پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

برچسب: نرخ اشتغال خالص
است نرخ مشارکت اقتصادی نرخ فعالیت عبارت است از نسبت... تا بدین جا از اشتغال بسیار نام برده ایم و... کنند کار را نباید منحصراً به اشتغال مزدبگیری محدود کرد... اشتغال نیز هرگونه فعالیت مزدبگیری است که که در آن...
کد خبر: ۴۲۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲