پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

برچسب: مطالعات فمینیسم
روز مبارزه با استعمار؛
فمینیسم پسااستعماری نوع نسبتاً جدیدی از فمینیسم است که در... واکنش به فمینیسم موج های قبلی و نظریه پسااستعماری به... مسایلی که نوعاً با موضوعات فمینیسم جریان اصلی در تعارض... جدی قرار دارد فمینیسم پسااستعماری از طریق دست گذاردن بر...
کد خبر: ۳۷۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۱


مصاحبه وضعیت رشته مطالعات جنسیت و مطالعات زنان در فرانسه... لطفاً مختصری از شکل گیری و توسعه رشته مطالعات جنسیت... جنبش ها همچون فمینیسم بفرمایید در تاریخ مطالعات جنسیت در... دانشگاه های فرانسه اولین رگه مطالعات فمنیستی بوده است که...
کد خبر: ۲۶۴۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۱۲