پایگاه خبری مهرخانه | mehrkhane.com

برچسب: پرونده آسیب های اجتماعی
که اوایل سال جاری پرونده آسیب های اجتماعی نیز با... زندانیان و خانواده آنها و تکمیل چرخه آسیبی که به... نیز طرد اجتماعی زندانیان را به عنوان یک ابزار بازدارنده... اجتماعی در برابر هنجارشکنی ها قلمداد می کند و این...
کد خبر: ۲۷۰۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۱۲


را ویران و سرمایه های کلان ملی را صرف مبارزه... به وجود آورد که از نظر اجتماعی قابل قبول و... معتاد یکسان شدن نقش زنان و مردان در پدیده های... اجتماعی رشد شهرنشینی رشد جنبش های اجتماعی زنان اشتغال به...
کد خبر: ۲۴۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰


امروزه مدرنیته پیامدهای منفی متعددی را برای انسان نسل امروز... اجتماعی آن ها دگرگون شده است در میان این روابط... پیوند دو جنس مخالف به منظور ارضای نیازهای مادی عاطفی... گذشته ارضای نیازهای عاطفی و جنسی بین زنان و مردان...
کد خبر: ۲۴۷۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳


جوامع به منظور برآوردن نیازهای افراد خود دارای قاعده ها... و هنجارهایی در قالب نهادهای تثبیت شده هستند خانواده یکی... از مهم ترین نهادهایی است که در ارضای نیاز جنسی... و آسیب های محیط خارج از خود مصون بدارد اما...
کد خبر: ۲۴۷۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰