پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

برچسب: قوانین
به بررسی ابعاد مختلف حقوق شهروندی و قوانین و آسیب... گذرد و حقوق و مقررات و قوانین که با اینکه... نظر قانونی ما هنوز به اصلاح قوانین و تصویب قانون...
کد خبر: ۴۱۱۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


ابتکار:
دهیاران انتخاب می شوند شوراها قوانین مشخصی دارند که البته... این قوانین نیاز به بازنگری و اصلاح دارند و این...
کد خبر: ۴۱۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷


از یک مربی مرد داخلی که با فوتبال و قوانین...
کد خبر: ۴۱۱۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


باروری و تصویب و تقویت سیاست ها و قوانین برای... جنسیتی تصویب قوانین و سیاست های لازم الاجرا"- به قلم...
کد خبر: ۴۱۱۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


بررسی هدف فرعی ششم از هدف پنجم اهداف توسعه پایدار؛
بنیادین دارد سازمان جهانی بهداشت در رابطه با ارزیابی قوانین... قیم والدین و دیگران 2 ارزیابی قوانین و مقررات ملی... سلامت جنسی و باروری در قوانین و مقررات ملی 4... رسیدن به بلوغ در قوانین و مقررات داخلی 5 دسترسی...
کد خبر: ۴۱۱۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


بررسی هدف فرعی پنجم از هدف پنجم اهداف توسعه پایدار؛
ملل متحد از قوانین و سیاست هایی که زمینه ساز... دارد که مساعدت و کمک کارشناسی برای اصلاح قوانین داخلی... در جهان عرب در قوانین تانزانیا برابری تعداد زنان و... و از آن جایی که به موجب اصلاح قوانین جایگاه...
کد خبر: ۴۱۱۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


بررسی هدف فرعی چهارم و بند الف هدف پنجم اهداف توسعه پایدار؛
در وهله نخست رویه عرف ها و قوانینی که زنان... از کار به طور عمومی در قوانین ملی شناسایی نشده... ها برای پیش بینی درآمد پشتیبانی و تنظیم قوانین و...
کد خبر: ۴۱۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


بررسی هدف فرعی دوم از هدف پنجم اهداف توسعه پایدار؛
قوانین و مقررات داخلی برخی کشورها نیز مغایر است همچنین... برخی قوانین و مقررات مزبور با استانداردهای بین المللی تطابق... تصویب قوانین و مقررات جرم انگاری و دیگر اقدامات بازدارنده...
کد خبر: ۴۱۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


بررسی هدف فرعی اول از هدف پنجم اهداف توسعه پایدار؛
که با تبعیض جنسیتی رسمی دوژوره مندرج در قوانین و... و تقویت سیاست ها و قوانین لازم الاجرا برای ارتقاء... همچنان قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و دختران در قوانین... بسیاری از کشورها مشاهده می شود و این قوانین مشتمل...
کد خبر: ۴۱۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


ذوالقدر تشریح کرد؛
وجود قوانین پیچیده جهت اخذ پروانه و وجود مشکلات اقتصادی... های زنان حذف قوانین دست و پا گیر اصلاح برخی... قوانین حمایت های مادی و معنوی از فعالیت های تعاونی... با نرخ بهره بالا و وضع برخی از قوانین مالیاتی...
کد خبر: ۴۱۱۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


سیاست ها و قوانین برای ارتقای برابری جنسیتی در رویه... ملی که درصدد ایجاد رویه ها سیاست ها و قوانینی... از دولت ها برای وضع قوانین و سیاست های لازم... که در جهت انطباق هر چه بیشتر قوانین با اسناد...
کد خبر: ۴۱۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵


قوانین و مقررات شهرداری ها و تامین منابع پایدار و...
کد خبر: ۴۱۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵


سیاست ها قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح در سیاست...
کد خبر: ۴۱۰۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


و یا تذکر از مسئول و وزیرمربوطه پیگیری کرد قوانین... ها درعرصه مالیات برارزش افزوده دچارمشکلاتی بوده و قوانین دراین...
کد خبر: ۴۱۰۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


قوانین خانواده مسائل مستحدثه ناظر به مهریه مانند توافق بر...
کد خبر: ۴۱۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


قوانین مواد مورد استناد و برخی احکام وارده در پرونده...
کد خبر: ۴۱۰۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۴


قانون مدنی نیست باید قوانین جدیدی دراین خصوص تصویب شود... طورقطع جرمی مرتکب شده که درقوانین فعلی مجازات آن پیش...
کد خبر: ۴۱۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


فلسطینی طبق قوانین حقوق بشر رفتار کند بنابر این بیانیه...
کد خبر: ۴۱۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


پیش کشورهای اروپایی قوانین سخت گیرانه ای برای ورود و...
کد خبر: ۴۱۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


قرض الحسنه ازدواج در چارچوب قوانین و مقررات از ابزارها...
کد خبر: ۴۱۰۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳


آخرین اخبار