسی زنان مطرح شد
کودکان خیابانی و کار ترنس ها gidها و تراجنسیتی ها...
کد خبر: ۲۹۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۵


استاد دانشگاه بوردوی فرانسه:
این فیلم تصویری تراجنسیتی ارایه می شود خوانش این است...
کد خبر: ۲۵۸۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۱۵


کد خبر: ۲۱۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۱


کد خبر: ۲۰۸۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۶/۱۶


کوتاه از خانواده در جهان؛
معرفی می کند که ابتدا ادراکات تراجنسیتی دارند اما در... از بین می روند وی به رسمیت شناختن تراجنسیتی از...
کد خبر: ۱۲۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۱۰


از ایسنا پدیده ی تراجنسیتی بودن transgenderism طیِف گستردهای از... فرهنگی اوست تراجنسیتی transgender فردی است که کاملاً به جنس... جامعه شناخته شود افراد تراجنسیتی همجنسگراها homosexuals دگرجنسگراها heterosexuals دوجنسگراها... تراجنسیتی ها transgenders و زیرگروه های آن از تراجنسی ها...
کد خبر: ۱۲۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۵/۲۲


در "تجربه زیسته ترنس سکشوال ایرانی" عنوان شد؛
کد خبر: ۱۰۷۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۲۸


کد خبر: ۸۲۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴


کد خبر: ۸۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴


کد خبر: ۸۲۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴


کد خبر: ۸۲۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴


کد خبر: ۸۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳


کد خبر: ۸۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳


کد خبر: ۸۲۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳


کد خبر: ۸۱۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳


کد خبر: ۸۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳


کد خبر: ۸۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳


کد خبر: ۸۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳


کد خبر: ۸۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳


کد خبر: ۸۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۲۳