پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

برچسب: شهادت میرزاتقی‌خان امیرکبیر
سالروز شهادت میرزاتقی‌خان امیرکبیر؛
به امیرکبیر بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران به فرمان ناصرالدین... شاه قاجار است هرچه نام والای امیرکبیر یادآور اصلاح پیشرفت... قتل امیرکبیر ماجرایی تأمل و تأثربرانگیز است که افراد و... اصلاحی امیرکبیر به مذاق بسیاری از رجال سیاسی دیوانیان سنتی...
کد خبر: ۲۳۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰


سالروز شهادت میرزاتقی‌خان امیرکبیر؛
به امیرکبیر بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران به فرمان ناصرالدین... شاه قاجار است هرچه نام والای امیرکبیر یادآور اصلاح پیشرفت... قتل امیرکبیر ماجرایی تأمل و تأثربرانگیز است که افراد و... اصلاحی امیرکبیر به مذاق بسیاری از رجال سیاسی دیوانیان سنتی...
کد خبر: ۱۴۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰