پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

برچسب: سها خراسانی
سها خراسانی...
کد خبر: ۲۴۷۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰


سها خراسانی...
کد خبر: ۲۴۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰


سها خراسانی...
کد خبر: ۲۳۴۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۲


سها خراسانی پایتخت چهار چهارمین مجموعه از ساخته های سیروس...
کد خبر: ۱۹۷۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۰۳


سها خراسانی...
کد خبر: ۱۷۴۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۱۳


سی و سومین جشنواره فیلم فجر؛
سها خراسانی محیط زیست مسئله ای مردانه نیست مسئله ای...
کد خبر: ۱۵۷۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶


سی و سومین جشنواره فیلم فجر؛
سها خراسانی مرگ ماهی آخرین اثر از سه گانه روح...
کد خبر: ۱۵۶۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱


سی و سومین جشنواره فیلم فجر؛
سها خراسانی شیفت شب سومین ساخته نیکی کریمی است با...
کد خبر: ۱۵۶۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹


سی و سومین جشنواره فیلم فجر؛
سها خراسانی پدر آن دیگری نام کتابی از پرینوش صنیعی...
کد خبر: ۱۵۵۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹


تصمیم گیران شهر بی توجه به نیازهای جوانان/ سها خراسانی... رحم و خشن/ سها خراسانی کوچه بی نام وقتی والدین... چگونه 90 دقیقه منتظر مرگ موش ها باشیم / سها... خراسانی کوچه بی نام داستان تضاد نسل ها/ پگاه روشان...
کد خبر: ۱۵۴۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳


سی و سومین جشنواره فیلم فجر؛
سها خراسانی زنان و مسایل آنان از آن میزان تنوع...
کد خبر: ۱۵۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۱۳


سها خراسانی...
کد خبر: ۹۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


سها خراسانی...
کد خبر: ۹۲۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۰۹