پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

برچسب: مادر مجرم
نسبت به پسرها از سوی پدر و مادرهایشان بیشتر نظارت... تمام امور مجرمانه و غیرمجرمانه امضای زنانه محفوظ و مستتر... شوند همواره با این تأکید مجرمان زنان یا متهمان زن... چی می گم یا تا مادر نباشی تا جگرگوشه ات...
کد خبر: ۳۹۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱


به بهانه هفته نیروی انتظامی؛
نسبت به پسرها از سوی پدر و مادرهایشان بیشتر نظارت... تمام امور مجرمانه و غیرمجرمانه امضای زنانه محفوظ و مستتر... شوند همواره با این تأکید مجرمان زنان یا متهمان زن... چی می گم یا تا مادر نباشی تا جگرگوشه ات...
کد خبر: ۸۵۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۷


مرگ بود و با اجل در جنگ همچنان به مادر... کس از شکم مادر مجرم به دنیا نیامده و نخواهد... مجرم ضامن است در وضعیت دوم برای رسیدگی به جرم... ارتکاب عمل مجرمانه است در مورد اطفال و نوجوانان باید...
کد خبر: ۷۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲